MP3 : İnsan genomu projesinin ortaya koyduğu gerçek