Adnan Oktar Diyor Ki...

 

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Şubat 2018> Daha Fazla

Allah kullarını yaratıp bırakmaz. Mutlaka vahiyle ne istediğini bildirir. Dünyanın ne olduğunu, amacımızın ne olduğunu tam, açık, net anlayacağımız şekilde Kuran’da anlatmıştır. Dolayısıyla Kuran’a tam uyduğumuzda kurtuluşa ermiş oluruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Ocak 2018> Daha Fazla

Aklın mihenk taşı Kuran’dır. Bir konu Kuran’a bakılarak anlaşılır. Mesela hangi bakışın güzel olduğunu anlamak istiyorsun, Kuran’a bakarsın. Allah ruhtaki hainliğin bakıştan aktığını söyler. Böylece biz güzel bakışın ne olduğunu Kuran’dan anlamış oluruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ocak 2018> Daha Fazla

Eskiden Kuran evin yüksek yerine asılır, hiç okunmaz diye bilinirdi. Kuran’ın ekmek gibi su gibi Müslümanın yanı başında olduğunu, hayatının her anında olduğunu dünyaya gösterdik.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Aralık 2017> Daha Fazla

Her şey Allah’la, her şey Kuran ile, her şey imanla güzel.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Aralık 2017> Daha Fazla

En akılcı teşhis Kuran ile konur. İnsan Kuran’ı ölçü almadığında çok anormal bir varlığa dönüşür. Kuran’ın rehberliği olmasa insanlar mahvolur, hiçbir şeyi teşhis edemez. Bu yüzden Allah Kuran ile müminlere yol gösteriyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Aralık 2017> Daha Fazla

Cennet ehli Kuran’la birlikte yaratılmıştır. Mümin daima Kuran’la birlikte yaratılır. Kuran mümini bırakmaz. Nereye gitse yanı başında Kuran olur. Kuran, mümin, iman, cennet birlikte yaratılır. İnsanlar ayrı ayrı parçalar bir araya gelir zannediyor. Öyle değil, hepsi bir bütün olarak birlikte yaratılmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Aralık 2017> Daha Fazla

Kuran sevginin ve özgürlüğün kitabıdır. Allah insanların üzerindeki ağır zincirlerin kalkması için Kuran’ı göndermiştir. Allah insanların özgür yaşamasını ister.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Aralık 2017> Daha Fazla

Kuran ahlakına sahip olmak gerekli ve kolay. İnsan normal yaşamayı Kuran’a uymakla sağlayabilir. İnsanın, toplumun, hayatın makul olması için mutlaka Kuran’a uymak gerekiyor. Hayat Kuran’sız olmuyor, Allah böyle yaratmış. Hayat vardır yaşarsın bir de üzerine din eklersin diye değil. Kuran hayatın kendisidir. Hayat Kuran’la hayat olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Kasım 2017> Daha Fazla

Kuran’ın tamamında hayranlık uyandıran matematiksel bir uyum var. İnsanların çoğu bu konuyu pek bilmiyor, bilseler de pek üzerinde düşünmüyorlar. Mesela gün kelimesi 365 defa geçiyor, ay kelimesi 12 defa geçiyor, günler kelimesi 30 defa geçiyor. Bunun gibi çok sayıda matematiksel uyum var.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Kasım 2017> Daha Fazla

Allah Kuran’ı hakem olarak indirmiştir. Tevrat’ın ve İncil’in yanlış yönlerini anlatır, doğru yönlerini tasdik eder.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Kasım 2017> Daha Fazla

İslam Kuran’da anlatılan dindir. Kuran’daki hükümler dışında İslam’ın bir hükmü yoktur. Haram ve helaller Kuran’da açıkça bildirilmiştir. Allah, Kuran’ın yeterli olduğunu ve sadece Kuran’dan sorulacağımızı söylüyor.
Allah, Kuran’ın açık, anlaşılır ve yeterli olduğunu bildirmiştir. Müşriklerin Kuran’ı anlamayacağını söylemiştir. Kuran anlaşılmaz diyenlerin hangi konuma düştüklerini iyi düşünmeleri gerekir. Kuran’dan rahatsız olmak müşrik zihniyetidir.
Bediüzzaman Kuran’ın zırh gibi icazı kendini koruyacaktır diyor. Kuran’ı ve Kuran Müslümanlığını bir yandan Kuran anlaşılmaz diyenler bir yandan Kuran yeterli değil diyenlerle kuşatmaya çalışmışlar. Ama Allah’ın izniyle bu kuşatmayı ilimle irfanla ortadan kaldırıyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ekim 2017> Daha Fazla

Bizim merhamet, sevgi, dostluk anlayışımız Kuran’a dayalı olduğu ve bu konuda kararlı olduğumuz için insanların İslam’a karşı tepkilerine set oluyor. Bizim hayatımız İslamofobi’ye karşı kesin cevap. İslam’da sanat yoktur diyorlar, tablolarımızı gösteriyoruz. İslam’da kalite yoktur diyorlar, evlerimizi görüyorlar. İslam’da neşe yoktur diyorlar, bizim yayınlarımızı görüyorlar. İslam’da kadına baskı vardır diyorlar, bizim arkadaşlarımızın özgürlüğünü görüyorlar. Varlığımızla İslamofobi’yi set olan en önemli fikri güç olduk.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Ekim 2017> Daha Fazla

Kuran’a tabi olmak, Kuran’daki anlatımı dikkatlice izlemek ve anlamak Allah’a yakınlaştıran en güzel yoldur. Sabırda istikrarlı olmak da insanın mükemmel eğitilmesini sağlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ekim 2017> Daha Fazla

Kuran’a uygun sünneti kabul eder, Kuran’a uygun olmayanı kabul etmeyiz. Peygamberimiz (sav)’in sünneti Kuran’dır. Kuran’da yasak olmadığı halde güzel sanatları, müziği, neşeyi, kadın özgürlüğünü yasaklayan zihniyet Peygamberimiz’e değil putperestlerin geleneklerine uymaktadır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ekim 2017> Daha Fazla

Kuran’a göre hareket edildiğinde tek din olur. Ama mezhepler devreye girdiğinde her bir mezhep bir diğerini dine uymamakla suçluyor. Her biri hadislere dayanarak bir diğerini inkar ediyor. Her mezhep imamı kendi dediğinin doğru olduğunu söylüyor. Hocalara sorduğumuzda dördü de doğru diyor. Birinin haram saydığını diğerinin helal saydığı dört ayrı din varken, hepsine birden doğru demek mantığa uygun değil. Kuran’a tam uyulduğunda ise din gerçek haliyle bir ve doğru olarak yaşanır.
Kuran insanlığın huzuru, saadeti, dengeli ve tutarlı olması için en mükemmel anlatımdır. Tevrat ve İncil’in Kuran’a uygun yönleri geçerlidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ekim 2017> Daha Fazla

Allah Kuran’da her şeyi açıkladığını bildirmiştir. Kuran açık ve yeterlidir. Allah’ın bu hükmüne rağmen, “Kuran yeterli değil” diyenler çok büyük bir vebal yükleniyor. Allah sadece Kuran’dan sorulacağımızı bildirmiştir ve Kuran yeterlidir.
Kuran Müslümanlığı’na deccaliyet diş geçiremez. Kuran Müslümanlığı yaşandığında deccaliyetin sonu gelmiş demektir. Çünkü Kuran Müslümanlığında sanatın, kalitenin, görgünün, zevkin, nezaketin, neşenin ve her şeyin en güzeli hakimdir. Kuran Müslümanlığı kesin bir zafer ve üstünlük demektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ekim 2017> Daha Fazla

Gelenekçi Ortodoks İslam’a tavır alma adı altında İngiliz İslamı’nı yerleştirmek isteyen çevreler var. Tayyip Hocam da bugünkü konuşmasında buna dikkat çekiyor. Doğru bir teşhiste bulunuyor. Gelenekçi İslamın Kuran’a uygun yönü haktır. Sünnetin Kuran’a uygun kısımlarını kabul ederiz. İngiliz Müslümanlığı ise Kuran’ı savunuyoruz diye ortaya çıkıp Kuran’ı da kabul etmez, Kuran’ı da eleştirir.
Kuran’ı Arapça okumak bir güzelliktir. Ama anlamını bilmiyorsan bu çok acıdır. Kuran’ı anlamak, hayata geçirmek önemlidir. Allah Kuran’ı anlayalım diye açık ve anlaşılır kılmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ekim 2017> Daha Fazla

Gelenekçi İslam anlayışı, İslam’ı çökertmek için şeytanın ortaya koyduğu bir modeldir. Afganistan, Irak, Libya, Suriye ardı ardına bu sistem yüzünden parçalandı. Kuran İslamı’nın nurunu ve aydınlığını anlatarak şeytanın bu oyununu bozduk. Tüm dünya Kuran İslamı’nın ne kadar hayat dolu, berrak, kaliteli ve güzel olduğunu gördü.
Her Kuran talebesinin insanları Kuran’a davet etmesi farzdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ekim 2017> Daha Fazla

Kardeşlerimiz gerçek İslam’a, Kuran Müslümanlığı’na alışmadıkları için gerçek İslam’ı gördüklerinde şaşırıyorlar. Dehşet, görgüsüzlük, sanatsızlık, kalitesizlik, baskı, eziyet şirk İslamı’nda vardır. Kuran Müslümanlığı’nda ise neşe, sevinç, aydınlık, kalite, nur, güzellik, ferahlık, özgürlük vardır. Hak geldi batıl yok oldu. Kuran İslamı, şirk İslamı’nın geçersizliğini ortaya koydu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ekim 2017> Daha Fazla

Farz olan Kuran’ın anlamıdır. Anlamını bilmeden Kuran’ı okumak değil, manasını anlayarak okumak önemlidir. Biz Kuran’ın manasından sorumluyuz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ekim 2017> Daha Fazla

Kuran’ı okuyup anlayıp ruhuna nakşeder ve hayatına geçirirsen çok akıllı olursun. Allah’ın Kitabını sürekli okuyup, anlayıp, yaşamak önemlidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ekim 2017> Daha Fazla

Kuran’a temiz olanlar dokunabilir ayeti abdestsiz Kuran okunamaz anlamına gelmiyor. Bu ayette anlatılan Peygamberimiz (sav) dönemindeki müşriklerin Kuran’a şeytanların karıştığı iftirasını ortadan kaldıran bir hükümdür. Allah bu ayetle Kuran’a tahir olmayanların yani şeytanların dokunamayacağını bildirmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ekim 2017> Daha Fazla

Tebliğde ilk anlatılacak konu Darwinizm'in geçersizliğinin ve Allah'ın varlığının bilimsel ispatıdır. Bu putu kırmadan iman oluşmaz. İnsanların putunu kırdıktan sonra yerine gerçek İslam'ı Kuran'ın kaliteli, nezih, sevgi dolu ruhunu koymak gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Eylül 2017> Daha Fazla

Ahirette sadece Kuran'dan sorulacağız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Eylül 2017> Daha Fazla

Kuran anlaşılır ve kolaydır. Kuran'ı zor göstermelerinin amacı insanları dinden uzaklaştırmaktır.
Kuran tam uygulandığında insan en dengeli, en tutarlı, en akıllı hayatı yaşamış olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Eylül 2017> Daha Fazla

Kuran İslamı yaşanmadığında her yerden çökme başlıyor. Sanatın, bilimin çökmesi bu gerçeğin somut ispatıdır. Gelenekçi İslam anlayışının sebep olduğu kalitesizlik oturma, kalkma, konuşma her şeyde acı bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu model hayat getirmez. Hayat Kuran İslamıyla can bulur. Dünyaya hakim olacak olan Kuran Müslümanlığıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ağustos 2017> Daha Fazla

Müzik haram değildir. Kuran'da böyle bir hüküm yoktur. Gülmek, müzik, ipek, altın, dans, heykel haram diyenler Kuran'daki dini anlatmıyor.
Kuran Müslümanlığında sanat, bilim, kalite, müzik, neşe ve her türlü güzellik var. Kuran Müslümanlığı dalga dalga hakim oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ağustos 2017> Daha Fazla

Kuran'ı titizlikle hayata geçirmek gerekir. Müslümanlar Kuran'a çok sıkı sarılırsa hayatlarının tamamına bereket gelir.
Duygusallık akıllı olmayı tamamen ortadan kaldırır. Cinayetlerin ve intiharların sebebinin neredeyse tamamına yakını duygusallıktan olur. Duygusallık şeytanın bir oyunudur. Kuran'a sıkı sıkıya sarılıp dosdoğru yolda ilerlemek gerekir. Kuran'dan uzaklaşınca insan savrulur gider.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ağustos 2017> Daha Fazla

Kuran her şeyin şifasıdır. Kuran sosyal hayat için de beden için de akıl sağlığı için de şifadır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ağustos 2017> Daha Fazla

Kuran'ın dışında kaynaklara uyulduğu için Müslümanlar birbirini tekfir ediyor. Sadece Kuran'a uymuş olsalar hepsi birbirini hak kabul eder.
İslam'ı fıkıh ve hadis kitaplarından öğrenen ve Kuran'ı okumamış, anlamamış bazı kardeşlerimiz Kuran Müslümanlığını görünce çok şaşırıyorlar. Kuran Müslümanlığını anlamayan kardeşlerimize şefkatle yaklaşmak lazım. İlk başta Kuran'ın yeterliliğini kabul etmekten çekiniyor olabilirler. Çünkü şirk dininin zorluğu, karışıklığı Kuran'da yoktur. Kuran'daki İslam kolaydır. İslam'ın kolay olması şirk dinine alışmış olanları şaşırtır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ağustos 2017> Daha Fazla

Kuran'ı baştan sona Allah'ı severek okuyan kişinin yolu mutlaka açılır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ağustos 2017> Daha Fazla

Kuran'a sıkı sıkıya sarılan müminin içine kapanması, mutsuz olması diye bir durum olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Ağustos 2017> Daha Fazla

İslam Kuran'da anlatılan dindir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ağustos 2017> Daha Fazla

Hayatın her noktasında Üstün bir Aklın varlığı görülüyor. Bu sistemi var eden Allah dünyayı nasıl kullanmamız gerektiğini de bize öğretir. Kuran dünyayı nasıl kullanacağımızı bize öğretir. Kuran'ı iyi anladığımızda akıllı, dengeli, derin ve kaliteli bir hayatımız olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Temmuz 2017> Daha Fazla

Atatürk bu milletin ruhunda var olan Kuran aşkını, aydınlığı, modernliği, sahabe Müslümanlığını ortaya koymuştur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Temmuz 2017> Daha Fazla

Müminin ruhundaki anayasa Kuran'dır. Müminin sevgisi, tutkusu, aklı, derinliği ruhundaki Kuran'a dayanır.
Ahirette sadece Kuran'dan sorulacağız. Peygamberimiz'in sünneti Kuran'dır.
Bağnazlık Allah'ın dini dışında Allah'ın istemediği şirk dini demektir. Bağnazlığın kapkaranlık dünyasını Kuran'ın nuru ortadan kaldırır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Temmuz 2017> Daha Fazla

Müslümanın uygulamalarına yapılan eleştirinin Kuran'a göre olması lazım. Eleştiri yapanların “şu ayete göre yaptığın yanlış” diyebilmeleri gerekir. Ayeti delil olarak gösteremiyorlarsa o konuda bir yanlış yok demektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Temmuz 2017> Daha Fazla

Kuran ruhunun her yere dalga dalga yayıldığını görüyoruz. İnsanların sevgi, kardeşlik ve dostluk arayışı bu ruhun alametidir

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Temmuz 2017> Daha Fazla

Kuran'ı yeterli görmeyip hurafe denizine dalan belanın içine dalmış olur. Kuran özgürlüktür, neşedir, hayattır, kalitedir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Temmuz 2017> Daha Fazla

Kuran en mükemmel ahlak sistemini öğretir. Allah'ın bizden en çok istediği samimiyettir. Alabildiğine samimi olacağız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Temmuz 2017> Daha Fazla

Gençlerin kalpleri Kuran ve Mehdiyet ışığıyla pırıl pırıl maşaAllah, bağnazlıktan uzak Kuran Müslümanlığına uyan bir nesil yetişiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Temmuz 2017> Daha Fazla

Kuran'dan uzaklaşan insan içine kapanır, yalnız kalmak ister, dostluk istemez. Gittikçe bu mutsuz ruh hali onu sarar. İnsan Kuran'a sıkı sarıldığında, Allah'a kendini tam teslim ettiğinde içine kapanıp mutsuzlaşmaktan kurtulur.
Bizi en güzel eğiten, en dürüst, en dengeli, en tutarlı, en akıllı olmamızı sağlayan Kuran'dır.
Aklın kaynağı Kuran'dır. Kuran'a uyan zekaya akıl denir.
Allah dünyayı yaratırken nasıl kullanacağımıza dair rehberiyle yaratmış. O rehber Kuran'dır. Kuran'la hareket edildiğinde akılsız insan akıllı, dengesiz insan dengeli hale gelir. Kavgalar, anlaşmazlıklar tamamen ortadan kalkar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Temmuz 2017> Daha Fazla

Bağnazlığa karşı ama Kuran Müslümanlığını seven ve benimseyen bir nesil yetişiyor, bu çok güzel bir nimet oldu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Temmuz 2017> Daha Fazla

Kuran kalbe şifadır. Kalbin ilacı Allah'ı anmak, Allah'ı çok sevmektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Haziran 2017> Daha Fazla

Kuran Müslümanlığı tüm dünya için ferahlıktır. İnsanların üzerlerindeki tüm zincirlerin, ağır baskıların kalkması demektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Haziran 2017> Daha Fazla

Kuran insanların üzerindeki ağır zincirleri kırar. Toplum kuralları ise insanların üzerine müthiş ağır yükler getirir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ağustos 2016> Daha Fazla

Kuran olmasa dünya kitlevi cinnet geçirir, bütün dünya aklını oynatır, birbirlerini kırar geçirirler. Kuran sayesinde dünya ayakta duruyor. Hak din kalktı mı dünyanın aklı gider.
Kuran aklı ortaya çıkaran, mantıklı düşünmeyi sağlayan, normal Allah’ın beğeneceği insan modelini geliştiren, cennet terbiyesi veren, cennette normal yaşamayı sağlayacak olan hayat kılavuzudur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Mayıs 2016> Daha Fazla

Kuran anlaşılmaz karmaşık bir Kitap değildir. Gayet sadedir, Allah’ın hükümleri de çok açıktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ocak 2015> Daha Fazla

Kuran’ı Mehdi (as)’ın yorumlaması ayrıdır, deccalin yorumlaması ayrıdır. Evanjeliklerin bir kısmı deccali yorumluyorlar, Mehdi ruhuyla yorumlarsan Rahmani netice çıkar. Onun için ahir zamanda Mehdi (as) bekleniyor. Şu an deccal yorumları var. Deccal yorumundan ortaya dehşet çıkar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ocak 2015> Daha Fazla

Kehf Suresi baştan sona Mehdiyet’e bakar. Nur Suresi’nin 55. ayeti dünya hakimiyetini gösterir. Çok fazla ayet var. Yusuf Suresi, Süleyman Kıssası. Hepsi sembollerle mehdiyeti anlatır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Haziran 2014> Daha Fazla

Hurufu Mukatta için Bediüzzaman ‘has kuluna bir şifredir.’ diyor. Özel bazı kişilere şifre. Onlar bir bilgiye ulaşmak istediklerinde yani bir şeyi öğrenmek istediklerinde o şifreyi alıp Kuran’ın içindeki her türlü özel bilgiye ulaşıyorlar. O has kullar da Hızır (as), Hızır (as)’ın talebeleri, işte bazı özel kişiler. Ve böylece dünya yönlendiriliyor inşaAllah.
Kuran’ın zahirinden herkes istifade ediyor ama ledüni kısmı, Hurufu Mukatta’nın anahtar çözümlerini hiç kimse bilmiyor. Ama bilen erbabı dünyada şu an var.
Hurufu Mukatta da Hızır (as)’ın sırları var. Yani Kuran’ın anahtarlarıdır onlar ama belirli bir erbab için o, belirli bir grup içindir. Kuran’ın içindeki birçok bilgiye o anahtarlarla ulaşabiliyor, gizli bilgiye.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Mart 2014> Daha Fazla

Kuran’ın bütün hükümleri cankurtaran hükümündedir. Yoksa insan boğulur, hayat onu boğar. İnsan suyun içinde yaşıyor zaten. Bu güzellikler olduğu için insan boğulmadan yaşıyor. Bu nimetler olmadığında boğuluyor insanlar. Suyun dibine batar adam.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Aralık 2013> Daha Fazla

Kuran vahşi kapitalist zihniyeti tamamen yıkan, onun yerine müthiş bir sosyal adalet getiren bir sistemdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Aralık 2013> Daha Fazla

Kuran’da, İttihad-ı İslam’ın kapitalizme şiddetle karşı olduğunun vurgulandığını görüyoruz. Malı yığıp biriktirmenin yanlışlığından bahsediyor Allah. Malı bol bol dağıtmak, fakirlere destek olmak Kuran'da çok yoğun vurgulanan bir gerçektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Kasım 2013> Daha Fazla

Kehf Suresi'nin mühim bir özelliği de, şaşırtıcı bir yönü de; 110 ayetten oluşuyor, 18. sure. 110 x 18 = 1980 tarihini veriyor, Hz. Mehdi (as)'ın çıkış tarihini veriyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ekim 2013> Daha Fazla

Kuran'da hiçbir çarpıklık, eksiklik, çelişki yok. Bilimle çatışmıyor, ayetler birbiriyle çelişmiyor, tarihi olaylarla çatışmıyor. Verdiği bütün bilgiler sonradan tasdik olunuyor. Bu Kuran'ın mucizesi, elhamdülillah.
Ahir zaman alametleri Kuran'da, bir gizli olarak bir de açık olarak anlatılır. Allah parçalanmış Müslümanlardan bahsederken ahir zamana işaret ediyor. Çünkü Peygamberimiz (sav) döneminden beri müslümanlar ilk defa bu kadar mezheplere, hiziplere, cemaatlere bölünmüş durumdalar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Ekim 2013> Daha Fazla

Kuran okuyan insanlar bilecekler ki her okudukları ayette aklın derinliğini biraz daha anlamış olurlar. Bu Tevrat’ta da vardır. Onun için Museviler Tevrat’ı geceli gündüzlü okurlar. Dolayısıyla hem ahlakı hem kişiliği gelişir.
Kuran çok sadedir. Kuran'ın neredeyse yarıdan çoğu tekrardır. O, iyi kavranması içindir. Dolayısıyla aklın derli toplu, sade kurallarını Allah bize anlatır. Onu uyguladığımızda bayağı akıllı oluruz, tutarlı oluruz.
Kuran aynı zamanda akıllı olmanın kitabıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Ekim 2013> Daha Fazla

Dinde muğlak hükümler, muğlak konuşmalar yoktur. Her şey açık ve nettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ekim 2013> Daha Fazla

Kuran'a uyulmayan her yerde zulüm vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Eylül 2013> Daha Fazla

Radikalle sen konuşabilmen, tartışabilmen için radikalin bütün izahlarına Kuran ile cevap verebilmen lazım ve Kuran’ı tavizsiz savunuyor olman lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Eylül 2013> Daha Fazla

Kuran'ın nezih üslubundaki derinliği iyi görmek gerekiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ağustos 2013> Daha Fazla

Kuran’ın hükmü nurdur, modernliktir, güzelliktir, asalettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ağustos 2013> Daha Fazla

Kuran'ın samimi yorumlanması önemlidir. Bağnaz elinde Kuran'la vahşet yapar, Hz. Mehdi (as) elinde Kuran'la dünyayı cennete çevirir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Temmuz 2013> Daha Fazla

Kuran'a tam uysalar Allah ferahlık verecek, rahatlık verecek. Kuran'a bir türlü güvenemiyorlar. Allah'ın Kitabı’na bir türlü güvenemiyorlar. Güven. Kuran'a uysan bütün konu bitecek. Bağnazlığı bırak, uydurmaları bırak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Haziran 2013> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as) vahşi kapitalizmin karşıtıdır. Kuran’da vahşi kapitalizm eleştirilir. Allah vahşi kapitalizmin azgınlığını anlatır Kuran’da ve malın sahah üzerine dağıtılmasını emreder. İşte vahşi kapitalizmin yıkılışıdır o.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Haziran 2013> Daha Fazla

Kuran, sevgiye giden yolu tıkayan ne varsa kaldırır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Mayıs 2013> Daha Fazla

Allah, Kuran'ın değişmeyeceğini söylüyor. Kuran hafızlar kanalıyla geldi. Hafızlar kanalıyla gelen Kuran’ın değişmesi zaten mümkün değil ki.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Mayıs 2013> Daha Fazla

Kuran’da katliamlar, doğramalar, adam kesmeler, nefretler yoktur. Bağnazların uygulaması o tarzda oluyor. Kuran’ın suçu değil bu, hâşâ, bağnazın suçudur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Mayıs 2013> Daha Fazla

Kuran her şeyin en hayırlısını insanlara bildiriyor. Mesela Cenab-ı Allah’ın içkiyi yasaklaması o kadar güzel nimetlere vesile oluyor ki dünyada. Cinayetlerde büyük oranda düşüş olur. Trafik kazalarında büyük oranda düşüş olur. İçki içip tansiyondan ölenler var, başka hastalıklara sebep olduğu için, karaciğer hastalıklarından ölenler var. Bunlar ortadan kalkmış olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Mayıs 2013> Daha Fazla

Kuran’da eğer bir kıssa anlatılıyorsa o, hayatta karşılaşılacak bir olaydır. Haşa hikaye anlatmaz Cenab-ı Allah. Olmayacak bir olayı anlatmaz. Hayatta karşılaşılmayacak bir olayı anlatmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Nisan 2013> Daha Fazla

Allah hükmünü değiştirmez. Hükmü kalkan Kuran ayetleri var zannediyorlar. Kuran’ın hükmü niye kalksın? Kıyamete kadar geçerlidir. Hükmü kalkan Kuran ayeti yoktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Nisan 2013> Daha Fazla

Kuran’ın dışında bir yol yok. Allah, “Sizi bir tek onda rahat bırakırım” diyor, “Rahat yaşarsınız, güzellik olur, Benim istediğim bu” diyor. Adamlar da diyor ki hâşâ, “Ya Rabbi, yok, biz Senin istediğinin dışında bir şey bulacağız” diyorlar. Sadece sürünürsün.
Bizim kökümüz İslam, Kuran’dır. Bir tek onda bereket meydana getirir Allah. Bir tek onda huzur meydana getirir. Onun dışında sürüm sürüm sürünmedi mi dünya? Vahşi kapitalizmle mahvolmadı mı? Komünizmle mahvolmadı mı? Faşizmle mahvolmadı mı? Tadına tuzuna baktınız. Yobazlıkta da mahvoldu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Mart 2013> Daha Fazla

Bizim başarımızı, Kuran'a uyduğumuz için Allah veriyor. Biz Cenab-ı Allah'ın desteğiyle bugünlere geldik.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Mart 2013> Daha Fazla

Bizim modelimiz Kuran modelidir, Mehdiyet modelidir, sevgi, aşk, muhabbetin coşkusu modelidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Mart 2013> Daha Fazla

Kuran içerisinde Mehdiyet o kadar detaylı anlatılmıştır ki en ince detaylarına kadar. Mehdi (as) nerede kalıyor, ne yapar, ne eder, bütün detaylarıyla vardır, dikkatlice bakan hepsini görür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Şubat 2013> Daha Fazla

Biz millet olarak Kuran'la konuşulursa anlarız, Allah'tan bahsedilmesini isteriz. Allah'tan bahsedilmeyen bir konuşmadan bereket çıkmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Şubat 2013> Daha Fazla

Kuran saf vahiydir. Kuran’da ne bilimle, ne mantıkla, ne de sosyal hayatla çelişki yoktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Şubat 2013> Daha Fazla

Muhkem ayetin şerhi olmaz, anlamı açıktır.
Haram olan hükümler muhkem ayetlerle açıklanmıştır, yoruma açık değildirler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Şubat 2013> Daha Fazla

Müslüman Kuran’la birlikte yaratılır, Musevi Tevrat’la birlikte yaratılır. Dünyada dinin yetişmediği-ulaşmadığı bir insan yoktur. Ve bu, tesadüfler sonucu olmaz, kaderde bir bütün olarak yaratılır. Kainatın tamamı metafiziktir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Şubat 2013> Daha Fazla

Kuran’da imayla hüküm olmaz. Allah, hükümlerini açık ve net olarak bildirir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Şubat 2013> Daha Fazla

Yusuf Suresi’nde Mehdiyet’e çok kapsamlı işaret edilir. Yusuf Suresi’nin asıl amacı bir yönüyle Mehdiyet’i anlatmaktır, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ocak 2013> Daha Fazla

Şu an dünyadaki hastalığın, belanın kökeni Kuran’dan uzak olmaktır. Ne zaman Kuran’a sarılırlarsa -ki Mehdiyet vesilesiyle olacak bu- o zaman bu hastalıktan kurtulurlar.
Müminler için Kuran’da şifa vardır. Sosyal şifa, bedeni şifa, her yer şifaya kavuşuyor. Öbür türlü hastalık oluyor.
Kuran’da müminler için sosyal ve bedeni şifa vardır. Bütün sosyal hastalıkların şifası Kuran’dır.
Biz Kuran’a göre yaşadığımızda özgür oluyoruz. Ferahlık ve güzellik, Kuran’a uymaktadır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ocak 2013> Daha Fazla

Kuran’a sıkı sıkıya sarılan felah bulur; devlet de felah bulur, insan da felah bulur. Koptuğunda bereketsizlik oluyor.
Tarih, insanların tahminine göre hiç gelişmemiş. Hep peygamberlerin dediği tarzda, hep Kuran’ın dediği tarzda tarih gelişmiş. Onun için KURAN’A UYMAK EN AKILCI GELECEK PERSPEKTİFİNİ SAĞLAR, EN AKILCI TEŞHİSLERİ SAĞLAR, EN GÜZEL YORUMU SAĞLAR VE EN GÜZEL TEDAVİYİ SAĞLAR.
İnsan dünyayı aklına göre yorumladığında hiçbir zaman için doğru teşhis koyamaz. Ama Kuran’a ve hadise göre yorumladığında dünyaya tam doğru teşhis koyar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ocak 2013> Daha Fazla

MÜSLÜMAN KURAN’LA BİRLİKTE YARATILIR. Yani onun olduğu yerde mutlaka Kuran olur. Açık şuurluysa mutlaka kitaba ulaşacak şekilde yaratılır. Kitap’tan uzak yaratılmaz. Bu da Allah’ın bir sırrı. Bu bilinmeyen bir sırdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ocak 2013> Daha Fazla

Ayeti ayetle açıklamak lazım. Onun için Kuran’ı Kuran’la tefsir etmek çok önemli bir yöntemdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ocak 2013> Daha Fazla

Kuran’da pek çok kıssadaki anlatımda Mehdi (as)’a işaret vardır.
Kuran’da geçen Hz. Musa (as) ve genç yardımcısının yolculuğu metafizik bir yolculuktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ocak 2013> Daha Fazla

Her ne vesileyle olursa olsun Kuran okunması güzeldir. Ölenin arkasından Kuran okunması da bu güzelliklerdendir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Ocak 2013> Daha Fazla

Kanser gibi toplumu paramparça eden bir ruh ancak Kuran’ın şifasıyla, Kuran ahlakıyla ortadan kalkabilir. Bu da nasıl olur? Allah’ın hükümlerine sıkı sıkı sarılmakla olur. Allah “ayrılıp dağılmayın” diyor, çok net.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ocak 2013> Daha Fazla

Kuran’da muta nikahı diye bir nikahtan bahsedilmez. Böyle bir nikah şekli yoktur. Ayrıca muta nikahı olarak bahsettikleri olay son derece çirkin ve itici.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Aralık 2012> Daha Fazla

Kurtarıcı beklemek, Kuran’da belirtilen bir konudur. Kuran’da, “bize bir kurtarıcı gönder” diye Allah’a yalvarıyor Müslümanlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Aralık 2012> Daha Fazla

Din doğrudan Kuran'dan öğrenilir. Kuran çok sarihtir. Her okuyanın anlayacağı gibidir. İnkar edenlerin de anlayacağı gibidir. İnkar eden vicdanen anladığı halde reddediyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Aralık 2012> Daha Fazla

Aklı başında bir insanın rehberi Kuran’dır. Kuran’dan çıktın mı aklın da gider Allah esirgesin. KURAN’LA HAREKET ETTİN Mİ BAŞARI KESİNDİR. Ayette onu Allah defaatle açıklıyor. Kesin başarılı olursunuz, diyor Allah. Ama sabırlı, azimli olarak Kuran’a tabi olacak.
Kuran çok sade bir kitaptır. Allah’ın hükümleri çok sadedir, bayağı kolaydır. Hayatı zorlaştırmak din değildir. Yani pis kıyafetler, pis yiyecekler, pis ortam, pis görünümlü kadınlar, pis görünümlü erkekler, neşesiz ortam; müzik yok, resim yok, sanat yok, bilim yok, estetik yok, kokuşmuş çirkin bir yapı; sürekli ağızlarında hakaret, iftira, herkese karşı nefret. Böyle din olmaz. Dinle alakası yok bunun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Aralık 2012> Daha Fazla

Kuran ekmek gibi başınızda duracak. Yastığınızın üzerinde duracak. Akşam yatarken okuyacaksınız, kalkıp okuyacaksınız. Masanızda duracak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Kasım 2012> Daha Fazla

Kuran’ı uyguladığında akıl, irfan, iyilik, güzellik, iyi niyet, samimiyet, o insanın ruhuna oturuyor. Onun için Kuran dünya için çok büyük bir nimet. En büyük nimet; iman, Kuran. MaşaAllah.
Kuran ne güzel. Hiçbir yerinde çelişki yok. Her anlatımı mükemmel, her anlatımı vicdanı rahatlatacak şekilde akla uygun. Uygulandığında dünyada huzur meydana geliyor. Şahıs kendi uyguladığında kendinde mükemmellik meydana geliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Kasım 2012> Daha Fazla

Ruhen de insanların birçoğunda rahatsızlık var. En güzel tedavi Kuran’dır, Allah’ın kitabıdır. Ekmek gibi başucunda Kuran’la yatacak, Kuran’la kalkacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Kasım 2012> Daha Fazla

Kuran’da bir şifre var. Bir işaret var. Bütün fetih ayetleri Mehdi (as) devrini veriyor. Bütün hakimiyetle ilgili sözler hep Mehdi (as) devrini veriyor. Ve tam tarih veriyor. Bu çok şaşırtıcıdır.
Kuran’da Mehdiyet birçok kıssayla ima yoluyla çok kapsamlı anlatılmıştır. Mesela Kehf Suresi baştan sona Mehdiyeti anlatır. Yusuf Suresi Mehdiyeti anlatır, Süleyman kıssası Mehdiyeti anlatır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Kasım 2012> Daha Fazla

Kuran’da ismi geçen Talut o devrin Mehdisi, Calut o devrin deccalıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Kasım 2012> Daha Fazla

Yusuf Suresi baştan sona Mehdiyete bakar.

A9TV; 26 Ekim 2012> Daha Fazla

Allah, Kuran’da Hızır kıssasında, bize Hz. Mehdi (as)’a nasıl davranmamız gerektiğini anlatıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ekim 2012> Daha Fazla

Kehf Suresi’nde dünya hakimiyetinin bir sırrıdır inşaAllah ve maşaAllah.
Kehf Suresi’nde Mehdiyet’in şifresini Allah veriyor. İnşaAllah, maşaAllah diyenler dünya hakimi olacaklar.
110 ayetten oluşuyor Kehf Suresi. 18. suredir. 110 ile 18’i çarparsan 1980 tarihini verir. Hz. Mehdi (as)’ın çıkış tarihi. Peygamberimiz (sav)’in verdiği Hicri 1400 tarihi tam net 1980’dir. Hz. Mehdi (as)’ın faaliyete başlangıç tarihi.
Kehf Suresi baştan sona kadar Mehdiyet’i anlatır. 110 ayetin tamamı Mehdiyet’in hikayesiyle doludur. Yusuf Suresi’nde de Mehdiyetin hikayesi kapalı bir şekilde anlatılır. Hz. Süleyman (a.s) kıssasında anlatılır. Zülkarneyn (a.s) kıssasında çok kapsamlı Mehdiyet anlatılır.
Kehf kelimesinin bizzat kendi içinde sır saklı. Rakim kelimesinin içerisinde de bir kod, bir şifre saklı. Kehf ve Rakim; iki ayrı gruptur bunlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ekim 2012> Daha Fazla

Biz Kuran’ı kalbimizde taşıyoruz. Kuran’la iç içe yaşıyoruz. Kuran’ın olduğu yerde eğlence olmaz mantığı çok yanlış. Kuran’ın olduğu yerde neşe, sevinç ve mutluluk vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Ekim 2012> Daha Fazla

Biz fıtraten zaten dini anlarız, biliriz. Bir Allah olduğunu, bir yaratıcı olduğunu birçok şeyi biliriz. Ama detayları bilemeyiz. Detayları bilmemiz için de bu dünyayı yaratan Allah, bu dünyayı nasıl kullanacağımızı bir kitapla bize bildiriyor. Buna “din” diyoruz.
Kuran otelde de bulunsun, motelde de olsun, işyerinde olsun, hastanelerde de olsun, hastanenin acil bölümlerinde olsun, hastane odalarında olsun. Her yerde olsun Kuran. Kuran’ın olmadığı bir yer olmasın.
Kuran, bize dünyanın nasıl kullanılacağını öğretiyor. Kuran’a uyulmadığında dünya mahvoluyor.
Kuran’da insanın aklına, vicdanına aykırı hiçbir hüküm yoktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Eylül 2012> Daha Fazla

Bizim milletimizin fikir kaynağı manevi kaynaklardır, en başta Kuran'dır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Eylül 2012> Daha Fazla

KURAN EKMEK GİBİ, HER YERDE ALIR BAŞINA KOYARSIN, SARILIP YATARSIN, HER YERDE ALIR OKURSUN. Elin kirliyse ekmeğe de dokunamazsın, temiz elinle alır okursun. Her yerde okursun; tarlada okursun, arabada okursun, otobüste okursun, başı açık da okursun, kapalı da okursun. Yatakta uzanmışken de okursun.
Allah Kuran’da, ima yoluyla hüküm bildirmez. Allah’ın hükümleri açık ve nettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ağustos 2012> Daha Fazla

Biz Kuran’ı okuyacağız, başımızın altına koyacağız, öpeceğiz, okşayacağız, bağrımıza basacağız, Kuran’dan ayrı yaşamayacağız. Kuran’ı abdestsiz de okursun, otobüste okursun, tramvayda açar okursun, vapurda okursun, cebine koyarsın, başın açık, başın kapalı her türlü okursun. Oku, anlarsın da.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ağustos 2012> Daha Fazla

Kuran bakkallarda da olması lazım. Her yerde bol bol insanlara dağıtılması lazım, satılması lazım, bu şart. Kuran en güzel nimetlerdendir inşaAllah, iman ve Kuran.
Kuran’la iç içe yaşanır. Yastığında durur, başucunda. Sabah kalkar kalkmaz açar okursun. Yatmadan önce okursun. Kahvaltıda okursun. Kuran’dan uzak tutmak için şeytan binbir türlü yol deniyor. Ve Allah adına yapıyor bunu yaparken. “Şeytan sakın sizi Allah ile aldatmasın” diyor Allah ayette.
Allah’ın Kitabı Kuran’ı alır okursun, alır öpersin, eline yüzüne sürersin, başının altına koyarsın. Allah’ın Kitabı ekmek gibi. Kuran’dan insanları uzaklaştırmayın! İstediğin an, istediğin gibi açar okursun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Temmuz 2012> Daha Fazla

KURAN’I OKURKEN HAYATA GEÇİRMEK GAYESİYLE OKUMAK LAZIM. Karmaşık değildir Kuran.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Temmuz 2012> Daha Fazla

Tekrar, Allah’ın yöntemidir. Kuran’a bakın hep mükerrerdir, hep tekrar. Zikirde “Allah, Allah, Allah” tekrar. “Allah Hay, Allah Hay, Allah Hay” dersin tekrar. Mükerrer, ruhunu açar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Temmuz 2012> Daha Fazla

Kuran'ı Arapça dinlemek güzel olur ama farz yerine gelmiş olmaz. Yani Allah'ın hükmünü öğrenmiş olmazsın. Çünkü bilmediğin bir lisan. Sen neden sorulacaksın? Anlamından sorulacaksın. Onun için o geleneksel kafayı bırakın. Anlamının üstünde durun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Haziran 2012> Daha Fazla

Kuran’ı ezberlemek âlimlik anlamına gelmez; o hafızlıktır. Âlim olmak ayrıdır. Kuran’ı ezberlemek güzeldir fakat belirli bir Müslüman grup hafız olursa bu yeterlidir. Bütün dünya hafız olacak diye bir hüküm yok Kuran’da. Allah Kuran’ı ezberleyin de demiyor. “Kuran’a uyun” diyor. Kuran’ı okuruz, Kuran’ın hükümlerine uyarız inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Haziran 2012> Daha Fazla

Bilimselliğin kökeni, doğru bilginin kökeni Kuran’dır. Samimi düşünmenin kökeni Kuran’dır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Mayıs 2012> Daha Fazla

Demagojinin tehlikesine Kuran dikkat çekiyor (Sad Suresi, 23’de). Demagojiyle insanlar üstün gelebilirler haksız oldukları halde. Demagojiye karşı uyanık olmamız gerektiğini vurguluyor Allah.

A9 TV 3 Mayıs 2012> Daha Fazla

NE TEVRAT’TA NE İNCİL’DE BU KADAR DETAY YOKTUR. KURAN’DA MÜTHİŞ BİR DETAY VARDIR. ONUN İÇİN HIRİSTİYAN, MUSEVİ MUTLAKA MUHAMMEDİ OLMASI LAZIM. Yine Hıristiyan olsun, Hz. İsa (a.s.)’ı daha da fazla sevsin. İncil’deki güzel hükümleri reddet demiyoruz ki biz ona. İncil’e daha iyi sarılsın.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Nisan 2012> Daha Fazla

Kuran son derece makul ve mantıklıdır. Cenab-ı Allah çok güzel yazmıştır Kuran’ı, insanlara iletmiştir. İslam dini son derece tutarlı, mantıklıdır. Niye manyaklık yaparsın, niye delilik yaparsın?

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Nisan 2012> Daha Fazla

Yobazlığa karşı en güzel mücadeleyi Kuran açıklamıştır. ALLAH’A, KURAN’A, İSLAM’A TAM SAHİP ÇIKARAK YOBAZ TEPELENİR. Öbür türlü yobaz haklı konuma gelir. Sen de mağlup konuma gelirsin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Nisan 2012> Daha Fazla

Müşriğin hoşlanmadığı şey, Kuran’ın kolaylığıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Nisan 2012> Daha Fazla

Vicdanı olup da Kuran’ı reddedecek adamı ben düşünemiyorum.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Nisan 2012> Daha Fazla

Kuran’a inanmadı mı, Musevi de olsa, Hıristiyan da olsa, Müslüman da olsa harama girmiş olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Mart 2012> Daha Fazla

Namaz, ibadet konusunda baskı yapmak Kuran’a uygun değil. Allah "Dinde zorlama yoktur" diyor. Tebliğ yapıldıktan sonra tamamdır, ister yapar ister yapmaz.

25 Temmuz 2011; A9 TV> Daha Fazla

Allah geçmişlerin haberlerini hikmet olsun diye Müslümanlar’a aktarıyor, çünkü geçmişteki olaylar gelecekte olacak olaylara işaret etmiş oluyor, o yüzden önemli.

15 Temmuz 2011; A9 TV ve Kaçkar TV> Daha Fazla

Kuran’ın neresine baksak, hep bir kavmin mutlaka lideri var ve bütün ayetlerde Allah Müslüman topluluğunu tek kabul ediyor. Yani mezheplere ayrılmış, cemaatlere ayrılmış hiçbir Müslüman topluluğundan Allah bahsetmiyor.

23 Haziran 2011; A9 TV, Kahramanmaraş Aksu TV ve Kaçkar TV> Daha Fazla

KURAN, BAŞTAN SONA ÖZGÜRLÜKTÜR, ZİNCİRLERİ KALDIRIR, alabildiğine özgür bir dünya verir. Demokrasiyi tam anlamıyla bize verir. Laik anlayışı verir Kuran.

14 Haziran 2011; A9 TV> Daha Fazla

Kuran, sevginin zeminini bize anlatır, yani sırf “sevin” demez Kuran. SEVMEK İÇİN mesela SABIR GEREKİR, FEDAKARLIK GEREKİR, CÖMERTLİK GEREKİR, DİKKAT GEREKİR, KORUYUCULUK GEREKİR, DİĞERGAMLIK GEREKİR.

24 Temmuz 2011, A9 TV> Daha Fazla

İncil doğrudan sevgiden bahseder ama KURAN SEVGİNİN BÜTÜN KÖKÜNÜ, NİZAMINI, SİSTEMİNİ EN İNCE DETAYLARINA KADAR DAL BUDAK SARDIRARAK TAM OTURTTURUR, SARAY GİBİ KARŞIMIZA GETİRİR. Ondan sonra sevgi zaten oluşmuş olur.
Sen sarayın tuğlalarını koyarsan, penceresini koyarsan, kapısını koyarsan, içine eşyalarını koyarsan saray oluşur. KURAN SEVGİNİN SARAYINI KURAR. İnsan psikolojisini çok mükemmel oturtturur. Kuran, insanın anormal yönlerini mükemmel teşhir eder ve insanların kaçacağı hiçbir yön kalmaz. Yani üçkağıtçılık yapan yapamaz, münafıklık yapan yapamaz, her yerden kilitler Kuran. Tevrat ve İncil’den farkı budur.

> Daha Fazla

Kuran her türlü ilmin kaynağıdır, mükemmel bir ahlak kitabıdır.
Kuran'ın tüm dünya için hak kitap olduğuna inanıyorum.
Şu an sanki Kuran taraftarları ablukaya alınmış gibi görünüyor, ama göreceksiniz KURAN, DÜNYADAKİ TEK FİKİR, TEK DÜŞÜNCE OLACAKTIR. ÇÜNKÜ KURAN DOĞRUDUR, BOZULMAMIŞTIR.
Kuran'ın asıl anlamı, ruhu önemlidir. Allah bize ahirette Arapça bilip bilmediğimizi sormayacak. ALLAH BİZE KURAN'A UYGUN YAŞAYIP YAŞAMADIĞIMIZI SORACAK.
Kuran bize güçlük getirmiyor; bize sevinç, özgürlük, kafa berraklığı getiriyor. Zincirlerin kırılmasını, yollarımızın açılmasını istiyor. Gericiler, yobazlar güçlük çekmemizi ister. İbadetler güç olsun, namaz, zekat, gülmek, neşelenmek, dostluk güç olsun, yemek yemek güç olsun isterler. Oysa, Allah "KURAN’I GÜÇLÜK İÇİN İNDİRMEDİK" diyor..

21 temmuz 2011, 00:30> Daha Fazla

Ayet insanın beynini güzelleştirir, ruhunu güzelleştirir. Ahreti için hayırdır. Beyni için de sağlık, sıhhattir, berekettir.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top