Adnan Oktar Diyor Ki...

 

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Mayıs 2018> Daha Fazla

Cennet insan kalite anlayışının en üstünde kaliteye sahiptir. Cenneti bazı kimseler bir masal ülkesi gibi sanıyor. Öyle değildir. Her şeyin mükemmel ve her şeyin kaliteli olduğu bir mekandır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Nisan 2018> Daha Fazla

Yüksek kaliteyi hedefleyen bir anlayış olması lazım. Avrupa üstü bir medeniyet, sanat ve kalite anlayışı olması önemli. Neden herkes çocuğunu Müslüman ülkelere değil de Avrupa’ya okumaya gönderiyor? Çünkü Avrupa’daki kalite, sanat ve medeniyet anlayışına herkes hayran. Türkiye için de hedef bu olmalı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Nisan 2018> Daha Fazla

Çocuğun asıl ihtiyacı sevgi, şefkat, Allah sevgisi, merhamettir. Okullarda çocuklara derelerin isimleri, geçmişte yaşamış komutanların doğum tarihini ölüm tarihini ezberletiyorlar, ama şefkatin, kaliteli olmanın, nezaketin, görgünün, kültürün, sevginin önemini neredeyse hiç anlatmıyorlar. Çocuklara o dersleri neden aldıklarını anlatmak lazım. Kültürlü olmalarının onlara ne kazandıracağını, ne kadar sevilecek hale geleceklerini anlatsalar çocuklar okula koşarak giderler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Nisan 2018> Daha Fazla

Gereksiz yere büyük bir kitlenin desteğini kaybetmemek için sanat, kültür ve kaliteden yana olduğunu Ak Parti’nin sık sık vurgulaması faydalı olur. Kadın özgürlüğüne önem veren, kadınların kıyafetine, neşesine, hayatına karışmayan bir anlayışın hakim olduğunu vurgulamak ve güçlendirmek önemlidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Nisan 2018> Daha Fazla

Sanat, modernlik, kadın özgürlüğü, kaliteye öncelik verilen bir anlayış olduğunda sahil kesimlerinden oy alamamak diye bir şey söz konusu olmaz. Müziğe, sanata, eğlenceye bakış açısında esaslı olumlu bir değişiklik olması çok güzel bir etki yapar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Mart 2018> Daha Fazla

Sanat ve kalitenin artmasını Türkiye’nin bir numaralı konusu haline getirelim. Tüm Ortadoğu’da sanat ve kaliteden uzak olmanın felaketi yaşanıyor. Türkiye’de sanat ve kalitenin şaha kalktığı bir ortam olması gerekir. Tayyip Hocam bu konuda çok güzel atılımlar yapıyor maşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Mart 2018> Daha Fazla

Okulun amacı sevgiyi öğrenmektir. Her okul merhametin, dostluğun, arkadaşlığın, sanatın, kalitenin kalesi olmalıdır. Gençlerin çoğu niçin okula gittiğini bile bilmiyor. Sevgi için eğitim aldıklarını bir ömür boyu bilmeden yaşıyorlar. Korkunun, tedirginliğin ortadan kaldırılması için okullardaki sevgi ve merhamet eğitimi çok hayatidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Mart 2018> Daha Fazla

Kaliteli ve estetik olmayan hiçbir şeye müsaade edilmeyecek bir sistem oluşturulmalı. Bunun için bir an önce Kalite, Sanat ve Estetik Bakanlığı kurulsa çok faydalı olur. Kalitesiz, sanat değeri olmayan, tarihi dokuyu bozan hiçbir şeye izin verilmemesi gerekir. Böyle bir denetleme olursa kalitesizliğin engellenmesi açısından çok iyi olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Şubat 2018> Daha Fazla

Kalite çok hayati bir konudur. Kültür ve sanat olur ama kalite olmazsa çok büyük eksiklik olur. Kaliteyi ön plana almak lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Şubat 2018> Daha Fazla

Kaliteli ülkeler yıkılmıyor. Kadın özgürlüğünün olduğu ülkeler, sanat ve güzelliğin geliştiği ülkeler yıkılmıyor. Nerede sanat ve estetik yok edildiyse, kadınlar baskı altına alındıysa o ülkeler –Allah esirgesin- yıkılıyor. Tayyip Hocam’ın kültür ve sanatın önemi üzerine yaptığı konuşma bu yüzden çok önemli ve hayati.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Şubat 2018> Daha Fazla

Bağnazlığın oluşturduğu tahribatı, gençlerin dinden uzak durmasına sebep olan anlayışı biz ortadan kaldırdık. Şimdi gençler rahat rahat huzur içinde dine yaklaşabiliyorlar. Suriye’yi, Irak’ı, Afganistan’ı o kadar rahat ezmelerinin sebebi o ülkelerdeki kalitesizlik ve bağnazlık hakimiyeti idi. Benzerini Türkiye’de de yapmak istiyorlardı. Allah’ın izniyle biz bu fitneyi ortadan kaldırdık.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ocak 2018> Daha Fazla

Mümin cennetten gelir, o nedenle ruhunda cennete bir eğilim vardır. Cennette kaliteyi öğrenir, dünyada da evin, sofranın, kıyafetin, insanın en kalitesini arar. Kalite cennete olan özleme, cennette öğrendiğimiz bilgiyi dünyada arayıp uygulamaya denir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ocak 2018> Daha Fazla

Samimi olan insan dünyanın en kaliteli insanıdır. Samimi insanın Allah ile candan bağı vardır. Allah’a tam teslim olmuştur. Her hareketi, her sözü, her tavrı çok kalitelidir. Bazıları kaliteli olduğunu iddia ediyor millete üstten bakıyor. Öyle kalite olmaz. Kalite, ruhtaki sevgi anlayışının en yüksek halidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ocak 2018> Daha Fazla

Sevgi ve güven İslam Birliği’nin olmazsa olmazlardır. İslam Birliği her yerde tertemiz bir adalet, yardımlaşma, birbirini koruyup kollama, dostluk, arkadaşlık, merhamet, kalite ve güzelliğin hakim olması demektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ocak 2018> Daha Fazla

İngiliz derin devleti bir ülkeyi yıkmak ya da parçalamak istediğinde önce o ülkede sanatın, bilimin, kültürün olmadığı, zevksiz, kirli, kavgacı, sevgiyi ve nezaketi bilmeyen insanlardan oluşan bir ortam meydana getiriyor. O zaman bu ülkeleri yıkmak çok kolay oluyor. “Bakın İslam’ı yaşayan bu ülkeler böyle bir felaketin içine sürükleniyor, bu ülkeleri yıkıp yeniden kuralım” diyorlar. Suriye’de ve Irak’ta hep aynı taktiği uyguladılar. Şimdi de Türkiye’ye aynı şeyi uygulamak istiyorlar. Sanatın, güzelliğin, kadın özgürlüğünün, neşenin, bilimin olmadığı, insanların yaşama sevincinin kalmadığı, içine kapalı bir ülke oluşturmak istiyorlar. Biz buna ilimle irfanla müsaade etmedik ve etmeyeceğiz. Kuran’ın aydınlık, modern, kaliteli, nezih, sevgi ve hayat dolu ruhunu yaşantımızla gösteriyoruz ve tüm Türkiye’ye, dünyaya bu güzel Kuran ahlakının hakim olmasını istiyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ocak 2018> Daha Fazla

Türkiye aydın ve modern devlet. Hayatlarında sanat, kalite, neşe, sevinç olmayan ve adeta ölü gibi yaşayanlar milletimizin de ölü gibi yaşamasını istiyorlar. Milletimiz onlar gibi olmayacak. Aydın, modern, dindar, kaliteli bir ülke olarak büyüyüp güçleneceğiz inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ocak 2018> Daha Fazla

Kadınların sabırları, vefaları, temizlikleri, kalite ve sanat anlayışları çok yüksek. Kadınlar hem ahlak olarak hem güzellik olarak çok büyük bir nimettir. Kadın güzelliğinin ortadan kaldırılması şeytanın, dünyayı cehenneme çevirmek için, oynadığı bir oyundur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Aralık 2017> Daha Fazla

İslam’ın sanat, sevgi, dostluk, güzellik, kalite dini olduğunu tüm dünyaya göstermeyi Allah bize nasip etti, Allah’a hamd olsun.
Müslüman kalitesini, sanat zevkini, neşesini hayatıyla gösterir. Kaliteden bahsedip görgüden uzak, sanat bilmeyen bir hayat İslam değildir. İslam’ın en iyi şekilde anlatılması yaşanarak gösterilmesidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Aralık 2017> Daha Fazla

Kalitenin gelişmesi için Allah’ın sanatını gören ve takdir edebilen insanlar olması gerekir. Bu da ancak Kuran Müslümanlığının yayılması ve yaşanmasıyla mümkündür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Kasım 2017> Daha Fazla

Okullarda eğitimin amacı sevgi, şefkat, doğruluk ve kalitedir. Bunun gençlerimize iyi vurgulanması lazım. Okullarda mutlaka dostluk ve arkadaşlık ortamının oluşturulması, sınıfların kaliteli ve rahat ortamlar şeklinde düzenlenmesi güzel olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Kasım 2017> Daha Fazla

Kaliteyi aramak bir insanın ruhundaki güzelliği gösterir. Kalite doğrudan Allah ile bağlantı kurulduğunda oluşur. Mesela komünistler kalite üstünde durur ama komünist ülkelerde sanat ve kalitede muazzam bir çökme olur. Gelenekçi İslam anlayışının olduğu ülkelerde de sanat ve kalite çökmesi oluyor. Kuran Müslümanlığı tam uygulandığında müthiş bir kalite ve sanat gelişir.
Tayyip Hocam’ın son dönemde konuşmalarında kalite, sevgi ve sanata vurgu yapması çok güzel oldu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Kasım 2017> Daha Fazla

Gençlere her konuyu öğretiyorlar ama asıl hayati konuları öğretmiyorlar. Gençlere tutku, derinlik, aşk, sevginin, kalitenin, olgunluğun öğretilmemesi bir felakettir. Bu güzellikleri öğretmemek gençleri başı boş bırakmaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Kasım 2017> Daha Fazla

İngiliz derin devleti kolay ezeceğini düşündüğü için gelenekçi İslam anlayışını savunuyor. Gelenekçi İslam anlayışı olduğunda bilim, sanat, kalite, akılcılık olmadığı için insanlar kolay yönlendirilebilen ve hemen ezilen nitelikte oluyor. Bu da İngiliz derin devletinin işine geliyor. Türkiye’de modern Kuran Müslümanlığını anlatarak bu oyunlarını tamamen bozduk.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Kasım 2017> Daha Fazla

Deccaliyetin bu yüzyılda kullandığı en etkili silahlardan biri zenginlik ve güçtür. Müslümanların da buna Hz. Süleyman gibi zenginlik ve ihtişamla karşılık vermesi gerekir. İnsanların bir kısmı zayıf, güçsüz, ezilmeye müsait gördüğü kişiyi dinlemez. Ama karşısındaki kişinin aklını, gücünü, dirayetini, kalitesini, sanat anlayışını, temizliğini, sevgisini, zenginliğini gördüğünde o kişi doğal olarak karşısındakine saygı duyar ve sözünü dinlemesi gerektiğine kanaat getirir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Kasım 2017> Daha Fazla

Deccal İslam’ı dehşet, vahşet, kan dini gibi göstermek istiyor. Bunu göstermek için kullanacağı akılsız insanlar da buluyor. Deccaliyetin bu oyununa ilimle irfanla müsaade etmeyeceğiz. İslam’ın aydınlık, güzellik, neşe, sevinç, kalite, sanat olduğunu tüm dünyaya göstereceğiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ekim 2017> Daha Fazla

Bizim merhamet, sevgi, dostluk anlayışımız Kuran’a dayalı olduğu ve bu konuda kararlı olduğumuz için insanların İslam’a karşı tepkilerine set oluyor. Bizim hayatımız İslamofobi’ye karşı kesin cevap. İslam’da sanat yoktur diyorlar, tablolarımızı gösteriyoruz. İslam’da kalite yoktur diyorlar, evlerimizi görüyorlar. İslam’da neşe yoktur diyorlar, bizim yayınlarımızı görüyorlar. İslam’da kadına baskı vardır diyorlar, bizim arkadaşlarımızın özgürlüğünü görüyorlar. Varlığımızla İslamofobi’yi set olan en önemli fikri güç olduk.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ekim 2017> Daha Fazla

En yüksek kalite cennettedir. Her ruh sahibi müminde de çok yüksek bir kalite isteği vardır. Bu, müminin cennete özleminden kaynaklanır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ekim 2017> Daha Fazla

Din modernliği kaliteyi ortadan kaldırır, dindarlar da cahil insanlardır diye yaygın bir yanlış kanaat var. Gelenekçi Ortodoks sistemin ortaya koyduğu model sebebiyle dindarlıkla kalitesizliğin iç içe olduğu düşünülüyor. Çünkü bu sistemin neresine bakılsa temizlikten, sanattan, güzellikten uzaklık var. İnsanlar da bu yüzden İslam’dan uzak duruyorlar. Bu şeytanın kirli bir oyunu, kirli bir başarısıdır. Bu oyunu da deccaliyet destekliyor. İngiliz derin devleti gelenekçi Ortodoks İslam’ı tüm gücüyle koruyor. Allah’ın izniyle biz bu düşünceyi yıkıyoruz. İslam dini her şeyin en kaliteli en güzeli demektir, her şeyin en güzeli bir araya geldiğinde ona din denir.
Modern dindarlık denildiğinde konunun anlaşılması için bu ifade kullanılıyor. Aslında her Peygamber devrinin en modern insanıdır. Dünyada modernliği oluşturan dindir. Toplumda din olmadığında kalite ve modernlik ortadan kalkar. Hak dinle birlikte modernlik ve kalite gelir. Hak dinin özelliği her şeyin en iyisi en güzeli en kaliteli en mükemmeli en doğrusu prensibi üzerine olmasıdır. Peygamberimiz zamanında her şeyin en güzeli yaşanıyordu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ekim 2017> Daha Fazla

Müslümanın en yüksek kaliteyi hedeflemesi farzdır. Çünkü en yüksek kalitede İslam’a en büyük hizmeti yapar. Gelenekçi sistemde yanlış bir kanaatkarlık anlayışı vardır. Kanaatkar olmak bakımsızlık içinde yaşamak değildir. Her şeyin en güzelini istemek, her şeyin en iyisi için gayret etmek ve hepsinin Allah’a ait olduğunu bilerek Allah yolunda kullanmak gerçek kanaatkarlıktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ekim 2017> Daha Fazla

Kuran Müslümanlığı’na deccaliyet diş geçiremez. Kuran Müslümanlığı yaşandığında deccaliyetin sonu gelmiş demektir. Çünkü Kuran Müslümanlığında sanatın, kalitenin, görgünün, zevkin, nezaketin, neşenin ve her şeyin en güzeli hakimdir. Kuran Müslümanlığı kesin bir zafer ve üstünlük demektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ekim 2017> Daha Fazla

Eğer karşındaki insan derin, kaliteli, sevgiden anlayan biri değilse, sevgiyi de öğrenmek istemiyorsa o insana alışmaya çalışmak gereksiz olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ekim 2017> Daha Fazla

Kendi için değil Allah ve sevdikleri için yaşayan insan her şeyden abartılı zevk alır. Yolun kenarındaki bir çiçek, halıdaki bir detay, vazodaki estetik her şey derin düşünen insana çok zevk verir. Ama bazıları saraya da girse ruhu boş olduğu için hiç bir şey hissetmez. Güzelliği iyi seçebilen insan kaliteli insandır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Ekim 2017> Daha Fazla

İnsanların çoğu İslam'ı acımasız, zevksiz, sanatsız, bilimsiz bir din sanıyor. Bu yüzden kendilerini İslam'dan uzak tutmuşlar. Kuran'da anlatılan İslam'ın sevginin, güzelliğin, kalitenin, sanatın, bilimin dini olduğunu tüm dünyaya gösterdik.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ekim 2017> Daha Fazla

Kalite, güçlü imanda oluşur. Yüzeysel düşünüldüğünde sathi imana sahip olunduğunda gerçek kalite oluşmaz.
Sevgi, kardeşlik, muhabbetin tüm dünyaya hakim olmasını istiyoruz. Israrla bu hayati konuların üzerinde duracağız. Sevgi, dostluk, muhabbet, neşe, barış, kalite, sanat isteyen herkes Mehdiyet taraftarıdır. Dünya Mehdiyet özlemi içinde.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Eylül 2017> Daha Fazla

Allah'ın izniyle dünyaya alabildiğine özgürlük, kalite, güzellik ve sevgi sunan Kuran Müslümanlığını hakim edeceğiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Eylül 2017> Daha Fazla

Bizim ısrarla kalitenin üzerinde durmamızı takiben Tayyip Hocam da sık sık kalite ve eğitimin önemine dikkat çekiyor. Bu çok güzel. Tayyip Hocam'dan bir an önce Kalite ve Sanat Bakanlığı kurmasını rica ediyoruz. Bu bir adım olarak başlasın, devamı çok güzel gelir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Eylül 2017> Daha Fazla

İslam'ı öyle bir tanıttılar ki Müslüman deyince akıllarına sanat, bilim ve güzellik karşıtlığı geliyor. Bu, İslam değildir şirk dinidir. Kuran Müslümanlığında sanatın en güzeli, bilim, kalite, modernlik, aydınlık, güzellik, neşe ve özgürlük vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Eylül 2017> Daha Fazla

Türkiye’nin kalitenin ön planda olduğu modern ve aydın bir ülke olması durumunda "Türkiye karşıtlığı" tamamen ortadan kalkar. Türkiye Avrupai, modern, kadın haklarını koruyan neşenin, güzelliğin, sanatın üst seviyede olduğu bir ülke olursa Türkiye’ye karşı oynanan hiçbir oyun başarılı olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Eylül 2017> Daha Fazla

Kalite eksikliği ve sevgisizlik olan her toplum yıkılır. Kalite ve güzellik Allah aşkının tecellisidir.
Türkiye'nin en temel hayati ihtiyaçlarından biri kalitenin artması, sanatın ve bilimin değer görmesidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Eylül 2017> Daha Fazla

Müslümanlığın doğru yaşandığı yerde kalite, sanat, güzellik, neşe, sevinç vardır. Gelenekçi sistemde ise kalitesizlik hakimdir.
Kuran İslamı yaşanmadığında her yerden çökme başlıyor. Sanatın, bilimin çökmesi bu gerçeğin somut ispatıdır. Gelenekçi İslam anlayışının sebep olduğu kalitesizlik oturma, kalkma, konuşma her şeyde acı bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu model hayat getirmez. Hayat Kuran İslamıyla can bulur. Dünyaya hakim olacak olan Kuran Müslümanlığıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Eylül 2017> Daha Fazla

Gelenekçi ortodoks İslam anlayışında kaliteli bir hayat cehennem özelliği gibi görülür. Bu zihniyetle bilim, sanat, teknoloji gelişemez. Neşe, güzellik, iyilik, saadet, dostluk, kalite, sanat, gerçek İslam'ın yaşanmasıyla hakim olacaktır. Bu güzel günlere az kaldı inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Eylül 2017> Daha Fazla

Sanatın, bilimin, kalitenin, güzelliğin en üst seviyesi Türkiye'de olsa kimse Avrupa'ya gitmek istemez. Herkes Türkiye'ye gelir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Ağustos 2017> Daha Fazla

Estetiği, sanatı, kaliteyi, kardeş olmayı, hayvanları bitkileri sevmeyi, dostluğu yaşamayı isteyenlerin sayısı çok. Sevgisizler ise bir avuç. Sevginin özlemi içinde olan gençler bir avuç nefret dolu insana değer vermesinler. Yakında dünyaya iyilerin istediği güzellik hakim olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ağustos 2017> Daha Fazla

Kuran Müslümanlığında sanat, bilim, kalite, müzik, neşe ve her türlü güzellik var. Kuran Müslümanlığı dalga dalga hakim oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ağustos 2017> Daha Fazla

Kadının sevdiğine düşkün olması ruhundaki kalitenin ve güzelliğin bir yansımasıdır. Kadın egoist olmaz, kendini değil sevdiğini düşünür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ağustos 2017> Daha Fazla

Ak Parti'nin öncelikli konusu kadınların özgürlüğü, sanat ve kalite olmalı. Kadın haklarının ve sanatın en yüksek noktaya çıkarılması hayati.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ağustos 2017> Daha Fazla

Gençlerin ve insanların özlediği özgürlük, huzur ve kalite Mehdiyet devrinde kusursuz olacak inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ağustos 2017> Daha Fazla

Gençlerin neredeyse tamamının güzellik, sanat, kalite, sevgi ve barış özlemi içinde olması Mehdiyetin dalga dalga yayıldığının ispatı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ağustos 2017> Daha Fazla

Bir ülkenin kalitesi arttıkça çalışma saatleri de azalır. Türkiye'nin kalitesi artınca bu da düzelecek inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ağustos 2017> Daha Fazla

Sevginin, kalitenin, sanatın, merhametin ön planda olduğu bir eğitim politikası olmalıdır. Hükümetimiz de bunu sağlamak için gayret ediyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ağustos 2017> Daha Fazla

Muhabbeti, selamlaşmayı, sosyal adaleti, sanatı, kaliteyi, sevgiyi isteyen herkesin bu talebi bir nevi duadır. Hz. Mehdi'nin çıkışı dualara icabettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Ağustos 2017> Daha Fazla

Kaliteli, nezih, görgülü bir insan önyargılı olmayı asla kendisine yakıştırmaz. Akıllı bir insan konulara önyargıyla yaklaşmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ağustos 2017> Daha Fazla

Kültürlü ve kaliteli olmanın zevkine kavuşmuş olan insan kitap okumaktan zevk alır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Temmuz 2017> Daha Fazla

Sanat ve kalite anlayışının zayıf olması manevi felaket. Sanat ve Kalite Bakanlığı kurulursa ilk adım olarak zevksiz eserlere izin verilmez. Binalar, heykeller her şey sanat ve kalite yönüyle değerlendirilir, kalitesiz olanlara izin verilmez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Temmuz 2017> Daha Fazla

İyilik, güzellik, temizlik, neşe, sanat, kalite isteyen tüm gençlerle ittifak halindeyiz. Gelenekçi ortodoks sistemde kalite arayışı yoktur.
İnsanların çoğu işlevselliği esas alıyor. Giyim zevki, kalite, sanat, güzellik arayışı neredeyse hiç olmuyor. Bu vahim bir durumdur. Çoğu insan arasında güzelliği öldürme anlayışı gelişmiş durumda. Güzelliği isteyeni ve bakımlı olanı suçlu gibi görüyorlar, öte yandan güzelliği takdir edecek, beğenecek kimseleri de olmuyor. O zaman gelişmek, iyi olmak, güzelleşmek için hiç çaba göstermiyorlar. İyilik, güzellik, sanat, neşe, sevgi, klaslık hayatlarından çıktığında ise boğucu, şizoid, bencil ve içine kapalı bir yapı gelişiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Temmuz 2017> Daha Fazla

Gençlerin talebi hep sanat, güzellik, kalite, temizlik. Bu talepleri Kuran Müslümanlığına olan sevgilerini gösteriyor.
Allah sevgisi ve Allah korkusu olmadığında insanlar adım adım kaliteden, temizlikten, görgüden uzaklaşıyor, hiçbir şeye özen göstermiyorlar.
Turist sayısının artması için kalitenin, sanatın, özgürlüğün artması temel şarttır. Özgürlüğün ve sanatın olmadığı yere kimse gitmek istemez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Temmuz 2017> Daha Fazla

Kuran'ı yeterli görmeyip hurafe denizine dalan belanın içine dalmış olur. Kuran özgürlüktür, neşedir, hayattır, kalitedir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Temmuz 2017> Daha Fazla

Kardeşlerimiz biraz sabretsinler, her şey güzel olacak. Türkiye sanatın, kalitenin, güzelliğin, neşenin merkezi haline gelecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Temmuz 2017> Daha Fazla

Güzellik ve kalite ortadan kaldırıldığında toplumda neşe kalmıyor, içe kapanma ve ardından hızla çöküş geliyor.
Türkiye'nin güçlü olmasının yolu görgü, kalite, samimiyet ve sevgidir. Türkiye çok kaliteli ve sevgi dolu olursa dünya lideri bir ülke olur.
Turizm sanat ve kalitenin artmasıyla gelişir. İnsanlar hep güzellik arar.
Dünya deccaliyetin azgınlığından bunalmış durumda İnsanlar sevgisizlikten kalitesizlikten şikayet ediyorlar. Bu şikayetler Mehdiyetle bitecek.
Tayyip Hocam'dan istirham ediyoruz; kaliteyi, sanatı mutlaka ön plana alalım, bir an önce Kalite Sanat Bakanlığı olsun. Kalitesiz heykel mi hiç heykel olmaması mı, hiç heykel olmaması daha iyi. Kalite Sanat Bakanlığı olursa kaliteyi denetlemek kolay olur.
Batı'nın Türkiye karşıtlığının temelinde Türkiye'de sanat ve kaliteye önem verilmediğini görmeleri var. Türkiye'nin mutlaka kalitenin, sanatın, güzelliğin önünü açması gerekir. Eğer kalite ve sanatta gelişme olursa Türkiye karşıtlığı biter.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Temmuz 2017> Daha Fazla

Deccaliyet kadınların baskı altına alındığı, neşenin, kalitenin, sevincin olmadığı bir dünya istiyor. Buna ilimle, irfanla müsaade etmeyeceğiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Temmuz 2017> Daha Fazla

Güzel ahlakın yükselmesi sağlanırsa turizm de yükselir. Sevgisiz, kalitesiz, güzellik karşıtı anlayış olduğunda bu sadece nefreti geliştirir.
Bir çok insan kalitenin, görgünün, kültürün insanı ne kadar güzelleştirdiğini bilmiyor. Gençler bunu bilseler eğitimden büyük zevk alırlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Temmuz 2017> Daha Fazla

Sanat yoksa, kalite yoksa güzellik yoktur, güzellik yoksa hayatın anlamı yok olur. Bu felaket gençleri haklı olarak çok rahatsız ediyor.
Kaliteye önem vermek Türkiye için hayati bir ihtiyaçtır. Kalite ve Sanat Bakanlığı kurulursa bu güzel bir başlangıç olur, arkası gelir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Temmuz 2017> Daha Fazla

Türkiye'deki en büyük sorun kalite sorunu. Kalite konusunda bir Bakanlık kurulması gayet iyi olur, herkes buna destek sağlayacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Temmuz 2017> Daha Fazla

Bilim ve teknolojinin ilerlemesi için gelenekçi ortodoks sistemin tamamen kalkması, kalite ve sanatın da ön plana alınması şarttır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Temmuz 2017> Daha Fazla

Türkiye'nin kalite ve sanat alanında atılım yapması şart. Buna karşı hem Darwinist eğitimi hem gelenekçi ortodoks sistemi kaldırmak lazım. Halk Darwinist felsefeyle gelenekçi ortodoks sistem arasında kalıyor, eziliyor. Bu ortamda bilim, sanat gelişmiyor. Acil eğitim tedbiri olmalı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Temmuz 2017> Daha Fazla

Hayat kalitesi sanatla, güzelliğe olan eğilimle, kadınlara özgürlük tanımakla, gelenekçi ortodoks sistemin tahribatını durdurmakla sağlanır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Haziran 2017> Daha Fazla

Tüm insanlar sevgiyi, dostluğu, kaliteyi arayacak bir eğitimle yetişir, böyle bir ruh kazanırlarsa dünya cennet gibi olur.
Avrupa'da sanat, kalite ve temizliği gördükleri için akın akın Avrupa'ya gitmek istiyorlar. Türkiye sanatın ve kalitenin merkezi olmalı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Haziran 2017> Daha Fazla

Türkiye ultra modern bir ülke olsun. Kaliteli toplum modelini her yerde görmemiz lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Haziran 2017> Daha Fazla

Çocuklara kaliteli insanın güzel yönleri hissettirildiğinde, kültürün insanı güzelleştireceği açıklandığında zevkle eğitim alırlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Haziran 2017> Daha Fazla

Gelenekçi ortodoks Müslümanların çoğu kendi kapalı dünyalarında kaliteden uzak yaşıyorlar, halkın bu modeli sevmediğini de anlayamıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Haziran 2017> Daha Fazla

Zevk, bir kültür ve görgü meselesidir. Kalitesizlik olduğuda zevksizlik de fark edilemiyor, önemli görülmüyor.
Kalite, sevgiyle olur. Sevgi sanatı, sanat kaliteyi getirir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Mayıs 2017> Daha Fazla

‘Müslüman yemez, içmez, yerde oturur, kalite bilmez’ diye biliyorlar. Bu yüzden Müslümanların ihtişamının görülmesi bu yanlış imajı yıkmak için gereklidir. ‘Müslüman kaliteli mekanda bulunamaz, kaliteli araba kullanamaz, kaliteli evde oturamaz, kaliteli giyinemez’ imajını biz yerle bir ettik. Güzel olan her şey sadece küfrün elinde olmalıdır diyenlerin tüm propagandasının geçersiz olduğunu hayatımızla gösterdik.
Peygamberimiz (sav) ümmi idi, Hz. İbrahim de okul bitirmedi. Ama hepsi arifti, müthiş kaliteliydi. Allah'a samimi olarak yakın olan çok kaliteli olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Mayıs 2017> Daha Fazla

Beden Allah'ın insana sağladığı güzel bir tablodur ama beden incelik, görgü, yüksek kalite ve sevgiyle bezenmedikten sonra insana itici gelir.
Beğenmediği bir şeyi mimikle ifade etmek kaliteli bir insanın asla tenezzül etmeyeceği bir tavırdır.
Bir toplumdaki kalite kadının özgürlüğüyle oluşur. Kadının suç makinası gibi görüldüğü, bakımlı olmasının yasaklandığı toplum medeni değildir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Mayıs 2017> Daha Fazla

Din ağır davranmak değildir. Tam tersine kalite, sevinç, neşe, güzellik demektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Mayıs 2017> Daha Fazla

Tıp fakültelerine yurtdışından bilim adamlarının, profesörlerin getirilmesi eğitimde kalitenin artırılmasında etkili olabilir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Mayıs 2017> Daha Fazla

Gelenekçi ortodoks kardeşlerimiz suni kurallarla adeta kendilerini öldürmüş durumdalar. Dinsizliğin kendilerini ezmelerini kolaylaştırmışlar. Sanat, bilim, kalite olmayınca baştan yenik duruma düşüyorlar ve ezilmeleri çok kolaylaşıyor. Kadının özgür olmayacağına müzik, sanat, heykel olmaması gerektiğine o kadar kendilerini inandırmışlar ki güzellik görünce tavır koyuyorlar. Gelenekçi sistem kendilerinin de uymadığı binlerce kural koymuştur ve Allah'ın cennet güzelliği olarak övdüğü tüm güzelliklere karşı çıkar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Mayıs 2017> Daha Fazla

Allah sevgisi olduğunda insan her şeyin en güzelini arar ve en güzelini yapmaya çalışır, o zaman hayat çok kaliteli olur.
Tüm dünya deccaliyet tarafından bir kafes haline getirildi, binbir türlü gereksiz kuralla insanlar acımasızca eziliyor, gençler nefes alamıyor. Toplumun binlerce sayısız kuralı insanların mutluluğunu, yaşama sevincini ellerinden alıyor. Sadece işlevsel şeylerle yaşıyor kalite aramıyorlar.
Güzelliğin en güzelini elde etmeye kalite denir. Kaliteli insan da sevmekten ve sevilmekten hoşlanan, güzelliğe aşık olan varlığa denir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Mayıs 2017> Daha Fazla

Sanat, güzellik, estetik aramadan kıyafetin, evin, mobilyanın sadece işlevsel olmasına önem vermek çok büyük bir eksikliktir, kalite yokluğudur.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Mayıs 2017> Daha Fazla

Gençlerin hepsinin canının yandığı konu sevgisizlik. Güzelliği görememeleri, aradıkları kaliteyi bulamamaları çok canlarını yakıyor.
Kalite için bol paraya ihtiyaç yoktur. Kalite gönül meselesidir. İnsan köyde yaşar ama evin önüne gül eker, temizler, ortam mis gibi kaliteli olur.
İman olmadan sevginin, kalitenin ve güzelliğin bir anlamı olmaz. İman da iman hakikatlerinin anlatılması, Darwinizmin yıkılmasıyla oluşur.
Kaliteyi bilmeyen bir insana içinde bulunduğu durumun vahimliğini ve ne kadar itici olduğunu anlatmak çok zor oluyor. Kalitesizlik felakettir.
Bazı insanlar hayatın neredeyse hiçbir alanında kalite aramıyor, sadece yaşamaya çalışıyorlar. Bu çok vahim bir durumdur. Hayatın çökmesi demektir.
Avrupa'yı asıl rahatsız eden kalitesizliktir. Heykele, resme, müziğe düşman insanları kendi hayatlarının içinde görmek istemiyorlar. Bazı gerçekleri anlamazdan gelme vakit kaybına sebep oluyor. Türkiye'de aciliyetle Kalite Bakanlığı kurulmalı. Devlet kaliteyi teşvik etmeli.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Mayıs 2017> Daha Fazla

Mehdiyet tüm dünyanın gıdasıdır. Mehdiyetin sevgi, iman, kalite ruhu olmadan dünya ayakta kalamaz.
Kültür ve sanat hayatın güzelliğidir. İnsanın ruhundaki cennet özlemidir. Sanat, kalite ve sevgi yoksa hayatın anlamı kalmaz.
Sanat, kültür ve kalite eksikliği Türkiye'nin en önemli sorunlarından biridir. Kültürün ve sanatın gelişmesi ancak kaliteyle olur. Kalite müminin cennet özleminden kaynaklanır. Sanat ve kalite iman aşkıyla gelişir.
Batı kendince bölgede bağnazlığa karşı, kadın haklarını savunan, modern yapının PKK olduğu kanaatinde ve bu yüzden PKK'yı destekliyor. Bu kanaat doğru olmadığı halde PKK Batı için Müslümanlara karşı etkili bir silah. Türkiye kadın haklarının, kalitenin, sanatın merkezi olursa adamların PKK'yı desteklemek için ellerindeki bu bahane ortadan kaldırılmış olur.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Mayıs 2017> Daha Fazla

Türkiye aydın, kaliteli, ultramodern bir yapı oluşturursa Batı'nın PKK'ya desteği tamamen ortadan kalkar.
Türkiye'nin yapacağı en güzel şey kadın özgürlüğüne, sanata, kaliteye öncelik verdiğini, demokrasiyi sonuna kadar savunduğunu göstermesidir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Mayıs 2017> Daha Fazla

Her evin önü çiçekli, bakımlı olmalı. Evler, kıyafetler ve hatta insanların hayatlarının tamamı sadece işlevsel oluyor. Tek amaç hayatta kalmak oluyor. Sanat, güzellik, estetik, kalite isteyen ve özleyen bir hayat olmadığında hayatın neşesi ve zevki de olmuyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Mayıs 2017> Daha Fazla

Kalite tüm dünyada insanların ruhuna hitap eden duygudur. Her insanın bilinçaltında kalite özlemi vardır.
Zevksizlik ürkütücü bir şeydir. Sanat ve Kalite Bakanlığı kurulup çok sıkı denetim getirilmeli ki zevksizliğe hiç müsaade edilmesin. Sanatı, güzelliği ortadan kaldırıp sadece temel ihtiyaçları karşılayıp yaşamak kültürü yerleşince dünya adeta cehenneme dönüyor.
Türkiye'nin yapması gereken şeylerden biri Darwinizm'i bilimsel olarak ortadan kaldırmak, ikincisi de ultramodern kaliteli bir ülke olmaktır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Mayıs 2017> Daha Fazla

Sanat kalktığında sevgi de kalkıyor. Sevgi kalkınca güzellik ve merhamet de kalkıyor, yerine acımasız, bencil, kalitesiz bir hayat yayılıyor.
İmanı tebliğde güzellik, sanat ve kalite çok önemlidir. Hz. Süleyman'ın sarayının ihtişamı tebliğde çok olumlu etki yapıyordu.
Modernliğin, kalitenin, kadın özgürlüğünün sahibi Türkiye olmalı. Türkiye bu konuda örnek olursa herkes Türkiye ile dost olur. Türkiye'nin çektiği ana sıkıntının nedeni modernliğe, kadın özgürlüğüne değer verdiğini vurgulayamaması. Bu yapılırsa Türkiye karşıtlığı biter.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Mayıs 2017> Daha Fazla

Türkiye ultramodern olsa, kaliteye, sanata, kadın haklarına en üst değeri verse Avrupa'daki Türkiye karşıtlığı ve PKK desteği sona erer.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Nisan 2017> Daha Fazla

Eğer Türkiye kadın haklarını, sanatı, bilimi, kaliteyi ön plana alır Avrupa'dan daha ileri medeniyeti savunursa PKK'yı da kimse desteklemez.
Eğer Türkiye modern, sanata, kaliteye önem veren bir çizgide olursa Avrupa da Türkiye'yi savunur ve destekler.
Sevgiden, görgüden, kaliteden haberi olmayan kitleler oluşması ihtimali ciddi bir tehlikedir. Buna karşı eğitim seferberliği olmalı.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Nisan 2017> Daha Fazla

Türkiye sanatın ve kalitenin kalesi olsun. Gerçek Avrupa Türkiye olsun. Herkes koşarak Türkiye'ye gelmek istesin. Her yerde meyve bahçeleri, salkım çiçekler, heykeller, havuzlar ve kalite olsun. Türkiye'yi gerçek Avrupa yapalım. Bunu elde etmek gayet kolay.
Türkiye çok modern olmak zorunda. Hem dindarları çok iyi koruyan hem de ultra modern, alabildiğine özgürlük sağlayan ülke olacağız. Tayyip Hocam modern sağın lideridir. Hem dindarları koruyup kolluyor, hem de modern bir anlayışa sahip. Türkiye'yi daha da modernleştireceğiz. Milletimiz sanata, güzelliğe, kaliteye, modernliğe, dekolteye karşı olan bir avuç insanın zihniyetiyle değil aydın bir anlayışla yaşamak istiyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Nisan 2017> Daha Fazla

İslam ahlakının dünyaya hakim olması demek barışın, sevginin, demokrasinin, özgürlüğün, kalitenin hakim olması demektir. Bunu herkes ister.
Biz özgürlükler, kalite ve demokrasiyle kendi ülkemizi Avrupa'ya benzetelim hatta daha üstün hale getirelim ki tüm dünya Türkiye’ye hayran olsun.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Nisan 2017> Daha Fazla

Bağnaz, sevgisiz, kalitesiz, her şeye düşman, insanların neşesini elinden alacak bir zihniyetin Türkiye'yi karartmasına asla müsaade etmeyiz. Türkiye'yi pırıl pırıl aydın bir gelecek bekliyor. Sanat, güzellik, bilim, kalite düşmanları boş yere heveslenmesinler.
Tayyip Hocam'ın modern Türkiye'yi hedeflemesi, kaliteyi, sanatı, güzelliği ön plana alması çok güzel olur. Bazı tepkiler onu hiç yıldırmasın.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Nisan 2017> Daha Fazla

İnsanlar kalite ve özgürlük istiyorlar. Kadınların, sanatın, hayatın özgür olduğunu halka göstermek çok önemlidir. Sahil kesimleri, büyükşehirler "bizim özgürlüğümüzü bize hissettirin" diyorlar. Hükümetimiz bunun gereğini yapacak, özgürlüğü güçlendirecektir.
Sanayinin olması, inşaatların artması kalite ölçüsü değildir. Çin de üretim yapıyor ama kalitesi tam olmuyor. Kalite esas ölçü olmalı.
Ortadoğu ve Doğu'nun genel özelliği kalite eksikliği. Milletçe bunu değiştirelim. Türkiye kalitenin, sanatın kalesi olsun. Türkiye kalitenin kalesi olabilir mi diyorlar, olur. Ya Allah bismillah deyip başlamak gerekir. Sonrası akın akın gelir inşaAllah.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Nisan 2017> Daha Fazla

Sert ve gerilim üslubundan kaçınılacak, sanata, kaliteye önem verilecek, dekolte giyen de başörtülü olan da korunacak o zaman çok iyi olur.
Kuran Müslümanlığı sanatın, kalitenin, bilimin, güzelliğin, neşenin, özgürlüğün, demokrasinin, vicdanın en üst seviyede yaşanması demektir.
Dekolteye saygı, sanata teşvik, güzelliği ön plana almak ve kaliteyi yükseltmek Hükümetin önceliği olmalı. Büyükşehirlere ulaşmanın yolu bu.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Nisan 2017> Daha Fazla

Tayyip Hocam yiğittir, moderndir. Hükümetimiz de aydın. Hükümetimiz sanata ve kaliteye öncelik verir, kadınlara öncelik tanınırsa sahil kesimlerden rahat oy alınır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Nisan 2017> Daha Fazla

Hayat kaliteli ve modern olursa gelenekçi kardeşlerimiz de daha rahat yaşarlar, daha huzurlu olurlar. Sanatsız hayat, ruhu ve heyecanı öldürür. Gelenekçi kardeşlerimiz modernlikle dinin uyuşmadığını sandıkları için boş yere acı çekiyorlar. Modernlik ve din içiçedir.
Sanat kaybolursa kalite yok olur. O zaman insanların heyacanı, yaşama coşkusu ortadan kalkar. Bu ortamdan kimse mutlu olmaz.
Peygamberimiz kendi devrinin en modern insanıydı. Modernlik, sanat ve kalite hayatın çok önemli unsurlarıdır.
Özellikle sanat ve kalite çok önemlidir. Sanat, güzellik karşıtlığı ve dekolte karşıtlığı oluştuğunda bu insanları rahatsız eder.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Nisan 2017> Daha Fazla

Bağnazlık İslam'ı içten çökertmek için özel olarak kullandıkları bir model. Bağnazlık karşıtı Müslümanları gördüklerinde oyunları bozuluyor. Hayat dolu, neşeli, bakımlı, cazibeli, akıllı, görgülü, kaliteli Müslümanlar olduğunu gördüğünde tüm dünya İslam'a koşarak gelir. Bu yüzden bizim anlattığımız Kuran İslamı, İslamiyete karşı olanların çok ağırına gidiyor Tüm sistemlerini temelden ilimle yıkmış oluyoruz.
Müziğin, dansın, güzelliğin Müslümanların elinde olması bazılarını çok kızdırıyor. Müslüman denildiğinde bakımsız olması gerekir diye inanmışlar. Sanat, güzellik kalite, cazibe Müslümanların elinde olduğunda İslam'ın çok rahat dünyaya hakim olacağını bildiklerinden engellemeye çalışıyorlar.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Mart 2017> Daha Fazla

Kaliteli, modern, aydın bir Müslüman modeli hakimiyeti olsa Türkiye tüm dünya tarafından çok sevilir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Mart 2017> Daha Fazla

Mehdiyet sevgidir, dostluk kardeşliktir, kalitedir, sanattır, Allah'ın tüm güzelliklerinin tecellisidir. Durdurmaya kimsenin gücü yetmez.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Mart 2017> Daha Fazla

Türkiye çok modern olursa kadın özgürlüğü, resim, heykel, müzik, kültür, kalite, görgü, klaslık Türkiye'nin ana duruşu olursa kimse bir şey yapamaz.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Mart 2017> Daha Fazla

Medeniyetlerin çatışması İngiliz derin devletinin planıdır. Bu plana fayda sağlayacak hiçbir oyuna düşmemek gerekir. Çünkü bu planın amacı Müslümanları toplu yok edebilmek için Hristiyanlarla Müslümanları savaştırabilmektir. Bunları Hristiyanlar da ilgilendirmiyor, kendileri dindar değiller. Hilal-Haçlı savaşı üslubunu Müslümanlar olarak biz hiçbir zaman kabul etmeyelim. Müslümanlar ile İseviler kardeştir diyelim, barış isteyelim. Müslümanları bağnazlığın içine mahkum edip bağnazlığı gerekçe göstererek dev savaşın içinde İsevileri ve Müslümanları yok etmek istiyorlar. Bu oyunu bozmanın yolu müziğe, sanata, heykele kaliteye önem veren bir Müslümanlık anlayışıyla Hristiyanlarla dost olup fitneyi kaldırmaktır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Mart 2017> Daha Fazla

Hz. Süleyman'ın tebliğ yöntemi güzellik, sanat, zenginlik, estetik, kalite ve ihtişamdı. Mimaride, sanatta hep mükemmellik kullandı.
İslam özgürlük, neşe, sevinç, kalite, sanatta en yüksek nokta, her gün bayram olması, her yerde adalet, zenginlik, güvenlik olması demektir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Mart 2017> Daha Fazla

Bağnazlar babasının kızına sevgi gösteremeyeceği, annenin oğlunun yanına çıkamayacağı dünyayı din gibi gösteriyorlar. Bu çok korkunç. Bu şirk dini. “Fotoğraf çektirmek, tablo asmak, müzik dinlemek, dans etmek, gülmek ben hepsini yaparım ama haram olduğunu biliyorum" diyorlar. Oysa bunlar haram değil, helal. Müslüman Allah'tan korkar ve haram konusunda titizdir. Haram olanı yapmaz. Bu mantıkta olanlar kendilerince Müslümanların elinden helal olan tüm nimetleri almak istiyorlar. Müzik, dans, sanat, kalite, bilim, güzellik, eğlence haram değildir. Ayrıca haram olduğunu düşünüp buna rağmen tüm bu eylemleri yapıp sonra da Müslümanlara akıl vermek çok büyük bir samimiyetsizliktir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Mart 2017> Daha Fazla

Genellikle kaliteden uzak, hayatlarına sevgisizliğin hakim olduğu tipler dindar insanların hayatı en güzel şekilde yaşamasını kıskanıyorlar. Bu tipler Avrupa’ya gittiklerinde de hem Avrupa’ya hayran oluyorlar hem de bir şekilde o topluma zarar vermeye çalışıyorlar. Bu, kıskançlıktır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Mart 2017> Daha Fazla

Gerçek bilginin, sanat ve kalitenin ortaya çıkması önemli, bunlar olursa milli kültür de güçlenir. Gerçek sanat, bilim ve kalitenin ortaya çıkması için eğitimin Darwinizmin dayatmasından kurtulması gerekir. Bu sağlanırsa kültürde çökme olmaz.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Şubat 2017> Daha Fazla

Sevgi, kalite, temizlik yoksa hayatın ne anlamı var? Allah'ın Kitabını bir kez dahi okumadan yaşıyorlar. Bunu normal kabul etmemeleri gerek.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Şubat 2017> Daha Fazla

Kaliteyi ön plana alan bir siyaset teşvik edilsin. Kalite ve Sanat Bakanlığı'nın mutlaka kurulması gerekir.
Türkiye'de toplumu Suriye, Irak gibi kaliteden, eğlenceden, sanattan uzak bir yapıya çekmek isteyenler var. Bunlar sadece canlı kalmayı esas alıyor, bir tür organizma gibi yaşamak istiyorlar. Allah'ın bizden istediği hayat bu değil. Sevgi, coşku, güzellik, kalite, neşe şarttır.
Türkiye'yi Suriye veya Irak'a çevirmelerine izin vermeyiz. Gençler, kadınlar istediği gibi modern ve özgür olacak, sanat ve kalite hakim olacak.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Şubat 2017> Daha Fazla

Gençlere din diye içine kapalı, sevgisiz model sunmuşlardı. Biz hem gençliklerini hem hayatın güzelliklerini yaşayacakları Kuran dinini gösterdik. Sevgisiz, sanatsız, neşesiz halleriyle İslam'ı mahvetmek üzereydiler. Kalitenin, neşenin, modernliğin dinle içiçe olduğunu gösterip bu oyunu bozduk.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Şubat 2017> Daha Fazla

Hayatları boyunca kaliteli ortam içine girememiş, sevgiyi yaşamamış bazı insanların kaliteli insanlara amansız bir öfkesi ve haseti oluyor.
Israrla kadınların bakımsız, özensiz olmasını istiyorlar. Bu kadın karşıtlığının mantığını anlamak mümkün değil. Kadın da erkek de güzel olsun. İnsanların bakımsız olduğu sevginin, güzelliğin, kalitenin kalmadığı ülkelerde dehşet ve gerginlik oluşuyor. Allah böyle mutsuzluk istemiyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Şubat 2017> Daha Fazla

Türkiye'yi sanatla, estetikle, kaliteyle güzelleştirelim. Kimsenin korku ve gerilim içinde olmadığı bir Türkiye inşa edelim. Fikri, partisi ne olursa olsun herkes tanışıp görüşüp biraraya gelsin. Birlik olalım. Korkuları, endişeleri tamamen kaldıralım.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Şubat 2017> Daha Fazla

Muasır medeniyet denildiğinde kast edilen Türkiye'yi bilimin, sanatın, kalitenin, güzelliğin hakim olduğu ülkelerin daha üzerine çıkarmaktır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Şubat 2017> Daha Fazla

Türkiye'nin çok kaliteli olması lazım. Hitabetin, kıyafetlerin, evlerin, sokakların, her şeyin çok kaliteli olması hayatidir. Avrupa sanata, kaliteye önem verdiği için darbe diye bir risk dahi olmuyor. Her insan oraya gitmeye çalışıyor, çünkü sanat ve kaliteyi özlüyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Şubat 2017> Daha Fazla

Kalite maddi imkanla doğru orantılı değildir. Maddi imkan olmasa da kaliteli, güzel bir hayat yaşanır, sanattan zevk alınır. Örneğin betondan kule yapacağına, her yeri garip yeşile boyayacağına elindeki imkanla çok sanatlı ve kaliteli işler yapabilirsin. Kıyafette, binada, sokakta sanat, kalite olmadığında insanların yaşama gücü kırılıyor, içten içe bir kızgınlık oluşuyor, toplum bir nevi çürüyor.
Kadınların ezildiği bir ülke bereketli olmaz. Kadınlar her yerde özgür olsun, ister çarşafla ister dekolte gezsin, her yerde hürmet görsün. Mecliste, her yerde kadınlar önde olsun. Kadınların özgürlüğü kalitenin yüksekliğinin delilidir. Kadın güzelliği tüm dünyaya hayat verir. Kadınlar baskı altına alındığında dünyanın neşesi biter. Kadın güzelliği yoksa mezar hayatı vardır.
Kalite çok önemli bir konudur. Kalite eksikliği bir ülke için çok ciddi bir tahribattır. Kalite bozulduğunda o ülkede çökme olur.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Şubat 2017> Daha Fazla

İslam güzel olan her şeydir. Sanat, kalite, nezaket, görgü, neşe, sevinç İslam'ın içindedir. İslam'ı güzellikle ayrı göstermek samimiyetsizlik.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ocak 2017> Daha Fazla

Bağnazların sanattan, kaliteden, eğlenceden, güzellikten uzak yaşamları farkına varmasalar da Müslümanların ezilmesine sebep oluyor.
Anadolu'yu tanıtan programlarda halkı mahcup edecek bir üslup kullanılması çok çirkin olur. Anadolu insanına hak ettiği saygı gösterilmeli. Toplumu sıradan, basit, kalitesiz eğlencelere teşvik etmek doğru değil. Halk hep kaliteli, güzel şeylere teşvik edilmelidir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ocak 2017> Daha Fazla

Kalitenin düşmesi, sanatın ortadan kalkması, neşenin kaybolması, kadın hakları olmaması darbeci zihniyet için gerekçedir. Bunlara önem verelim.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ocak 2017> Daha Fazla

İslam Birliği bağnazlığa dayalı olmayacak. Modern, kaliteli, aydın, sanata dayalı bir İslam anlayışı hakim olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ocak 2017> Daha Fazla

İslam modernliktir, kalitedir, sevgidir. Müslüman bakımlıdır, dilediği gibi güler, eğlenir, dolu dolu yaşar. Aksini söyleyen yanlış biliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Aralık 2016> Daha Fazla

Türkiye için en hayati konulardan biri kalite ve sanattır. Mutlaka Kalite ve Sanat Bakanlığı kurulması, bu alanda atılım yapılması lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Aralık 2016> Daha Fazla

Hz. Süleyman döneminde de Peygamberimiz döneminde de Müslümanların kalitesi, güzelliği İslam'ın tebliğinde çok etkili oluyordu. Müslümanların güzelliğini, kalitesini, nezaketini, neşesini gören İslam'ı yaşamayı sevinçle kabul etmeli. Kalitesizlik İslam'ı içten çökertir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Aralık 2016> Daha Fazla

Bedenen ve ruhen kirli, gittiği her yerde bela oluşturan, konuşmasında nur ve aydınlık olmayan insanlar temiz ve kaliteli olanları kıskanıyorlar.
İnsanlarımızın bir kısmına kalite, sanat ve güzelliğin cennet nimeti olduğu öğretilmedi, bu konuda bilgisiz kaldılar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Aralık 2016> Daha Fazla

Türkiye'de gençliğin bir kısmını nefrete yatkın, kinci, nezaketsiz, sevgiye kapalı, ruhu ve bedeni kirli insanlar haline getirdiler. Bazı gençleri böyle sevgisiz ve hasta ruhlu yetiştirmelerinin sebebi bu insanları her türlü adi ve Türkiye aleyhine işlerde kullanmaktır. Esprileri kalitesiz, ruh ve fizik olarak gelişmemiş tekdüze gençlerin yetişmesi İngiliz derin devletinin özel organize ettiği bir durumdur. Bedeni ve ruhu kendine küsmüş, dünyadan zevk alamayan, neşesiz tipler özel olarak yetiştiriliyor, bu insanları ısrarla sevgiye davet etmek gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Kasım 2016> Daha Fazla

Kadınlara hayatın cehenneme çevrildiği, erkeklerin daha rahat olduğu hayatta güzel olan hiçbir şeyin kalmadığı sistemi İslam diye sunuyorlar. Kalitenin, sanatın, güzelliğin, neşenin İslam'da olduğunu ayetlerle ortaya koyduk. İngiliz derin devletinin Müslümanları ezmek için oluşturduğu sistem temelden çökmüş oldu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Kasım 2016> Daha Fazla

Türkiye'nin Avrupa'ya vereceği en güzel cevaplardan biri alabildiğine modern ve kaliteli olması, kadın haklarında çok ileri olmasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Ekim 2016> Daha Fazla

İslam alemi birleşecek ama bazılarının düşündüğü tarzda asan, kesen sevgisiz İslam anlayışı asla hakim olmayacaktır. Bundan sonra sanatın, güzelliğin, bilimin, modernliğin, kalitenin hakim olduğu İslam anlayışı gelişecek ve güçlenecektir. Bağnazlık güçlenemez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ekim 2016> Daha Fazla

Demokratik zemini iyi geliştirmek, neşeli, dışa dönük toplum yetiştirmek, kaliteye, sanata önem vermek darbe zihniyetini ortadan kaldırır.
Allah insanları özgür düşünüp yaşayacakları şekilde yaratmış. Şirk olunca şizofren ruh gelişiyor. Kuşkucu, içine kapalı, korku içinde yaşayan, kimseyi sevemeyen, sanattan anlamayan ruh şirkin getirdiği beladır. Müslüman neşeli, kaliteli, modern, aydın, hayat dolu olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Ekim 2016> Daha Fazla

Tüm dünya modernlik, kalite, estetik ve sanat ister. Bağnazların dünyasında ise kalite, estetik, sanat, güzellik yoktur.
Mehdiyetin siyaset hırsı yoktur. Mehdiyetin ana görevlerinden biri dünyada adaleti, sevgi, şefkat, sanat ve kaliteyi yaymasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Eylül 2016> Daha Fazla

Bağnazlığın kol gezdiği bir dönemde Atatürk tam bir beyefendiydi, Avrupa kültürüne Osmanlı kültürünü de eklemişti, kaliteye bir örnekti.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Eylül 2016> Daha Fazla

Birbiriyle aynı kalıplarla konuşan, kalite düşüklüğü olan, yeterli bilgisi olmayan insanların sayısının artması manevi bir felakettir. Biraz okuyarak, kendini geliştirerek, kaliteli bir ruh oluşturulabilir. Türkiye'nin kalite konusunda atılım yapması gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ağustos 2016> Daha Fazla

Her şeyden alınan zevkin en yüksek ve en kalitelisi cennette olacaktır.
Müslümanları öyle bir cendereye almışlar ki, dinde olmayan kurallarla adeta zihinlerini donduruyorlar. Müzik, sanat, gülmek, neşeli olmak, hayat dolu olmak potansiyel suç olarak gösterildiği ve kendilerini de potansiyel suçlu gördükleri için her yerde ezik oluyorlar. Kuran'a tam uyan Müslümanlar aydın, kaliteli, özgüvenli ve çok akıllıdır. Ezikliği hiçbir Müslüman asla kabul etmemeli.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ağustos 2016> Daha Fazla

Bağnaz zihniyet sanatı, güzelliği, müziği, kadınların özgür olmasını, bilimi, kaliteyi özetle güzel olan her şeyi yasaklayan bir zihniyettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ağustos 2016> Daha Fazla

Sevgisiz ve kalitesizlikle hayat adeta kendileri için belaya dönmüş olan insanlar cennet gibi ortamda yaşayan müminlere haset ediyorlar. Haset edenlerin kötü sözleri, öfkeleri ve kinleri sadece kendilerine zarar verir. Hasetlerin kötülüğü Müslümanlara iyilik olarak döner.
Sadece yol, köprü, baraj yapılması yeterli olmuyor. Asıl öncelik kaliteli, imanlı, aydın, modern, sevgiyi bilen bir nesil yetiştirmek olmalı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ağustos 2016> Daha Fazla

Kadın özgürlüğünü geliştirmek, sanata ve sanatçıya destek olmak, kaliteyi arttırmak darbe zihniyetini tamamen ortadan kaldırır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Ağustos 2016> Daha Fazla

İkinci darbe girişimi tehlikesine karşı neler yapılabileceğinin tedbirleri çok hızlı şekilde alınmalıdır. Bir yandan tüm hukuki ve asayiş tedbirlerinin alınması gerekir, bir yandan da sanat, kalite ve özgürlüklerin çok genişletilmesi gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ağustos 2016> Daha Fazla

Bir iktidarın güçlü olması için aydınının çok olması, sevgiyi, sanatı, kaliteyi hayat felsefesi haline getirmesi lazım. Aksi uzun vadede ülkeye zarar verir. Bazı yerlerde sağ hükümetler sadece ekonomik kalkınmaya öncelik veriyor oysa hayatın özü sevgi, sanat ve kalitedir. Kalite anlayışı geliştiğinde darbe ve kalkışma zihniyeti gelişemiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ağustos 2016> Daha Fazla

Modern olmak, kaliteyi aramak, sanat ve estetiği ön planda tutmak esas olursa Türkiye çok güçlü olur. Sanat özgürlük kalite ve kadın haklarının olduğu, kadınların özgürce yaşadığı ülkelerde darbe zihniyeti gelişmiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ağustos 2016> Daha Fazla

Kaliteli ülkelerde, sanatın estetiğin olduğu ülkelerde, güzelliğin hakim olduğu ülkelerde ne ayaklanma ne darbe ne ordunun ne halkın ne polisin aklının ucundan bile geçmiyor. Tahayyül dahi edemiyorlar. Çünkü toplumun her kesimi memnun olmuş oluyor.
Ayaklanmaların ve darbelerin hep kökeninde toplumun çok bunalması yatıyor. Ama sanatın, estetiğin, kalitenin yüksek olduğu hiçbir toplumda darbe ve ayaklanma olmamış ve olmuyor.
Hiçbir dönemde kalitenin, sanatın ortadan kalkmasıyla bir devletin devam ettiği görülmemiş. Her devlet, her hükümet böyle bir sistemde yıkılıyor.
Sadece gelenekçi Ortodoks İslam’ı yaşamaya kalkarsan Türkiye geriler. Sanat kalmaz, estetik kalmaz, kültür kalite kalmaz, dünya cehennem gibi olur. O zaman buna dünya müsaade etmez. Yani Allah müsaade etmez, dünyayı üstüne musallat eder.
Modern vatandaşları korumak, onları desteklemek, kaliteyi sanatı ön plana çıkartmak, Türkiye'yi en modern ülke haline getirmek hükümetin ana görevi olması lazım.
Gelenekçi Ortodoks görünümlü bir Türkiye bütün Avrupa'nın, bütün Amerika'nın hatta Rusya'nın, Çin'in hedefi haline gelir. Bütün dünya karşısına dikilir. Modern Türkiye'yi mutlaka inşa etmemiz gerekiyor. Sanatı, estetiği, kaliteyi ön plana çıkartmamız gerekiyor. Kalitenin bütün Türkiye'de hakim olması şart.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Temmuz 2016> Daha Fazla

Kadınlarını ezen, kadınlarına saygı duymayan, kadınlarının özgürlüğünü yok eden, kaliteyi, sanatı yok eden her ülke helak oluyor. Buna çok dikkat etsinler.
Kalitenin, sanatın hâkim olduğu hiçbir ülkede darbe olmuyor. Kalite, sanatın olmadığı her ülke helak oluyor ve perişan oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Temmuz 2016> Daha Fazla

Deccalın en çekindiği şey kalitedir, sanattır, güzelliktir, sevgidir. Deccalın zehridir bunlar. Zehir etkisi yapar. Sevgi, kalite, güzellik, sanat, estetik. Onun için hükümetin bu konulara çok önem vermesi gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Temmuz 2016> Daha Fazla

İslam’ın sevgisi merhameti öncü olacak, modernlik, kalite, sanat, demokrasi, laiklik, güzellik, Allah korkusu, Allah sevgisi, bütün dinlere saygı her yere hakim olacak, Türkiye de öncü olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Haziran 2016> Daha Fazla

Türkiye’de binaların, kıyafetlerin, her şeyin sanatlı, kaliteli ve güzel olması lazım. Tavırların, konuşmaların, hareketlerin, her şeyin kaliteli olması lazım. O zaman Avrupa ülkeleri Türkiye ile birleşmek için can atarlar. Ama kendi hayat kalitelerinin bozulacağını düşünürlerse, buna müsaade etmezler.
Avrupa Birliği’ne girememe sebebimiz Türkiye’de kalitenin yeterli olmamasıdır. Kalite seviyesinin çok yükseltilmesi lazım. Avrupa ülkelerinden daha kaliteli hale gelmemiz lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Haziran 2016> Daha Fazla

Kalite ve sanat bakanlığı kurulsun. Her şeyde kaliteyi esas alalım. İnsan kalitesini esas alalım; davranış kalitesini, karakter kalitesini. Her konuda sanayide, teknolojide, bilimde, edebiyatta, sanatta kaliteyi esas alalım. Dünyanın bütün devletleri bize hayran olur, kendileri bizimle birleşmek isterler o zaman.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Haziran 2016> Daha Fazla

Türkiye’yi ultra modern hale getirmek lazım. Çok aydın, ilerici, sanatın, estetiğin, kalitenin en mükemmel olduğu ülke haline getirmek lazım. Suriye ve Irak modelinin Türkiye’de gelişmemesi için bu hayatidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Mart 2016> Daha Fazla

Gelenekçi İslam anlayışında, kaliteli olmayı başaramadıklarından bu kalitesizliği savunmak için bu sefer bir lokma bir hırka felsefesini öne sürüyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Şubat 2016> Daha Fazla

Sanat ve kalite bakanlığı oluşturulması çok önemli. Çünkü kaliteli olmayan ülkelerin, sanatın hakim olmadığı ülkelerin hepsi yıkılıyor. Bakın tarihe, tamamı yıkılıyor. Kadına değer vermeyen, sanat olmayan, estetik olmayan, kalitenin önemsenmediği her ülke mahvoluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Şubat 2016> Daha Fazla

Kalite ve Sanat bakanlığı kurulması çok önemli. Üretilen bir şeyde eğer sanat yoksa değeri olmaz, kalite yoksa değeri olmaz. Hem sanatın hem kalitenin teşvik edilmesi lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Şubat 2015> Daha Fazla

Güzellik, estetik Müslüman’ın vazgeçilmez şiarıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Kasım 2014> Daha Fazla

Bir ülkede kalite kalmadıysa hiçbir şey kalmadı demektir, Allah esirgesin. Kalite olmazsa hayat olmaz, sanat olmaz. Hayat-sanat iç içe olduğuna göre orada meydana gelen güzelliğe de biz kalite diyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Eylül 2014> Daha Fazla

Asya’nın özelliği kalitesizliğin hakim olmasıdır. Asya’da insanın değeri pek yoktur. Her yer için demiyorum da, insan makine gibidir. Bu korkunçluğu Türkiye’nin Avrupai, sevecen, modern, Allah aşkıyla dolu, imanlı düşüncesi ortadan kaldıracaktır. Bütün dünyaya örnek olacağız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Eylül 2014> Daha Fazla

Kalitesizliğin ipini bıraktın mı o derin bir kuyu gibidir. Rezilliğe doğru gider de gider. Kepazeliğe doğru gider de gider.
Kalitesiz bir toplantı, kalitesiz bina, kalitesiz kıyafet hep insanın içini sıkar, insana ıstırap verir. Kalite insanın içini açar. Dünya nimetidir. Kalite güzelliğin diğer adıdır.
Kalite Bakanlığı’nın bir an önce kurulması lazım. Kalite Bakanlığının fikirde, insanda, binada, bahçede, ticarette her yerde kaliteyi esas alan bir politika izlemesi lazım. Kalite devletin milli politikası olması lazım.
Kalitesiz bir hayat çok korkunçtur, cehenemin diğer adıdır.
Kalitesiz insan çok büyük bir beladır. Önce kaliteli düşünce, kaliteli fikir üstünde dursunlar. Onun için de kaliteli kitaplar gerekir. Kaliteli eserler, kaliteli yazılar gerekir. Sevgisiz, nefret dolu kalitesiz yazılarla insanları eğitmeye çalışırsan kalitesiz vahşi insanlar oluşur.
Kalitesiz bir insanın kaliteli bir binaya gelmesiyle kalite yok olmuş olur. Ama kalitesiz bir yere kaliteli bir insan gelse orası kaliteli olur. Ufak bir değişiklikle kaliteli hale getirirsin.
Kalitesiz fikirden kaliteli insan çıkmaz. Kaliteli fikir de ‘Kuran İslam’ıdır.’ Müşrik İslam anlayışı değil, Ortodoks gelenekçi İslam anlayışı değil. Oradan kalite bulamazsın. Orada yoğun olarak kalitesizlik ortaya çıkar.
Kaliteli eşyadan değil de kaliteli insandan başlamak lazım. Kaliteli insan olmadıktan sonra kaliteli eşyaya yazık, kaliteli mekana da yazık. Önce kaliteli insan yetiştirmek gerekiyor. Onun için de kaliteli fikir gelişmesi gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ağustos 2014> Daha Fazla

Bir insan kendi kültürünü beğenmiyorsa kaliteli olamaz. Sadece yabancı kültürü beğeniyorsa görgüsüzlük demektir, özentilik demektir. Sen kendi kültürünün güzelliğini, derinliğini, zenginliğini fark edemiyorsan, oradaki kaliteyi hissedemiyorsan ve onu kaliteyle sunamıyorsan sadece özenti insansın demektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ağustos 2014> Daha Fazla

Kalite için illa paraya gerek yok; akla gerek vardır, zevke gerek vardır.
Dünyanın en kaliteli insanına Müslüman denir. En klas insanı, en iyi düşünen, en güzel ahlaka sahip insana Müslüman denir.
Kalite hayatın en hayati özelliğidir. Güzelliğin en hayati yönüdür kalite. Kalite yoksa güzellik de yoktur. Mesela cennet baştan sona kalitedir. Cennetin her yeri kalitelidir. Kalite bittiğinde güzellik de biter.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Mayıs 2014> Daha Fazla

Yobaz kaliteli olmayı beceremez, beceremediği için de kaliteyi ortadan kaldırmaya çalışır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Şubat 2014> Daha Fazla

Sanat yoksa, kalite yoksa, güzellik yoksa istediğin kadar köprü yap, yol yap; olmaz. Sanat, estetik, iman, neşe, sevinç, Allah korkusu, Allah aşkı her yeri sarması lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Aralık 2013> Daha Fazla

Kişi kalitesizliğe alıştıktan sonra, daha kirli, daha kalitesiz, daha görgüsüz, daha küt olmaya kapısı açılıyor ve arkasından diyorsun ki: “Bu nedir?” “Müslümanlık bu.” diyor. Vahşetin, kirin, kalitesizliğin, görgüsüzlüğün tavan yaptığı bir sisteme Müslümanlık diyor. Bu çok büyük bir tehlike. Bu milli bir tehlike.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Kasım 2013> Daha Fazla

Kalitesizlik adeta yutuyor insanları, alttan alta mahvediyor. Mesela bütün Ortadoğu'yu kasıp kavuran, Mısır'ı, Fas'ı, Tunus'u, Cezayir'i mahveden kalitesizlik şu an Türkiye'de de insanlara saldırıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Temmuz 2013> Daha Fazla

Müslüman sarayı da görecek, ihtişamlı yerleri de görecek, kaliteli yerleri de görecek. Sanat da, bilim de, estetik de, kalite de hepsi Müslümanların ve her zaman da Müslümanların olacak, ahirette de.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Temmuz 2013> Daha Fazla

Eleştiri olsun; eleştiri kaliteyi, güzelliği artırır. Doğruyu bulmada insana faydalı olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Temmuz 2013> Daha Fazla

Mehdiyetin kalite ve sevgi anlayışının, Kuran’da kastedilen kalite anlayışının, Cenab-ı Allah’ın cennette anlattığı kalite anlayışının dünyaya hakim edilmesi lazım. Bu olmadığında darbeler, karşı darbeler, kavgalar pek eksik olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Haziran 2013> Daha Fazla

Kalite sürekli geliştirilir. Bir insan “Mükemmelim” diyemez, “Çok iyiyim” diyemez. Her şeyde kalite insanın içini açar. Özgürlük insanın içini açar. İnsanlar seviyor modern insanı.
Benim Tayyip Hocama tavsiyem; modern hayat tarzına, modern insanlara, modernliğe desteğini açıkça göstermesi. Çünkü bütün Avrupa modern, Amerika modern, modernliği dünyanın her tarafı seviyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Haziran 2013> Daha Fazla

Kaliteli bir insan araştırmadan incelemeden, “Vay be” deyip hemen her gördüğü yalana inanmaz. “Vay be” diye inanırsa bir insan, o kalitesiz bir insan demektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Haziran 2013> Daha Fazla

Hükümetimiz ultra modern bilim ve sanat anlayışını desteklesin. Hatta bir kalite bakanlığı oluşturulması yararlı olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Haziran 2013> Daha Fazla

Biraz sevgi eksikliği, biraz kalite eksikliği bile büyük bir boşluk meydana getirir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Haziran 2013> Daha Fazla

Allah, “Müminler tahirdir” diyor, “Elbiseni temizle” diyor ayette. Müslüman’ın vasfı dünyanın en kaliteli insanı olmasıdır.
İnsanın kalitesi temizliğindedir. Kir ve pislik kalitesizliğin en büyük alametidir. Kafasının çalışmadığını gösterir. Aklı başında bir adam kirden nasıl rahatsız olmaz? Pis olan bir şeyden nasıl rahatsız olmaz? Olmuyorsa bir sorun vardır. O adam kaliteden bahsedemez. O adamın derinliği yoktur.
İnsanın kalitesi temizliğindedir. Kir ve pislik kalitesizliğin en büyük alametidir.
Bizim gençliğimiz modern dindardır. Gençler kaliteli din anlayışını görmek istiyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Haziran 2013> Daha Fazla

Lüks demek kalite demektir. Kalite Müslüman'ın vasfıdır. Cennette her yer lükstür. Bazıları istiyor ki İslam yoz olsun, böylece İslamiyet kolayca yok edilsin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Haziran 2013> Daha Fazla

Böyle badem bıyıklı, içine kapanmış, sanattan estetikten anlamayan, ensesine vur ağzından lokmayı al, donuk bakışlı… Böyle gençlik olmaz. Cıvıl cıvıl, her yere neşe getirmeleri lazım. Kahkahalarıyla, gülüşleriyle, konuşmalarıyla, sevinçleriyle, gözlerindeki parıltıyla bir ahenk, bir zenginlik, bir güzellik sunmaları lazım.
Asıl modernlik, sevinç dolu bir toplum. Yani böyle edepli, soğuk, gri bir toplum değil de, neşeli, sevinçli böyle kaliteli, hayat dolu bir toplum devletin hedefi, hükümetin hedefi olması lazım. Onun için de Kalite Bakanlığının oluşturulması şart.
Gri olmak güzel bir şey değil. Dolu dolu, canlı, neşeli, sevinçli, hayatın güzelliklerini vurgulayan bir ruh içinde olacak Müslüman.
Kaliteli gençlik çok önemli, içine kapanmış donuk bir gençlik istemiyoruz. Tayyip hocamdan da canlı, neşeli, kaliteli bir gençliği hedeflemesini istiyoruz.
Modern ve hayat dolu bir toplum güzel, bağnazca edepli ve soğuk bir toplum değil.
Gençler modernlik istiyorlar, tatlılık istiyorlar. Bir betonlaştırma ruhu var, grilik var, gençler bunu istemiyor. Gri olmak güzel değildir, Müslüman hayat dolu olacak, cıvıl cıvıl neşeli olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Haziran 2013> Daha Fazla

Gençler sokakta özgür olacak. Ben onu gördüğümde içim açılır. Alabildiğine neşeli, rahat olsunlar. Onunla güzel oluyor ortalık zaten. Filinta gibi genç kızlar, filinta gibi delikanlılar neşeli ve rahat olacaklar.
Biz cıvıl cıvıl canlı bir Türkiye isteriz. En büyük özlemimiz, gençlerin çok özgür, neşeli ve bakımlı olmaları.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Haziran 2013> Daha Fazla

Gençler dinin özünü yaşıyorlar. Çünkü din; sevgi, merhamet, iyilik, güzelliktir, güzel ahlaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Haziran 2013> Daha Fazla

Tayyip hocam ultra modern olup bütün Avrupa'yı kendine hayran bıraksın.
Kaliteyi ön plana almak lazım. Kalitede gelişme hayatidir. Biz Avrupa ülkesiyiz. Herhangi bir üçüncü dünya ülkesi değiliz. Bizde kalite hayati bir konu. Çevre duyarlılığı çok önemli bir konu.
Fransa’yı geçelim, Paris’in sokaklarını geçelim. Çok kolay olur. İstanbul dünyanın en güzel şehri olsun. Yani bir kere doğal güzelliğimiz müthiş. Bir de öyle çok kaliteli bir ortam meydana getirirsek muazzam olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Haziran 2013> Daha Fazla

İslam'ın özü ultra moderndir, müşriklerin hurafeleri ve yaşam tarzları da ultra bağnazdır.
Gençlerimizde dindarlığa ciddi bir eğilim var, bu çok güzel. Modernlik aşama aşamadır, alt modernlik vardır, orta modernlik vardır. Bizim istediğimiz ultra modern ve dindar bir modeldir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Mayıs 2013> Daha Fazla

Bazıları Müslümanları böyle perişan, bakımsız, kötü giyinen, zevksiz, sanattan-estetikten uzak hale getireceklerini düşünüyorlar. Ve böylece de sevap kazanacaklarını düşünüyorlar. Çok büyük hata yapıyorlar.
Allah cenneti süslü yapıyor. İnsanı süslü yaratıyor. Süs dünyanın güzelliği, Allah’ın sanatı. Adamlar süse tavır koymuşlar. Kaş nedir? Süstür. Göz nedir? Süstür. Burun nedir? Süstür. Ağaçlar, çiçekler süstür. Bütün hayvanları süslü yaratıyor Allah. Bütün kuşlar süslü, rengarenkler. Bütün böcekler süslü, rengarenk. Arılar, karıncalar hepsi süslü. Cennet hanımlarının hepsi süslü. Allah onların süslerini Kuran’da uzun uzun övüyor. Süs niye haram olsun?

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Nisan 2013> Daha Fazla

Kalitesizlik, kir ve pislik bir memlekette yayılırsa; sanat, bilim, estetik, ruh ölür orada. Allah esirgesin. Güzel bir şey değil. Onun için güzelliği, estetiği sonuna kadar aramak, her yeri güzelleştirmek gerekir.
Hayatı güzel hale getirmek, hoş hale getirmek Müslüman’ın vazifesidir. Allah dünyayı cennete çevirmekle bizleri görevlendiriyor. Bahçeleri güzelleştireceğiz, insanları güzelleştireceğiz. Çocukları güzelleştireceğiz. Evler bakımlı olacak, arabalar bakımlı olacak.
Monotonluk, kalitesizlik güzel değildir. Estetikten uzak bir yapının yayılması korkunç bir şeydir. İnsanlar, evler, arabalar her şey çok temiz ve bakımlı olması gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Mart 2013> Daha Fazla

Güzel ve bakımlı insanlar çevrelerine yaşama sevinci verir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Şubat 2013> Daha Fazla

Milletçe barış, sevgi ve kalite konusunda kararlı olmamız gerekiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Aralık 2012> Daha Fazla

Müslüman hayran olunacak insandır. Mühim olan iffetli olmaları. Nerede, ne giyineceğini onlar bilirler. İman vardır, akıl vardır, irade vardır, iffet vardır.
Kalitesiz toplum yıkılmaya mahkumdur. Allah yıkıyor kalitesiz toplumu. Hz. Süleyman (as) devrinde modernlik, güzellik, estetik, sanat, neşe, sevinç vardı. Allah dünya hakimi yaptı. Hz. Zülkarneyn zamanında da öyle; neşe, güzellik, sevinç, estetik, bilim vardı. Allah dünya hakimi yaptı. Onun dışında müsaade etmedi Allah. Hep yıkım, hep yıkım, hep yıkım oldu. Sebep taassuptur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Aralık 2012> Daha Fazla

Kalite insanın içini açar. İnsanın çok hoşuna gider. Yani hayatın en önemli süslerindendir kalite. Kalite kayboldu mu insan içine kapanır.
Peygamber Efendimiz (sav) çok kaliteli bir insandı. Dişleri pırıl pırıl. Mesela bu bir kalitedir. Kokusu mis gibi. En kaliteli parfümü kullanıyor. En kaliteli elbiseyi giyiyor o an için o devir için. Hitabı son derece kaliteli, seçtiği cümleler son derece kaliteli. Yürüyüşü çok kaliteli. Oturması, kalkması çok kaliteli. Yemek yemesi çok kaliteli. Her yerde kalite hakimiyeti var.
Bağnaz insanların çoğu küt oluyorlar, çok sıkıcı. Bağnazların çocuklarının çoğu modern yaşıyor. Mesela kızları hep açık. Birçoğu da namaz kılmıyor. Dindar arkadaşları pek olmuyor onların. Bu işte kalitesizliğe tepkiden oluyor. Hâlbuki kaliteli bir çevre görmüş olsalar öyle anormal bir tavrın içine hiç girmezler.
Neşe bir kalitedir. Sevinç bir kalitedir. Espri bir kalitedir. Hoşsohbet olmak, rahat olmak bir kalitedir. Mesela kibarlık, nezaket bir kalitedir.
İslam’ı o kadar karmaşık, o kadar zor, o kadar çetin gösteriyorlar ki ve yaşanacak hayatın kalite anlayışını o kadar ezik, o kadar eksik gösteriyorlar ki; adama o hâşâ cehennem gibi geliyor. Cennet gibi bir İslam, cennet gibi bir ortam göstersene, cennet gibi bir üslup kullansana.
Adam, “Ben anlatıyorum İslam yayılmıyor” diyorsa kendinde arasın hatayı. Kalite eksikliği vardır.
İslam’ın yayılmasında, insanların İslam’ı kabul etmemesinde ana sorun kalitedir. Başka hiçbir şey yok.
İslam’ın yayılmamasının tek nedeni kalite eksikliğidir. Bir dinsize dahi desen ki; “Sevgi, merhamet, şefkat, dostluk, arkadaşlık, demokrasi, iyi niyet, hoş sohbet bir ortam, sosyal adalet, bilimde, sanatta, estetikte en ileri derecede gelişme, ne diyorsun?” desen, “Hemen kabul ediyorum” der. İslam bu işte.
Kalitenin parayla alakası yok. Yani ucuz olur fakat kaliteli olur görünümü. Yani bir insanın bir tane kıyafeti olur ama çok kaliteli olur. Kaliteyi hırs edinmek, kararlılıkla onu savunmak çok önemli.
İslam’a tepki duyuluyor zannediyorlar. İslam’a tepki yok, kalitesizliğe tepki var.
Kaliteli İslam anlayışı anlatılmış olsa dünya akın akın İslam’a döner. Kalitesiz İslam anlayışı anlatıldığı için insanlar İslam’a tavır alıyorlar.
Cami kaliteli olacak, ev kaliteli olacak, kıyafet kaliteli olacak, konuşması kaliteli olacak, kullandığı parfüm kaliteli olacak. Mesela Avrupa kaliteye çok önem veriyor. Hayatlarının kaliteli olmasına özen gösterirler. Müslüman’ın hayatının kaliteli olması çok hayati olduğu belli.
İslam’da kalite çok önemli bir konudur, hayatın çok önemli bir yönüdür. Kaliteye önem vermedin mi, estetik, güzellik olmayınca dünya görünüş olarak cehennem gibi olur.
Kalite çok önemli bir şeydir. Kalitesiz olduktan sonra hayat çok bozuk olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Aralık 2012> Daha Fazla

Hem kalitenin gelişmesi için hem sevginin gelişmesi için devlet politikası olarak hükümetin çalışma yapması lazım.
Kalitesizlik ve sevgisizlik İslam aleminin en büyük düşmanı, en büyük karşıtıdır. Kalitesizlik, sevgisizlik düşmanlık dolu, nefret dolu insanları öldürmek isteyen, yaralamak isteyen, saldırgan, terörist ruhlu insanların gelişmesine vesile oluyor ve o zaman Allah esirgesin mahallelerde gettolar oluşur. Nefret gettoları oluşur. Nefret insanları oluşur. Bu çok tehlikeli.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Aralık 2012> Daha Fazla

İnsanın fıtratında vardır kalite arayışı. KURAN’DA EMREDİLEN, KALİTEDİR. Cennet mesela çok kaliteli bir yerdir. Her yerde kalite hakimiyeti vardır. Kıyafetler kalitelidir, yataklar kalitelidir, evler kalitelidir, sokaklar kaliteli, insanlar kaliteli, her yer kalitelidir.
Kaliteli bir toplum, kaliteli bir hayat olmadıktan sonra dünya İslam’ı kabul etmez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Aralık 2012> Daha Fazla

SEVGİSİZLİK KALİTESİZLİĞİ, KALİTESİZLİK SEVGİSİZLİĞİ GETİRİR. Kalitesiz ortamda sevgisizlik çabuk gelişir. Sevgisiz ortamda da kalitesizlik gelişir. SEVGİYLE KALİTE İÇ İÇEDİR. Çok kaliteli Müslümanlar olması için kardeşlerimizin, gayret edeceğiz. Sevginin alabildiğine gelişmesi için gayret edeceğiz.
Dünyada İslam’ın hakimiyeti için iki konu var, ben açıkça söyleyeyim: Bir sevgi, iki kalite.
Müslümanların en kısa sürede çok kaliteli insanlar olması hayati. Kaliteyi ön plana almaları, bilime, sanata, sevgiye önem vermeleri, barışçıl olmaları çok önemli. Nefret dolu insanlara karşı insanlarda bir nefret oluşuyor. O zaman onlar da onları öldürmek için çok azimli ve kararlı oluyorlar. Bağnazlık ve kalitesizlik çok büyük bir tehlikedir, sevgisizlik çok büyük bir tehlikedir.
Kalitesizlik tüm Asya’da, Ortadoğu’da çok yaygın ve o kalitesizlikten dolayı da ezim ezim eziliyorlar. Bütün İslam ülkelerinde kalitenin geliştirilmesi gerekiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Kasım 2012> Daha Fazla

Sevgisiz, estetikten uzak, bakımsız, pejmürde, ezik, içine kapalı bir dünyayla, müzik yok, sanat yok, demokrasi yok, coşku yok, heyecan yok öyle o şekilde İslam hâkim olmaz. Allah böyle korkunç bir sistemi de bize farz kılmaz. Allah böyle korkunç şeyleri bizden kaldırmıştır. İnsanlar kendileri icat ediyorlar bu korkunç sistemleri, dehşet verici sistemleri.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ekim 2012> Daha Fazla

Mehdiyet, sevgisizliği, sanattan, bilimden, güzellik ve estetikten uzak olmayı, herkese düşman olmayı, bu kirli örtüyü Müslümanların üstünden aldı ve Müslümanlar aydınlandı, ışıklandı, nurlandı.
Bir kısım çevreler, Müslümanları bağnaz zihniyete hapsederek kendilerince bir oyun oynamış; sanat, müzik, estetik, kalite gibi güzel olan her şeyi Müslümanların elinden almışlardı. Biz bu oyunu bozduk.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ağustos 2012> Daha Fazla

Kaliteye o kadar önem verilmiyor. Toplumun buna ihtiyacı var. Milletimizin buna ihtiyacı var. KALİTENİN YÜKSELTİLMESİ LAZIM. KALİTENİN SÜREKLİ ÜZERİNDE DURULMASI LAZIM. Kaliteli insan, kaliteli yiyecek, kaliteli kıyafet, kaliteli ev, kaliteli sokaklar, kaliteli sözler, kaliteli eğlence, kaliteli tatil, kaliteli mesire.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ağustos 2012> Daha Fazla

Genç kızlar güzel olacaklar. Ha çiçek ha genç kız. Delikanlıların da bakımlı, temiz olmaları lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Haziran 2012> Daha Fazla

Allah güzeldir, güzeli sever. Kalite demek güzellik demektir. Güzelliğin artması anlamındadır kalite. Kat kat güzel olması anlamına gelir kalite. Kaliteyi ciddi bir devlet politikası olarak korumak, kollamak, teşvik etmek, yönlendirmek önemli.
Kalitesizlik çok büyük bir tehlikelidir. Mesela Pakistan’da, Mısır’da kalitesizlik çok yaygındır. Türkiye’ye yakışmaz kalitesizlik. Allah esirgesin bu milli bir tehlikedir. Buna karşı devletin ciddi önlem alması lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Mayıs 2012> Daha Fazla

Parayı bir yere yığmakla zenginlik olmaz. Kaliteli, klas yaşıyorsa, yemesi, içmesi, kıyafeti, arabası, evi, her şeyi çok kaliteli ise, gösterişli ise, hoşsa, etkileyici ise, sanatsal ise, o tamam. Zengin deriz biz ona. PARAYI BİR YERE BLOKE EDİP YIĞMAK, ZENGİNLİK DEĞİLDİR.

A9 TV, 10 Mayıs 2012> Daha Fazla

Müslümanlık dünyanın en kaliteli insanlarının yaşam şeklidir.

A9 TV, 29 Nisan 2012> Daha Fazla

Her yer güzel, kaliteli olacak, çiçek gibi olacak. Köyleri, kasabaları güzelleştireceğiz. Avrupa’yı bağrımıza basacağız, Musevileri, Hıristiyanları, Masonları hepsini bağrımıza basacağız. Hepsi Muhammedi olacak.
Genç kız dediğin filinta gibi olacak, spor yapacak, kasları çok güçlü olacak, atletik, ceylan gibi olması lazım fiziğinin. Saçları püfür püfür bakımlı olacak.
Müslüman’ın her yeri tertemiz olur, öyle olacak, nur gibi olacak. Kalitesizlikte temizlik de olmuyor.
ÇOK FAZLA PARA İSTEMEZ KALİTE. KAFA İSTER, ZEVK İSTER, SANAT EĞİLİMİ İSTER. Mesela bir kadın çok pahalı malzeme ile de çok kalitesiz olabilir. Mesela çok ucuz malzeme ile çok kaliteli olabilir. Kafa, vicdan işi bu. SANAT GÜCÜNÜN RUHU KAPLAMASI İLE İLGİLİ. BU DA İMAN VE AKILLA BAĞLANTILI. Hepsi iç içeler.
Sanatta en yüksek noktanın oluşması lazım. Kalitede en yüksek noktanın oluşması lazım. O zaman dünya teknik anlamda güzel olur.
Kalite çok hayatidir. Resulullah (s.a.v) zamanında kalite vardı. Davranışta kalite, üslupta kalite, giyimde kalite, temizlikte kalite, her yere kalite hakim oldu.
Kalitenin devlet politikası olarak ortaya konması lazım.
KALİTE EKSİKLİĞİ BÜYÜK BİR BELADIR. Bütün Ortadoğu’nun belası. HER YERDE ONUN ACISI HİSSEDİLİYOR. Mısır’da, Ürdün’de, Lübnan’da, Filistin’de muazzam bir kalitesizlik bütün İslam alemini sarmış vaziyette.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Nisan 2012> Daha Fazla

Cennet kalitelidir, Resulullah (sav) çok kaliteliydi. Sahabe dönemi kaliteliydi. KURAN BİZDEN KALİTEYİ İSTER. Müslüman’ın gönlü kaliteden yanadır. Kaliteye çok önem verelim. Kılıkta, kıyafette, üslupta her şeyde kalite.
Kalite çok hayatidir, en yüksek kaliteyi hedeflemek lazım. Kalitenin, devlet politikası olması lazım.
MEDENİYETİN, ZENGİNLİĞİN, MÜREFFEH OLMANIN ÖLÇÜSÜ KALİTEDİR. KALİTE GİTTİĞİNDE CEHENNEM ÖZELLİKLERİ BAŞLAR. O da zincirleme bozukluğa sebep olur. Sanayiye de, sanata da, bilime de, insanların ruh dünyasına da etki eder.
Avrupa tarzı bir demokrasi ve Avrupa tarzı bir kalite Türkiye’ye yakışır. Hatta onların üstünde bir kalite anlayışı Türkiye’ye yakışır. Hiç gecikmeden bunun yapılması lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Nisan 2012> Daha Fazla

Pejmürde insan olmaması lazım, pejmürde ortam olmaması lazım. Ortadoğu’da bu büyük bir beladır, muazzam bir kalitesizlik hakimdir. BÜTÜN İSLAM ÜLKELERİNDE KALİTENİN EN YÜKSEK DERECESİ HEDEFLENMESİ LAZIM.
Kalitesiz tiyatro, kalitesiz parklar, mesela kalitesiz eğlence, kalitesiz müzik, kalitesiz kıyafet çok çok tehlikedir. Kalitesiz konuşmalar, kalitesiz evler, kalitesiz sokaklar yani ortalık cehenneme döner. Allah esirgesin. KALİTE BİR DÜŞMEYE BAŞLADI MI, ÇIĞ GİBİ GELİŞİR.
En yüksek kaliteyi hedeflemek lazım. Avrupa kalitesinin üstünü hedeflemek lazım. Kalitenin, milli politika olması gerekiyor.
Yobazların en rahatsız olduğu şey, kalitedir. Yobazlığın ana özelliği de kalitesizliktir.
Çok çok tehlikelidir kalite düşüklüğü. Yobazlığa zemin hazırlar. KALİTELİ BİR ORTAMDA YOBAZLIK KALMAZ.
Bütün Avrupa’da kalite arayışı vardır. Amerika’da kalite arayışı vardır. HER ŞEYİN EN YÜKSEK KALİTESİNİ ELDE ETMEYE ÇALIŞMAK LAZIM.
Kalitesizlik tehlikesi var. Buna karşı devletin özel önlem alması lazım. Özel politika üretmesi lazım. Çok tehlikeli olur kalitesizlik. Bir süre sonra yozlaştırıcı ve yıkıcı etkisi olabilir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Nisan 2012> Daha Fazla

Yobazlık tarzında İslam hakim olmayacak. Benim tarif ettiğim, bizim tarif ettiğimiz tarzda. Başbakan da söylüyor ya, “Modern İslam”. O tarzda İslam hakim olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Nisan 2012> Daha Fazla

Kadehi küfre ait olarak onlar damgalamışlar. Ben bu damgayı kadehin üstünden kaldırıyorum. Onun helalliğini, onun güzelliğini gösteriyorum ve bütün güzelliklerin Müslümanlara ait olduğunu vurgulamış oluyorum.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top