Müslüman İslam ahlakının yükselişiyle yakından ilgilidir

Her gün İslam ahlakının yükselişi ile ilgili dünyanın dört bir yanından gelen güzel haberlerle karşılaşmaktayız. Din değiştirerek İslam’a dönenlerin sayısının günden güne artışı, Müslüman ülkelerinin gelişmesi, faizsiz ekonomi sisteminin bütün çevreler tarafından ilgiyle araştırılmaya ve benimsenmeye başlaması, dünyanın farklı bölgelerinde İslam ahlakının hızla yayılışı ve İslamiyet’e yöneliş ile ilgili gelişmeler, tüm Müslümanları birinci dereceden ilgilendiren önemli konulardır.

Yüce Allah Kuran'da son hak din olan İslam dinini mutlaka yükseltip üstün kılacağını vadetmiştir. Nitekim hem Kuran-ı Kerim’de hem de Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in hadislerinde, İslam ahlakının yeryüzüne hakim olacağı Müslümanlara müjdelenmiştir. Bu konuyla ilgili ayetlerden biri şöyledir:

Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va'detmiştir: Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl 'güç ve iktidar sahibi' kıldıysa, onları da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar, yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiç bir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, işte onlar fasıktır. (Nur Suresi, 55)

Allah’ın bu büyük vaadi Müslümanın hayatında çok önemli bir yer teşkil eder. Nitekim mümin, hayatı boyunca karşılaştığı olaylarda, duyduğu haberlerde Allah’ın Kuran’da vadettiği İslam ahlakının yükselişini bizzat hisseder ve yaşar. İman edenlerin şevklerinin artmasına ve  güzel bir heyecan duymalarına vesile olan bu gelişmelerden uzak kalmak ise asla mümkün değildir. Çünkü müminlerin ruhu, dinin gelişmesinden, İslam ahlakının yayılmasından heyecan duyacak şekilde yaratılmıştır.  Müminlere dini sevdiren, onu kalplerinde güzel gösteren Allah, dinin yükselişini de Müslümanların ruhunda büyük sevinç vesilesi kılmıştır.

.... Ancak Allah size imanı sevdirdi, onu kalplerinizde süsleyip-çekici kıldı ve size inkarı, fıskı ve isyanı çirkin gösterdi. İşte onlar, doğru yolu bulmuş (irşad) olanlardır. (Hucurat Suresi, 7)

Dinden uzak yaşayan insanları sevindiren olaylar ya da onları ilgilendiren konular ise, yalnızca kendi menfaatleri ve çıkarlarıdır. Dünyada elde edecekleri küçük bir maddi kazanç dahi, hemen canlanmalarına ve heyecan duymalarına sebep olabilir. Mümin böyle bir yüzeysel tavra asla tenezzül etmez. Ahlakını her zaman peygamberlerin ahlakına ve tavırlarına benzetmeye çalışır. Onların yüksek anlayışlarına, derin imanlarına özenir ve Kuran ahlakıyla ahlaklanır. Dolayısıyla mümini heyecanlandıran, sevindiren, şevklendiren hep İslam’ın gelişmesi, yükselişi ve dinin menfaatlerinin korunması gibi önemli konulardır. Mümin bu konuları özel olarak takip eder, bulur, diğer müminlere müjdeler, yakından ilgilenir. Bütün bunlar mümin için bir ihtiyaçtır; ruhunda hissettiği bir güzelliktir. İslam’ın gelişmesinden, yükselişinden uzak kalmak, bu önemli olaylara karşı kayıtsız davranmak imanı tam kavramayan kimselere has bir özelliktir. Bu kayıtsızlık ve umursuzluk, söz konusu kimselerin ruhlarında ciddi bir boşluk oluşturur. Bu yönleriyle müminlerden gece ile gündüz gibi farklıdırlar. Mümini coşturan, Allah’a yakınlaşmasına ve şevklenmesine vesile olan gelişmeler inşaAllah giderek daha da büyük bir hızla artacak ve İslam ahlakı tüm yeryüzüne hakim olacaktır.


2008-11-15 14:23:52

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top