PKK"nın kuruluş bildirgesinden: Marksist-Leninist teori çok iyi özümsenmelidir

PKK, PYD, YPG