Adnan Oktar Diyor Ki...

 

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Mart 2018> Daha Fazla

Dünyaya ilk geldiğimizde insan ilk başta şuurlu bir değerlendirme yapamıyor. Okul bitirilir, üniversiteye gidilir, evlenilir, herkes hayat mücadelesi içinde yaşamaya çalışır diye biliyor büyük çoğunluk. Ama dikkatlice baktığımızda her şeyin beynimizin içinde yaratıldığını ve dışarıda maddenin sadece gölge varlık olarak olduğunu görüyoruz. Tek bir saate, tek bir bardağa baktığımızda Allah’ın varlığını açıkça görüyoruz. Allah’ın varlığını görür görmez, tek bir atomun yapısında muhteşem bir Akıl ve düzen olduğunu da görüyoruz. 15 milyar yıldır hareket eden atomlar bir kez bile birbirine çarpmıyor. Bir elektronun içindeki alemi düşünün. Allah’ın büyüklüğü muazzam. Bu muazzam büyüklük karşısında okul bitirmek, iş sahibi olmak vs hayatın tek amacı olamaz. Ve hayatının tek amacı Allah olan insan için hayatının her detayı mükemmeldir, yağ gibi akar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Mart 2018> Daha Fazla

Bir ekranın başına yapışık yaşıyoruz. Büyük bir güç bize bu ekranda görüntü izletiyor. Görüntüde hep düzgünlük ve muntazamlık var. Atomlar, çiçekler, meyveler her şey düzgün. Böyle bir durumda bu güzellikleri yaratan Güç’ü haşa yok saymak hiç yokmuş gibi davranmak çok büyük zulüm olur. Sonsuz Akla sahip olan Allah’ı sevmek çok zevklidir. Mümin tüm dikkatini Allah’a imana, Allah’ı çok samimi sevmeye ve Allah’ın yarattıklarını sevmeye verecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Mart 2018> Daha Fazla

Münafık ruhu olmadığı için maddenin hakikatini hiçbir zaman anlayamaz. Tarif edilse bile bir türlü kavrayamaz. Bu harika bir durumdur. İstenildiği kadar tarif edilsin bir türlü anlayamaz ve kavrayamaz. Çünkü ruhu yoktur. Makina gibi bir varlıktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ocak 2018> Daha Fazla

Cennete hazırlık için maddenin hakikatini düşünmek önemlidir. Telefonu açıyoruz sevdiğimiz telefonun içinde yaratılıyor. Aslında bu çok büyük bir harika. Ama insanlar sebeplere o kadar kapılmış durumdaki bu yönünü pek düşünmüyor. Allah istese o insanı o anda karşında da yaratır. Ekranda yazılar oluyor, karşıda biri yazıyor diye düşünüyorlar. Her bir harfi Allah yazıyor. Dünyada bu görüntü sistemini iyi kavrayan insan cennette yaratılışın nasıl olacağını daha iyi anlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Aralık 2017> Daha Fazla

Allah’ın imtihanı her zaman adildir. Biz Allah’ın sırlarını tam anlayamayız. Zamanın ne olduğunu bilmiyoruz, nerede olduğumuzu tam olarak bilmiyoruz. Zaman ve mekan mutlak zannediliyordu, her ikisinin de algı olduğu, beynin yorumu olduğu anlaşıldı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Aralık 2017> Daha Fazla

Beynin içine bakmak imanı çok derinleştirir. Beynin içine bakan insan maddeye dair tüm inancını baştan gözden geçirecek. Tüm kainatı mercimek kadar yerin içinde görüyoruz. Bunu fark eden insanın iman etmemesi mümkün değildir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Aralık 2017> Daha Fazla

İnsan aklı civa gibi dağılır. Sürekli toplamak gerekir. Serbest bırakıldığında dağılarak insanı yorar. İmanda sabitlendiğinde ise kafan çok rahat eder. Dünyaya gerçekçi bakmak lazım. Bilim dışarıda renk, derinlik, koku, ses olmadığını söylüyor. Ama beynin içinde 3 boyutlu, derinlikli, renkli, ışıl ışıl bir dünyayı yaşayan bir varlık var. Bir insanın milimetrenin milyarda biri beyni olsa bile sırf bu bilgiyi düşündüğünde iman eder.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Kasım 2017> Daha Fazla

Hiç kimse paranın gerçeğiyle, altının gümüşün gerçeğiyle muhatap olmaz. Hiç kimse köşkünün, yatının, arabasının gerçeğiyle muhatap olamaz. Sadece beyninde bunların filmini seyreder. Şu ana kadar tek bir insan dahi malın mülkün dışarıdaki haliyle muhatap olmamıştır. Tek bildiği beyninde kendine izlettirilen filmdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Kasım 2017> Daha Fazla

Herkes beyninin içindeki arabayı kullanır. Beyninin dışında bir arabayı kullanan bir varlık yok. Her insan beyninin içindeki evine gider, beyninin içindeki çocuklarını sever, beyninin içindeki eşiyle konuşur. Bu, bilimsel bir gerçektir. Çekindikleri için açıkça bu gerçeği ifade etmiyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Kasım 2017> Daha Fazla

Maddenin hakikati konusunda bilim samimi olmalı. Maddenin ruhun bir inancı olduğunu samimi olarak açıklamalı. Araba 50 metre uzakta diyor. Peki neye göre? Beynin içindeki yoruma göre. Dışarıda gölge varlıklar var, iddia edildiği tarzda madde yok. Maddeye dair bilgimizin tamamı ruhun yorumuna dayalıdır.
Ahireti ve dünyanın amacını doğru anlamaları için insanların önce temeldeki bakış açılarını bilimsel, doğru zemine oturtmaları gerekiyor. İnsanlar madde var, maddeden ruh meydana gelir inancındalar. Beynimiz olmasa his, duygu, şuur olmaz sanıyorlar. Tam tersine ruhtan madde meydana geliyor. Elde somut olan delil ruh. Maddeye ait somut delil yok. Ama ruha ait somut delil var. Madde inanç olarak var. Olması gerekir diyoruz. Neye göre? Beynimizin içinde ruhun gördüğüne göre. Beynimin içinde gördüğüme göre dışarıda da olması gerekir diyor insanlar. Dolayısıyla madde inanç olarak var, ruh ise kesin somut olarak var. Ruhun meydana getirdiği imaja madde diyoruz. Bu bilimsel bir gerçek. Bunu anlayan ahireti, dünyanın gerçeğini de çok net anlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ekim 2017> Daha Fazla

Beynin içindeki görüntüyle muhatap olmamıza rağmen dünyanın bu kadar gerçekçi olması Allah’ın sanatıdır. “Araba nerede” diyoruz “karşıda” diyor. Oysa beyninin içindeki arabayı görüyor. “Masaya dokundum” diyor, “masa nerede” diyoruz, “parmağımın ucunda” diyor. Oysa sadece beynindeki elektriği dokunma olarak algılıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ekim 2017> Daha Fazla

5 duyunun ruhtaki yorumuna madde diyoruz. Her şey metafiziktir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Eylül 2017> Daha Fazla

Şu anda içinde yaşadığımız boyut gözümüze yapışık bir perde gibidir. Cennet hemen o perdenin ardındadır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Eylül 2017> Daha Fazla

Beyne gelen elektriği görüntü olarak algılayan ruhtur. Evrim ruhu açıklayamaz. Beyne gelen sadece çok zayıf bir elektrik. Ama gözü olmadığı halde bu elektriği 3 boyutlu rengarenk bir dünya olarak gören biri var. Evrim beyinde gözü olmadan gören, kulağı olmadan duyan, dili olmadan tadı alanın kim olduğunu açıklayamaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Temmuz 2017> Daha Fazla

Beynin içinde tat alan, duyan, gören, hisseden biri var. Materyalistler ve evrimciler bu gerçeği hiç akıllarına dahi getirmek istemiyorlar. Lenin de maddenin gerçekliğinin yani beynimizde bir görüntüyle muhatap olduğumuzu hiç düşünmek istemiyor, bunu tehlike olarak görüyordu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Temmuz 2017> Daha Fazla

Maddenin hakikatinin nasıl olduğunu hiçbir insan bilemez. Dışarıda olduğu düşünülen madde ile hiçbir insan doğrudan muhatap olmadı. İnsanın maddeye dair tüm bilgisi 5 duyusundan gelen toplamdan ibaret. İnsan dışarıda ne olduğunu bilmiyor, sadece beyninin içindeki algıyı biliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Haziran 2017> Daha Fazla

Beynin dışında mutlak sessizlik ve simsiyah karanlık vardır. Işık ve ses beynin yani ruhun yorumudur. Kimileri maddenin gerçeği konusunu düşünmekten kaçınıyorlar ve bu konuda beyinlerini uyuşturuyorlar. Allah’ın ruhunu fark eden böyle yapmaz.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Mayıs 2017> Daha Fazla

Hiçbir insan maddenin aslını görmemiştir. Hiçbir insan beyninden dışarı çıkıp maddenin gerçeğiyle muhatap olmamıştır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Mayıs 2017> Daha Fazla

Göz görmez. Tüm gözler kördür. Göz sadece beyne elektriği iletir, beyinde gözü olmayan biri bu elektriği rengarenk görüntü olarak görüyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Mayıs 2017> Daha Fazla

Allah gözü sadece bir sebep olarak yaratmış. Gözden beyne ulaşan elektrik de çok zayıf. Görüntüyü doğrudan ruh görüyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Şubat 2017> Daha Fazla

Bir insanın görme, duyma, dokunmadaki sistemi bildiği halde Allah'ı hiç anmaması asla anlaşılır bir şey değil. Çok büyük bir gaflet.
Kulağa gelen atomları ve elektriği beyinde konuşma, müzik, tiz ve bas ayarı yapılmış şekilde duymak hayranlık uyandırıcı bir mucize. Kulaktan gelen elektrik kalitesini insan sadece uğultu olarak algılayabilir. Ama müzik olarak duyuyor, yönü biliyor, bas tiz ayrımı yapıyor.
Görmenin gözle bir alakası yok. Göz sadece elektriği nakleden konumunda. Görüntüyü beynin içinde ışıl ışıl gören biri var. Görüntünün oluşması için beyne gelen elektrik çok zayıf bir elektrik. Bu zayıf elektriği 3 boyutlu net görüntü olarak görmek büyük mucize.
Işık ve renk çok büyük olay. Kapkaranlık beynin içinde çok detaylı renkli görenin kim olduğu üzerinde Darwinistler hiç düşünmek istemiyorlar. Sesin duyulması, sesi idrak eden bir şuurun olması çok harika bir olay. Hisseden, duyan, kokuyu alan kim? Bunlar çok büyük mucizedir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ocak 2017> Daha Fazla

Beynin içinde gözü olmadan gören kimdir? İnsanlar bunu sorgulamalı.Elektrik sinyallerini üç boyutlu mükemmel bir görüntü olarak gören ruhtur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Aralık 2016> Daha Fazla

Dışarıda müzik yok. Her insan müziği beyninin içinde duyuyor. Dışarıda sadece ses dalgaları var, sesi müzik olarak algılayan ruhtur. Ruhun müziği duyması için elektriğe, ses dalgasına ihtiyacı yoktur. Ses dalgası, beyne ulaşan elektrik hepsi sadece sebep olarak var.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Aralık 2016> Daha Fazla

Beyne ulaşan çok düşük amperli elektriği insan konuşma, müzik, ses olarak duyuyor. Ses beyinde doğrudan Allah tarafından dinletiliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ekim 2016> Daha Fazla

Allah o kadar çok harika yaratıyor ki insan nereye baksa harikalık görüyor. En büyük harika ise insan beyninin içi. Beynin içinde gözsüz gören, kulaksız duyan biri var. Bu hakikatin iman dışında hiçbir açıklaması yok. Göz sıvı bir yapının içinde oradan ışık geçip ters olarak görüntü oluşuyor, çok düşük amperde elektriğe dönüşüp beyne gidiyor ve beyinde o düşük elektrik mükemmel renkli çok net bir görüntüye dönüşüyor ve gözü olmayan biri bu görüntüyü görüyor. Bu büyük bir harika.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ekim 2016> Daha Fazla

Allah sazdan zevk almayı nimet olarak yaratmış. Sazdan ses çıkmaz, kulak bir şey duymaz. Titreşimi müzik olarak yaratan Allah'tır. Ruh Allah'ın sanatından zevk alır. Ruhu ilgilendiren dışarıdan gelen düşük amperli elektrik akımı değil, Allah Katı’nda yaratılandır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Eylül 2016> Daha Fazla

Her insanın iki gözü de kördür. Göz elektrik akımını beyne ileten cihaz hükmündedir. Beyinde gözü olmadan görüntüyü gören biri var. Beynin içinde kulağı olmadan müziği dinleyen kimdir? Evrimciler bir kere bile bu hayati konu üzerinde durmuyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ağustos 2016> Daha Fazla

İlk yaratıldığı andan beri hiçbir insan beyninin dışına çıkıp görüntünün aslını görmemiş. Her insan beynin içindeki monitor başında yaşıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Mayıs 2016> Daha Fazla

Birçok insan dünyanın gerçek mahiyetinin farkına varmıyor. Dışarıda renk, ışık, ses yok. Beynin içinde, gözü olmayan ruh rengarenk dünya görüyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Nisan 2015> Daha Fazla

Allah’tan başka hiçbir varlık yoktur. Allah zaman ve mekandan münezzehtir. Allah’ın olduğu bir yerde mekan olmaz. Mekan hali olur. Mekan gölgesi olur. Ancak Allah mutlak varlıktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Şubat 2015> Daha Fazla

Mal insanın beyninin içinde yaratılır. Beyninin içindeki görüntüyü Allah'ın dağıtması için Müslüman dua edecek, o kadar. Beyninin içindeki görüntüye kıyamıyor, dağıtmaya kıyamıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Ocak 2015> Daha Fazla

Serbest uzayda, dış uzayda zaman yok. Zaman, beyinde meydana gelen bir anı diğer bir anla kıyaslamaktan kaynaklanan bir algı ve inanç biçimi, beyninde oluşuyor. Beynin bir ürünü zaman, bir inanç. Dışarıda zaman var zannediyor. Bir an vardır, an içinde olup bitmiş olaylar vardır. Allah’ın yaratması bu şekildedir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ocak 2015> Daha Fazla

Emanet bir ruh konmuş içimize, en zayıf maddeden yapılmışız. Kaya kuvvetli, çelik kuvvetli, demir kuvvetli, hepsi kuvvetli; ama et-kemik en çürük maddedir. Hemen dağılır. Hemen çürür, hemen parçalanır. Onun içindeki ruh orada bekliyor. Et-kemik öldüğünde o serbest hale geliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Aralık 2014> Daha Fazla

Allah’tan başka hiçbir şey mutlak varlık olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Temmuz 2014> Daha Fazla

Maddenin aslını hiçbir zaman sonsuza kadar göremezsiniz. Maddenin aslını bir tek Allah bilir.
Allah’ın Kendi Kendi’ni gördüğü gibi Allah’ı görmek mümkün değildir. Çünkü haşa Allah olmak lazım, O’nu sonsuza kadar bilemeyeceğiz. Ama tecelli olarak cennette, mesela bir güzel genç görünümünde Allah tecelli ediyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Mayıs 2014> Daha Fazla

Miraç denilen 3. boyuttan 4. boyuta geçiştir. Boyutlar vardır evrende. Biz üç boyutlu bir evrendeyiz. 4. boyut var, şu an onu göremiyoruz. 4. boyuttakiler bizi görürler. Melekler, cinler bizi şu an izliyor. Ama biz onları izleyemeyiz. Bizim onları görebilmemiz için nur olmamız lazım. Peygamberimiz (sav) de nur olmuş görmüştür.
Peygamberimiz (sav)’in Miraç’a gitmesinde vücudu nur kesildi, madde olmaktan çıktı. Madde olmaktan çıkınca hayal süratinde her yere gider, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Ekim 2013> Daha Fazla

Her dava adamının münafığı, kafasının içinde yaratılır. Dışarıdaki bedenini sen bilemezsin. Sen, sana gösterileni bilmekle mükellefsin. Mesela çocuk ölür, senin beynindeki çocuk ölür. Dışarıdaki çocuğu bilemezsin. Bu Allah’ın ilmidir. Ledün ilmidir. Yani ilmi batındır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ekim 2013> Daha Fazla

Şu anda da biz bir uykudayız. Hayat da bir uyku, bir rüya görüyoruz. Öldüğümüzde bu rüyadan kalkmış olacağız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Eylül 2013> Daha Fazla

Melek görmek için önce bir nur kesilmek lazım. Maddi alemden çıkmak gerekiyor. Mesela Peygamberimiz (s.a.v.) melekleri görüyordu ama maddi olarak görmüyordu. Önce nur haline geliyordu. Madde olmaktan çıkıyordu, özel bir hale giriyordu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Eylül 2013> Daha Fazla

Dışarıda zaman yok, tek bir an var. Sonsuz kısa zamana an deniyor. O sonsuz kısa zaman içersinde, sonsuz uzun zamanı Allah yaratmış. Kader işte bu. Kafanda inanç. Sonsuz kısa zaman içinde her şeyi yapıp bitirdin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Nisan 2013> Daha Fazla

Melekler bizi görüyor ve duyuyor fakat biz onları göremiyoruz, duyamıyoruz. Çünkü onlar bizi 3. boyuttan görüyor, bizler ise 2. boyuttan melekleri göremiyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Mart 2013> Daha Fazla

Madde hiçbir şekilde yok olmaz. Hiçbir görüntü yok olmaz. Hiçbir ses yok olmaz. Bir kere oldu mu sonsuza kilitlenir, kaybolması imkansızdır. O görüntü sonsuza kadar kalır. Ses de imkanı yok kaybolmaz yani mümkün değil.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Aralık 2012> Daha Fazla

Hiçbir elbiseyi fabrika yapmaz. Hepsini Allah yapar ama sebepler içinde olduğu için, insanlar fabrika yaptığını zannediyor. Hiçbir televizyonu, radyoyu, hiçbir teknik cihazı fabrika yapmaz, tamamını Allah yapar. Ama mucize bir sistem olduğu için ve Allah muazzam bir sebep-sonuç ilişkisi yarattığı için insanlar onu farkedemiyorlar. Katrilyonlarca detayla Allah onu perdelemiş.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Aralık 2012> Daha Fazla

Madde var. Ama insanların anladığı anlamda mutlak varlık değildir, gölge varlıktır. Biz o gölge varlığın hayalini görürüz. Mutlak varlık bir tek Allah’tır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Aralık 2012> Daha Fazla

Madde görüntü olarak vardır. Ama mutlak varlık değildir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ekim 2012> Daha Fazla

Hâlihazırda bütün insanlık zaten şu an uyuyor. Bir uyku halindeyiz. Hayat o şekildedir. Birdenbire bir uykudan kalkacak insanlar. Şu anda, DERİN BİR UYKUDUR, KALİTELİ BİR RÜYADIR DÜNYA.Kaliteli bir rüya görüyoruz şu an. Birden kalktığımızda, aa diyeceğiz, ne kadar acayip rüya gördük. Halbuki yeni bir rüyaya daha geçmiş olacağız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Eylül 2012> Daha Fazla

Dış dünya ve zaman ile ilgili algılarımız beynin ürettiği değil; beyne Allah tarafından verilen bilgidir. Beynin bir şey üretecek hali yok, lop ettir beyin. Beyne Allah tarafından ilka edilen, verilen bilgidir. Sürekli akıtılan bir bilgidir, an an. Kaderde verilen bilgiyi beyin okumuş oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Eylül 2012> Daha Fazla

Allah, maddeyi var kabul edecek şekilde hareket etmemizi istiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Temmuz 2012> Daha Fazla

Sen kimsin? Etten, kemikten oluşmuş zavallı bir varlıksın. Üstelik de onun görüntüsüsün. Gölge bir varlıksın. Gücün tamamı Allah'a aittir. Bizi konuşturan da Allah'tır. “Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz” diyor Allah. Nutku verip konuşturan Allah’tır, ayet var. “Nutku veren Allah'tır” diyor ayette.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Temmuz 2012> Daha Fazla

Darwinistler bir açıklama yaptığında, Allah onlara o açıklamayı yaptırır. Kendi yapamaz. Beynine hazır bilgi akıyor, sadece onu söylüyor. Onun dışında bir şey söyleyemez. Ne bir milim fazlasını ne bir milim eksiğini, tam doğrusunu söyler.
Her bilim adamı beyninin içindeki elektron mikroskobuna bakar. Dışarıdaki elektron mikroskobuyla bağlantısı olmaz. Beynindeki buluşu yapar. Allah o buluşu ona verir, o da onu bulur.
DÜNYA ÇOK KALİTELİ BİR RÜYADIR. KESKİN, ŞUURU AÇIK BİR RÜYA GÖRÜYORUZ. Dikkatlice bakarsanız anlarsınız; beyninizin içindeki bir görüntüyü seyrediyorsunuz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Temmuz 2012> Daha Fazla

Her türlü haber almayı Allah yaratır. Hepsi Allah’a aittir. Beynimizden geçen bilgileri de Allah bilir, dışarıda zahir olan bilgileri de bilir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Haziran 2012> Daha Fazla

Zaman algı biçimidir. Beyindeki inancın adına zaman deniyor. Zaman diye bir şey yok. Beyin, bir şeyi bir şeye kıyaslıyor. O kıyastan bir inanç meydana geliyor. Bu inanca biz zaman diyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Haziran 2012> Daha Fazla

Bunların hepsi sebep: Ne göze ihtiyaç var görmek için, ne kulağa ihtiyaç var duymak için, ne tatmak için dile ihtiyaç var. Doğrudan Allah’ın yaratmasına ihtiyaç var. Allah nasıl yaratıyorsa o, o şekilde olmuş oluyor.
Gözün kör olduğunu görüyoruz. Görme merkezinin de kör olduğunu görüyoruz. Gören kim? Beyinde o elektrik akımını gören kim? İşte asıl ‘ben’ denilen varlık, insan denilen varlık o işte, asıl gören varlık o.
Gözler sadece kameradır. Klasik kamera, iki tane kameradır. Kameralar elektrik akımını nasıl alıp götürüyor video kayıt yapılacak yere? O da alıp götürüp beyinde ilgili görme merkezine görüntüyü bırakır. Elektrik olarak bırakır. Ondan sonra işi biter.
Burunda koku alma diye bir şey yoktur. Burun kesinlikle koku almaz. Beyin de koku almaz. Beyindeki ruh, o elektrik akımını koku olarak algılıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Haziran 2012> Daha Fazla

MUTLAK VARLIK SADECE ALLAH’TIR. Allah hayal olsun, sen mutlak varlık olacaksın –haşa-. O zaman küfre düşersin. SEN HAYALSİN, GÖLGE VARLIKSIN. ALLAH MUTLAK VARLIKTIR. Bazıları Allah’ı radyo dalgalarına benzetiyorlar. “Allah nerede?” diyor Haşa. “Radyo dalgalarını görebiliyor musun? Onun gibi” diyor. İşte sen radyo dalgası gibisin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Haziran 2012> Daha Fazla

Sen ruhunun esirisin. Hiçbir yere kıpırdayamazsın. Çivi gibi, mıh gibi çakılmış vaziyettesin. Ruhun, “yaz” diyor yazıyorsun.
Bilince sen tabisin, bilinç sana tabi olmuyor hiçbir zaman için. Bilinç seni yönlendiriyor, sen bilinci yönlendiremiyorsun. Laboratuvarda bir şey incelendiğinde bilincinin içinde inceleyebiliyorsun. Bilinç seni kontrol ediyor, sen bilinci kontrol edemiyorsun. Birde bilinç görme, duyma, işitme, dokunma, koklama hepsinin mükemmelliğinden oluşan şuur yani ruhtur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Haziran 2012> Daha Fazla

Sonsuz kısa zamanın içinde sonsuz uzun zamanı yaratmış Allah. Zaman sonradan yaratılmış, bizim için yaratılmış bir şey. Allah zaman tabi değil. Allah “an”ın içinde. Anda zaman yok. Sonsuz kısa zaman hepsi olmuş bitmiş.
“Allah’tan önce ne vardı?” diyorsun. Önce ve sonra kavramı var sende. Allah zamanı yaratıyor, zaman yok. Tek bir an var. “An” en kısa zaman yani sonsuz kısa zaman. Sonsuz kısa zaman nedir? Bunun karşılığı “an”dır işte.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Haziran 2012> Daha Fazla

Zaman, insanın aklındaki inanç, beynin yorumu. Bir şeyi bir şeyle kıyaslamasından meydana gelen yorumdur.
Allah “ol” dediğinde kainat oluyor. Allah Katında tek bir an vardır. An nedir? SONSUZ KISA ZAMANA ‘AN’ DENİR. SONSUZ UZUN ZAMANI, SONSUZ KISA ZAMAN İÇERİSİNDE ALLAH YAPIP BİTİRMİŞTİR. Biz de bu anın içerisinde zamanı yaşıyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Mayıs 2012> Daha Fazla

HİÇBİR KULAK DUYMAZ. BÜTÜN KULAKLAR SAĞIRDIR. Ses dalgasını elektrik akımına çevirir, beyine götürür bırakır o kadar. Görevi biter ondan sonra. Orada kulağı olmadan duyan ruh var. Gerçek insan odur.
Gerçek insanla evrimciler hiç ilgilenmiyorlar. Yani gözsüz gören ve gerçekten göreni bir kenara bırakıyorlar. Görmeyen kör olan bir sistemle ilgileniyorlar. Duymayan kulakla ilgileniyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Mayıs 2012> Daha Fazla

HER EVİN KAPISI BİR BOYUTTUR. Mesela birden bire sokağa açılıyor yepyeni bir aleme. O boyuttan yepyeni bir aleme çıkıyorsun.

A9 TV 3 Mayıs 2012> Daha Fazla

Bediüzzaman “esir maddesi var” diyor. Nikola Tesla, o da “esir var” diyor. Daha bilim adamları bunu bulamadılar. Esir denen bir madde var, Bediüzzaman’ın dediği doğru.

A9 TV, 29 Nisan 2012> Daha Fazla

Görüntü kime ait? Allah’a ait. Sevdirme kime ait? Allah’a ait. Sevgimiz kime ait? Allah’a. Allah unutulur mu? Böyle bir anormallik var. “Şükredin, nimetimi artırayım” diyor Allah. Çünkü hepsi ona ait.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Nisan 2012> Daha Fazla

Mutlak yokluk olmaz. Birisi çıkıp da “ben varım” dediğinde, artık Allah’ın sonsuza kadar var olduğuna iman etmek durumundadır herkes. İkinci bir şey olmaz. Mümkün değildir, geri dönüşü yoktur.
“Ben varım” dediğinde, bir varlıktan bahsedildiğinde artık sonsuza kadar yokluk, Allah’ın yokluğu mümkün değildir; imkansızdır. Çünkü mutlak yokluk, bir parça düşünüldüğünde imkansız üstü imkansızdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Nisan 2012> Daha Fazla

Maddenin aslını da asla bilemeyiz. Hiçbir zaman için de bilemeyiz. Biz Allah’ın bize gösterdiği kadar bileceğiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Nisan 2012> Daha Fazla

“Görmek için göze ihtiyaç var” diyorsun. Ruh gözsüz görüyor. “İşitmek için kulağa ihtiyaç var” diyorsun. Ruh kulaksız duyuyor. Parmağı yok ruhun, dokunuyor, hissediyor. Ağzı yok ruhun, tadıyor. Dili yok. ASIL İNSAN DURURKEN, ADAMLAR MAKİNEYLE UĞRAŞIYORLAR, CESETLE UĞRAŞIYORLAR. Ceset o. Elektrik üretebilir.
ELEKTRİK DEMEK, İNSAN DEMEK DEĞİLDİR. BU ELEKTRİĞİ OKUYAN, ANLAYAN, GÖREN, DUYAN VARLIK RUHTUR… Öbür türlü, elektrik üreten bir cisim hiçbir işlerine yaramaz. Yani ona insan diyemezsin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Nisan 2012> Daha Fazla

Sıhhatli bir beyinle, makul bir kafayla düşündüğümüzde hem metafizik bir ortamda olduğumuzu anlıyoruz, hem muazzam bir aklın ama çok çok muazzam bir aklın yani yüce Allah’ın her yeri kapladığını görüyoruz, her yere hakim olduğunu görüyoruz.

> Daha Fazla

Darwinist, maddenin gerçeğini anladığına, bir de bakacak ki, dışarıdaki bedeni onunla muhatap olmuyor. Muhatap olabildiği tek şey, beyninde oluşan görüntü.
3 boyutlu derinlikten dolayı eşyaları uzakta zannediyoruz. Cisimlerin aslı ile asla muhattap olamayız. Dışardaki madde saydam ve renksizdir. Dalgalar normalde sessiz ve kapkaranlıktır. Bütün bunları ses ve renk olarak yorumlayan beynimizdir. Bizler yalnızca beynimizdeki bu görüntüleri seyredebiliriz.
Allah can veriyor. “Allah’ın verdiği canı Allah’a vermem” diyor. Allah mal veriyor, “malı Allah’a vermem” diyor. O zaman Allah neden cennette yaratsın bu kişiyi. BU GÖRÜNTÜNÜN TAMAMI ALLAH’A AİT. BEDEN, RUH O’NA AİT. KADERDEKİ BÜTÜN GÖRÜNTÜ O’NA AİT OLDUĞUNA GÖRE BİZE AİT OLAN HİÇBİR ŞEY YOK.
Maddenin aslını, kalbin ve aklın açıkça kabul edeceği şekilde ispat ediyoruz. MADDENİN DIŞARIDAKİ GERÇEK ŞEKLİNİ BİLMİYORUZ, SAYDAM OLDUĞU İÇİN FARK EDEMEYİZ. Biz sadece Allah’ın beynimizde yarattığı kısmı ile muhatap oluyoruz. Dışarıda sadece var olduğunu biliyoruz ama aslında beynimizde yaratılanı görüyoruz.
Beyindeki yaratılma olayını tam kavrayan insan bütün elektronik aletlerin beyinde yaratıldığını da rahatlıkla görecektir. HİÇ KİMSE MADDENİN ORİJİNALİNİ ŞİMDİYE KADAR GÖRMÜŞ DEĞİLDİR. HERKES BEYNİNİN İÇİNDE YAŞAR.
HER ELBİSEYİ ALLAH YARATIR. GERÇEK ELBİSE DIŞARIDA RENKSİZ VE SAYDAMDIR. Allah’ın beynimizde yarattığı elbise asıl elbise oluyor. Allah’ın dışında kimse maddenin aslıyla bağlantı kuramaz. Biz maddenin ancak Allah’ın yarattığı yansımasını görüyoruz.
Yaratılış doğrudan Allah’ın mucizesidir. FARKINDA OLMADIKLARI BÜYÜK BİR HAKİKAT DAHA VAR. BEYİNLERİNİN İÇİNDE GÖRÜYORLAR MADDEYİ. Darwin hiçbir zaman için beyninin dışına çıkıp dışarıdakileri tespit edememiştir. Üniversite profesörleri beyinlerinin dışına çıkamazlar. Beyinlerinin içindeki mercimek kadarlık bir bölüm içinde yaşarlar. Oradaki monitörden seyrederler. HİÇBİR İNSAN BEYNİNİN İÇİNDEKİ BU EKRANDAN ÇIKIP DIŞARIDAKİ KAİNATI GÖRMEMİŞTİR.
Dışarıdaki dünya simsiyah karanlıktır ve madde saydamdır. DIŞARIDAKİ DÜNYAYI KESİN OLARAK KİMSE GÖREMEZ. Allah’ın gösterdiği görüntünün dışında hiçbir şey göremez insanlar.
Her şeyi Allah'ın yarattığını bilimsel olarak ispat ediyoruz. Bilim, hiç kimsenin maddenin orijinalini görmediğini ispat etti. TÜM İNSANLAR BEYİNLERİNİN İÇİNDE YAŞARLAR.
Ben, “Biraz sonra buraya olağanüstü varlıklar gelecek ve biz başka bir yere gideceğiz” desem, sonra sohbete devam etsem, etraftakiler de bunu alelade birşey gibi görse ve hiç ilgilenmese bu garip olmaz mı? “Madde beynimizde görüntü olarak görünüyor” diyorum, ara ara anlatıyorum, bazıları sadece dinleyip geçiyorlar. Halbuki bunu biraz anlasa, biraz düşünse şoka girer. Allah’ın yaratma sanatını ve gücünü çok iyi anlar.
An an yaratılıyoruz, sürekli yaratıyor Allah. Beynimizde herşey sürekli bir görüntü olarak yaratılıyor. Bu görüntüde dolmuş kuyruğu var, sandalcılar balık ekmek satıyor, bir tanesi üşüyor, simit satıcısı var... Hayat o kadar doğal gösteriliyor ki, insanların ikinci bir ihtimal vermesi imkansız hale geliyor. “İşte bu hakikat” diyor. Halbuki biz bunların sadece beynimizdeki görüntüsüyle muhattabız. Bu Allah’ın sanatıdır.
Sokakta birçok insan ölü gezer. Allah "sen onların gördüklerini sanırsın, oysa onlar ölüdürler" diyor.
İnsanların iman etmesi için en etkili konu maddenin hakikatidir. Görüntünün beyinde oluştuğunu insanların çoğunluğu bilmiyor. Oysa maddenin hakikatini bilen bir insanın zihninde dünya hayatının gerçeği, cennet, cehennem ve ahiret olağanüstü şekilde netleşir.
Sonsuz önce ve sonsuz sonra, sonsuz kısa zamanda yaratılmıştır. Allah'ın zaman ve mekandaki derin ilmini anlamaya çalışmak gerekir.
Bütün konuşmaları Allah yaratır, kul hiçbir şey yapamaz. Allah insanın ağzını, gırtlağını vesile kılar biz de onları dinleriz. Bu, bütün insanlar için böyledir. Bütün güç ve kuvvet yalnızca Allah’ındır.
İnterneti yaratan da Allah, bilgisayarı yaratan da Allah’tır. İnsanların, çoğu zaman beyinlerinin içindeki bilgisayarı gördüklerinden, beyinlerinin içindeki tuşlara bastıklarından haberleri yok. Bilgisayar ekranının aslı, dışarıda saydam ve kapkaranlık. İnsanlar bu sırrı bilseler bir an yerlerinde duramazlar.
İnsanlar sıkı sıkıya mala paraya bel bağlıyorlar, oysa bunların tümü beyninde yaratılır. İnsanların dışarıda zannettiği fakat yalnızca beyinlerinde yaratılan dolarların rengi aslında yeşil değildir. Onlar dışarıda simsiyah karanlıktırlar. Güneş de karanlıktır, ışığı bizim beynimizde yaratılır.
Vahdeti vücud bizim görüşümüz değildir. Herşeyi Allah yoktan ve zamansız olarak yaratır. Allah’ın –haşa- beklemeye ihtiyacı yoktur. Zaman bize göre vardır, bizim için yaratılmıştır. Allah için zaman yoktur, zamanı yaratandır Allah.

30 Ocak 2011; Kanal Avrupa ve Çay TV> Daha Fazla

CENAB-I ALLAH KAİNATI METAFİZİK YARATMIŞTIR. FİZİK GİBİ GÖRÜLÜR AMA METAFİZİKTİR. Bunun doğru olduğunu 2012’de, 2013’de, 2014’te görecek kardeşlerimiz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net