MP3 : Hz. Mehdi (as)'ın Zebur'da geçen bazı özellikleri