MP3 : Müslüman İslam ahlakının yükselişiyle yakından ilgilidir