Gizli Tehlike - 12. Bölüm / Kürt Kardeşlerimiz İçin İslam Birliği’nin Önemi

KÜRT KARDEŞLERİMİZ İÇİN İSLAM BİRLİĞİ’NİN ÖNEMİ

GÜLEN BATURALP:

Merhaba, komünizmin karanlık yüzünü anlattığımız Gizli Tehlike programında bir kez daha karşınızdayız.

ALTUĞ BERKER:

İlk programımızdan bu yana komünizmin kanlı tarihinden, amacından, dünyaya yaşattığı acılardan bahsettik. PKK’nın da komünist bir terör örgütü olduğundan ve tüm komünizmin asıl kaynağı olan Darwinizm’den ve tüm bu tehlikelere karşı asıl yapılması gereken mücadelenin, anti-komünist, anti-Darwinist bir ilmi mücadele olması gerekliliğinden söz ettik.

GÜLEN BATURALP:

Bugün ise federasyon, özerk gibi kavramların Kürt halkına ve ülkemize getireceği zararlardan ve " İslam Birliği"nden bahsedeceğiz, inşaAllah.

ALTUĞ BERKER:

Hepimizin ortak isteği elbette ki yıllardır Güneydoğu’da devam eden terörün son bulması. Terör sorununun bitmesiyle ülkemiz sadece bölgede değil, çok geniş bir coğrafyada etkin rol oynayacaktır. Türkiye İslam alemini birleştirmeye doğru hızla ilerlediği için Türkiye’yi bölerek gücünü kırmak isteyen güçler olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz.  Ülkemizle ilgili böyle sinsi bir plan söz konusu olduğundan, her zamankinden daha dikkatli ve birlik içinde hareket etmek zorundayız. Son dönemde çok konuşulan özerklik, federasyon, toprak verme gibi kavramlara karşı hem devletimiz hem tüm Türk halkı bilinçlendi ve gereken tavrı göstermeye başladı aslında..

Bu halk  “TEK BAYRAK, TEK MİLLET, TEK VATAN, TEK DEVLET” idealinden asla vazgeçmez, inşaAllah. Bölünmeye karşı olduğumuzu, federasyon, eyalet, özerklik gibi hiç bir yapıyı şu anki mevcut koşullarda kabul etmediğimizi açık ve net defalarca ifade ettik zaten.


GÜLEN BATURALP: 

PKK hayalindeki özerklik ya da federasyonu Güneydoğu’nun güzel insanları için bir kurtuluş gibi göstermeye çalışıyor, ancak durum böyle değil tabii. Çünkü karşımızda dili, ırkı, özgürlüğü için değil, asıl olarak ideolojisi için silahı eline almış bir yapı var. PKK materyalist Darwinist komünist bir örgütlenme ve en başından beri de tek ideali komünist bağımsız Kürdistan kurmak.

Bu nedenle PKK, Marksist, komünist ideolojiden vazgeçmediği sürece özerklik veya herhangi bir federatif sistem son derece tehlikelidir. Çünkü bu tip yapılar örgüt için, kendi ideolojilerini hayata geçirebilecekleri bir yönetimin ilk ve güçlü bir adımı olarak algılanıyor. PKK’nın fikren güçlü olduğu bir ortamda valisini, savcısını kendisinin seçtiği, savunma güçlerinin kendileri tarafından sağlandığı bir özerkliğin, Bağımsız ve Komünist bir Kürdistan’ın kurulmasının bir önceki aşaması olacağı çok açık. Ayrıca böyle bir özerklik, bölge insanına ekonomik olarak da refah sağlamayacaktır. Zorlu coğrafi koşullara sahip, denizlere ulaşım yolu olmayan, dar bir alana hapsedilmiş olan bu özerk yapı, komünist sistemin hakimiyetiyle gelişemeyecek, tüm maddi imkanlar silahlanmaya ve askeri harcamaya yöneltileceği için halk daha da fakirleşecektir. 

ALTUĞ BERKER: Üstelik Kürt kardeşlerimiz komünizmin getireceği despot yönetime terk edilmiş olacaktır ki, bu duruma ne millet olarak biz ne de hükümetimiz asla izin vermez zaten.  Kısacası, ırk temeline dayalı bir eyalet sistemi asla olmamalıdır, çünkü bu bölünmeye sebep olur.

Bir ülkeyi ırka dayalı bölümlere ayırmak o ülkeyi paramparça etmek anlamına gelir. Güneydoğu’da bir Kürt eyaleti, Karadeniz’de bir Laz eyaleti, Akdeniz’de bir Türkmen eyaleti gibi ırka dayalı ayrımlar doğrudan bölünme demektir ve bu asla kabul edilemez. Eyalet sistemi, askeri ve ekonomik olarak çok güçlü olan, merkezi yapısı sağlam ülkelerde, çok geniş coğrafyaların yönetimi ve idaresi için pratik bir yöntem olabilir belki, ama bu sistem hiçbir şekilde tek bir ırkı temel alan bölümler oluşturmamalıdır.

GÜLEN BATURALP:  Yani, Güneydoğu’nun sadece Kürtlere ait olduğunu iddia edip, Kürdün Kürdü yönettiği bir sistem asla olmamalıdır. Bunun yerine, Güneydoğuda, Kuzeyde, batıda, doğuda, ülkemizin her bir köşesinde Kürt, Türk, Laz, Arap, Çerkez ve diğer tüm etnik kökenlerden insanlardan oluşan karışık yerleşim yerleri şeklinde bir sistem olmalıdır. Yani, hiçbir bölge ırk birliğini esas alan bir parça olarak düşünülmemelidir. Her bölgede her ırktan insanın birinci sınıf vatandaş olduğu, hepimizin Allah’ın kulları olduğumuz ve kardeş olduğumuz gerçeğine göre düzenlenmiş bir yapı olmalıdır.

ALTUĞ BERKER: Türkiye’yi büyütecek olan da bu birlik ve beraberlik olacaktır, inşaAllah. Türkiye şu an tüm Türk İslam aleminin umudu konumunda. Ve bir öncü olarak ortaya çıkıp tüm İslam alemini birleştirebilmesi için öncelikle üniter yapısını koruyan güçlü bir ülke olması şart. Kendi içinde parça parça olan bir ülkenin diğer ülkeleri birleştirecek güç ve iradeye sahip olarak gözükmesinin  mümkün olmayacağı da açık. Sınırların kalktığı tüm İslam aleminin kardeş olarak birleştiği bir dünya için yapılması gereken günümüzün mevcut koşullarında eyalet sistemini savunmak yerine, adaletin, barışın, insan haklarının, sevginin, kardeşliğin, eşitliğin, demokrasinin, özgürlüğün gerçek koruyucusu olan İttihad-ı İslam’ı, yani İslam Birliği’ni savunmaktır.

GÜLEN BATURALP:  Bu vatanın her karış toprağı bizim için altın değerinde ve bu vatanın her bir bölgesinde, her bir şehrinde yaşayan kardeşlerimiz de bizim için eşit derecede değerli.  Kürt kardeşlerimiz de Türkiye'nin güzelliğidir, süsüdür, bir değeridir. Kürt halkı İslam’a bağlı, güzel ahlaklı, fedakardırlar ve manevi değerleri yüksektir. Hepimizin çok sayıda Kürt arkadaşı vardır, hatta birçoğumuz akraba olmuşuzdur.

Eski dönemlerde Kürt kardeşlerimize çektirilen ızdırap ve işkenceleri anlamak ve bunları telin etmek çok önemli. Kürt halkımızla kaynaşarak,  bir olarak, tek bir millet olduğumuzu hissettirerek, sevgiyle merhametle geçmişteki bu acılarını unutturup, küskünlüklerini gidermek ve manevi yaralarının izlerini el birliğiyle hızla sarmalıyız.  Hükümetimizin milli politikasının da bu yönde olduğunu görüyoruz.

ALTUĞ BERKER: Dediğin gibi, Kürt kardeşlerimiz çok dindar, çok dürüst, çok üstün ahlaklı, vicdanlı, çok değerli insanlar. Bir an önce komünist teröristlerin nur gibi kardeşlerimizi korkutup tehdit etmelerinin önüne geçmemiz gerekiyor. Teröre çözüm; Milletimizin birbirine kenetlenmesi, birbirini çok sevmesi, Allah'tan çok korkması, Allah'a canı gönülden bağlanması, Kuran'a bağlanması, devletimizin üniter yapısının tam korunması ve İttihad- ı İslam’ın bir an önce oluşturulmasıdır.  

GÜLEN BATURALP: Onların o güzel ve temiz ahlaklarının muhafazası, huzur, güvenlik ve rahatlık içinde yaşamalarının sağlanması için de öncelikle mutlaka Darwinist, materyalist, komünist zihniyetin o bölgeden temizlenmesi ve daha sonra da acilen İslam Birliği'nin kurulması gerekiyor.

Birlik olmak İslam dünyasına müthiş güç kazandıracaktır. Temeli dünya üzerindeki en sağlam kaynağa, Allah sevgisine ve Allah korkusuna dayalı olan bu birliğin bozulması, dağılıp yıkılması da Allah'ın dilemesi dışında hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır.

ALTUĞ BERKER: -İslam Birliği Müslüman ülkeler arasındaki anlaşmazlıkları çözüp İslam dünyasına barış getirecektir. Diğer yandan da dünya genelinde çatışma ve savaşı kışkırtan her türlü hareketin karşısında yer alacak, savaşı körükleyen her türlü girişime karşı engelleyici bir güç olacaktır. Dolayısıyla, İslam Birliği'nin kurulmasıyla, Amerika, Avrupa, Çin, Rusya, İsrail kısaca Müslüman olsun olmasın tüm dünya ülkeleri de rahatlayacaktır. Terör sorunu son bulacak, yer altı kaynaklarına ve hammaddelere ulaşım garanti altına alınacak, ekonomik ve sosyal düzen korunacak, kültürel ve sosyal çatışmalar artacaktır, inşaAllah.

GÜLEN BATURALP: İslam Birliği, Değerli alim, Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin belirttiği gibi, Müslümanların, Hıristiyan ve Musevilerle ittifakı ile gerçekleşecektir. Şimdiye kadar inananların arasına nifak sokmak isteyenlerin oyunları bozulacak ve tüm dünyada inananlar güçlerini birleştirerek bir birlik olacaklar. Böyle bir birlik, komünist ve materyalist sistemlerin önündeki dev bir güç olarak dünya tarihinde ilk defa meydana gelecek. Dolayısıyla İslam Birliği, Müslümanların yanı sıra, tüm Hıristiyanları ve Musevileri de içine alan, onları kucaklayan bir kurtuluş olacak inşaAllah.

ALTUĞ BERKER: İslam Birliği kurulduğunda insanlar artık daha fazla acı çekmeyecekler. Dininden, teninin renginden, ırkından, mezhebinden dolayı kimse öldürülemeyecek ya da zulme uğramayacak. İnsanlar ezilmeyecek, korku duymayacaklar. Hukukta ve adalette sorun yaşamayacaklar. Fail-i meçhul olaylar olmayacak. Yokluk ve yoksulluk olmayacak, bir kısım insanlar zenginlik içindelerken, bir bölümü açlığa mahkum edilmeyecek. Ümitsizlik ortadan kalkacak, herkes mutluluk, sevinç, rahatlık içinde ümitvar yaşayacak inşaAllah..

GÜLEN BATURALP: İslam Birliği kurulduğunda ticaret canlanacak ve ekonomi de güçlenecek. Ekonomide, siyasi alanda ve kültürel sahada dünya ülkeleri arasında gerçekleştirilecek bir bütünlük, geri kalmış olanların hızla ilerlemesine, imkanların en verimli şekilde kullanılabilmesine olanak tanıyacak. Ekonomik büyüme, bilim ve teknolojiye yapılacak yatırımları da beraberinde getirecek tabii. Ekonominin gelişimi ile birlikte eğitim seviyesinde de doğal bir yükselme olacak, toplumlar çok yönlü olarak gelişecek. Kimse cahil ve bilgisiz de kalmayacak; eğitime büyük önem verilecek, son derece kültürlü ve eğitimli toplumlar yetişecek.

ALTUĞ BERKER: Mesela oluşturulacak bir ortak pazar sayesinde, bir ülkede üretilen ürünler, gümrük, kota gibi engellere takılmadan bir diğer ülkede kolaylıkla pazarlanabilecek bu dönemde. Ticaret alanı genişleyecek, tüm ülkelerin pazar payı artacak, ihracat gelişecek... Bu durum, ülkelerdeki sanayileşme sürecini de hızlandıracak ve ekonomide sağlanacak kalkınma ile teknolojide de gelişme yaşanacak.

Kısacası dünyadaki ekonomik kriz hızla ortadan kalkacak ve dolayısıyla bütün dünya zenginleşecek, ticari hareketlilik çok artacak.

GÜLEN BATURALP: Elbette bu doğrultuda bizlere çok büyük görevler düşüyor. Türkiye'nin görevi, tüm dünyaya huzur, refah ve bereket getirecek İslam aleminin lideri olmasıdır. İslam aleminin liderliği Türkiye için dünya tarihinin en büyük görevlerinden birisi. Türk Milleti'nin görevi sadece Türkiye'yi kurtarmak değil, bütün dünya ülkelerini kurtarmak ve dünya barışı ve refahını sağlamak... Türk Milleti'nin en hayati görevlerinden biri budur da diyebiliriz.

ALTUĞ BERKER: İslam Birliği'nden bahsedildiğinde bir kısım kişiler, "Peki ya Kürtler bu birlikte yer almayacak mı?" ya da “Bu birlik Kürtlere ne kazandıracak” gibi bir soruyla ortaya çıkarlar. Bu tarz söylemler her zaman olduğu gibi Kürt kardeşlerimizi bizden ayrı göstermeye çalışan zihniyetin bir propagandası aslında. Bu tarz yaklaşımlara asla izin vermeyerek; Kürtlerle Türkler arasına nifak sokmaya çalışan art niyetli kimselerin çabalarını boşa çıkarmalıyız tabii ki. Kürt kardeşlerimiz, hem Türk hem de Müslüman kimlikleriyle, İslam Birliği kurulduğunda doğal olarak zaten içinde ilk yer alacak topluluklardan biri olacaktır.

GÜLEN BATURALP: İslam Birliği, bütün Kürt kardeşlerimizin de rahat etmeleri, bölücü terör örgütü PKK'nın zulmünden kurtularak huzur ve bolluk içinde yaşamaları için tek çözüm. Şu anda bölücü terör örgütünün amacı, önceki bölümlerimizde detaylı olarak anlattığımız gibi, bir devlet kurma söylemleriyle göz boyayarak Kürt kardeşlerimizi küçük bir bölgeye hapsetmek, onları her yönden kullanabilmek ve onlara orada her türlü sıkıntı ve zorluğu çektirebilmek. Komünist zihniyet, zaten halkına bundan başkasını getirmez ve getirmediğini de tarihteki çok sayıdaki örneğinde gördük.

ALTUĞ BERKER: İslam Birliği, bölücü terör örgütünün Kürt kardeşlerimiz üzerinde oynamak istediği bu çirkin oyunu ortadan kaldıracak elbette. Öncelikle İslam Birliği kurulduğunda PKK tehdidi diye bir sorun tarihe karışacaktır. Darwinist diktatörlüğün etkisiyle ve Müslümanların bölünmüşlüğünden faydalanarak kendisini şu anda güçlü gören PKK hareketi, böyle güçlü bir Birlik karşısında çaresiz kalacaktır. İslam Birliği kurulduğunda komünist terör örgütünü caydırma metotlarına, ikna çabalarına, onlara karşı silahlı bir mücadele yapmaya zaten gerek olmayacaktır. İslam Birliği'nin kurulmasının hemen akabinde terör örgütü birkaç saat içinde o bölgeden kendi isteğiyle ayrılıp gidecektir. Komünist bölücü terör örgütü PKK tehdidi de bir anda tarihe karışacaktır.

GÜLEN BATURALP: İslam Birliği, Kürt kardeşlerimizi baskı ile tutulma ve sıkışık bir parça toprak üzerinde yaşama zorunluluğundan kurtulup dünyaya açacaktır. Tahmin edilebileceğiniz gibi İslam Birliği kurulduğunda sınırlar yalnızca sembolik olarak varlığını sürdürecektir. İslam Birliği çatısı altında birleşmiş ülkeler arasında seyahat vize veya pasaportla değil, yalnızca kimlikle gerçekleşebilecektir. Devletler ve politik idareler tabii ki olduğu gibi kalacak, fakat sınırlar sevgiye ve dostluğa açılan kapılar olacaktır.

ALTUĞ BERKER: Bunun ilk adımları şu anda atılmış durumda aslında. Ülkemiz ile pek çok ülke arasında vizeler kaldırıldı ve hızla kaldırılmaya devam ediyor. Çeşitli ülkelerle pasaport uygulamaları dahi kaldırılmaya başlandı hatta. Tüm bunlar İslam Birliği'ne doğru güzel bir gidişatın habercileri. İslam Birliği'nin sınırları bütün dünyayı kapsayacağı için Kürt kardeşlerimiz bu birliğin içinde dilerlerse Doğu'da kendi toprakları üzerinde yaşamaya devam edebilecek, isterlerse de diledikleri ülkeye açılabilecekler. Hiçbir çekinceleri olmadan, tehditlerden çekinmeden yolculuk yapabilecekler.

GÜLEN BATURALP: Böylece Kürt kardeşlerimiz, bölücü PKK terör örgütünün yıllardır sistematik olarak bölge halkına empoze etmeye çalıştığı ikinci sınıf vatandaş iftirasından da kurtulmuş olacaklar. Kürt kardeşlerimiz, Türkiye’de yaşayan diğer tüm etnik gruplar gibi son derece üstün meziyetlere sahip, yüksek seciyeli, İslam ahlakıyla ahlaklanmış çok değerli insanlar. İslam Birliği kurulduğunda hem Kürtler hem de diğer etnik grupların tüm hakları daima korunacak, asla ve asla mağdur olacakları bir durumla karşı karşıya kalmayacaklar.

ALTUĞ BERKER: Zaten İslam Birliği'nin getireceği zenginlik, güvenlik ve refah ortamı içinde yaşarken, bir yandan da İslam dininin getirdiği güzelliği herkesin yaşamasından kaynaklanan bir sevgi, saygı ve hürmet görecek herkes. Kürt kardeşlerimiz de hayatları boyunca bir daha asla komünist tehditlerin baskısı ile karşı karşıya kalmayacak ve asla ezilmeyecekler. İslam Birliği, herkese hak ettiği hayatı en mükemmel şekilde yaşayacağı ve en mutlu olacağı ortamı sağlayacak inşaAllah.

GÜLEN BATURALP:  Rabbimiz'in vaadi olan bu güzel günleri çok yakında hep beraber göreceğiz inşaAllah. Allah’ın izniyle bütün Müslümanların bir araya gelmesi ve huzur içinde yaşamasıyla içinde bulunduğumuz dönemin en büyük farz görevi olan İttihad-ı İslam da yerine getirilmiş olacak.

ALTUĞ BERKER: Haftalardır sizlere gizli bir tehlike olan komünizmi tüm detaylarıyla anlattık ve ülkemizdeki komünist PKK tehlikesine dikkat çektik. Komünist tehlikeye ve PKK’ya karşı gerçekleştirilmesi gereken ilmi mücadeleyi de detaylarıyla dile getirdik ve böylece Gizli Tehlike program serimizin sonuna geldik.  Biz programımızı bitiriyoruz, ancak komünizm tehlikesini farklı programlarda, belgesel ve anlatımlarda ta ki tamamen yok olana dek anlatmaya devam edeceğiz. Yeniden görüşünceye dek,  hoşçakalın.

GÜLEN BATURALP:  Darwinizm ve komünizm içinde bulunduğumuz yüzyılda kesin olarak sona erecek ve İslam ahlakı, tüm dünyaya elbette hakim olacak. Bu Allah’ın vaadidir ve Allah'ın vaadi Haktır. Hak olan mutlaka gerçekleşecektir.  Bizler ise üzerimize düşen bir sorumluluk olarak sizlere gerçekleri anlatmaya, doğruları göstermeye devam edeceğiz inşaAllah. Başka bir programda yeniden görüşünceye Allah’a emanet olun. Hoşçakalın.

Şeytandan Allah’a sığınırım

De ki: "Hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz batıl yok olucudur." (İsra Suresi, 81)

 

 

A9TV Televizyonu Adnan Oktar Harun Yahya Sohbetler Belgeseller A9 TV Yeni Frekansımız: Türksat 3A Uydusu FREKANS: 12524 Dikey Batı Sembol Oranı: 22500

2014-09-06 23:17:11

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top