MP3 : Allah'ın sanatını izleyen bir görüşe sahip olmak