PKK"nın ideolojisi Marksist Leninist"tir, bunu göz ardı etmek hedefi şaşırtmak doğru olmaz. Anti-komünist ilmi mücadele esas olmalıdır.

PKK, PYD, YPG