Kuran'da kelime tekrarları

 

Kuran'ın şimdiye dek incelediğimiz mucizevi özelliklerinin dışında bir de "matematiksel mucize"leri vardır. Bu mucizeye bir örnek, Kuran'daki bazı kelime tekrarlarının verdiği ortak sayıdır. Birbiriyle ilgili bazı kelimeler şaşırtıcı bir biçimde aynı sayıda tekrarlanırlar. Aşağıda, bu tür kelimeler ve Kuran içindeki tekrarlanış sayıları verilmiştir.

"Yedi gök" tabiri 7 kere geçer. "Göklerin yaratılışı (halku semavat)" ifadesi de 7 kere tekrarlanır.

YEDİ GÖK(seb’a semavat)
GÖKLERİN YARATILIŞI
(halku’s semavat)
7 kere

7 kere

"Gün (yevm)" tekil olarak 365 kere geçerken, çoğul yani "günler (eyyam ve yevmeyn)" kelimeleri 30 defa tekrarlanır. "Ay" kelimesinin tekrar sayısı ise 12'dir

GÜN
GÜNLER
AY
yevm
eyyam,yevmeyn
şehr
365
30
12

"Bitki" ve "ağaç" kelimelerinin tekrar sayısı aynıdır: 26

BİTKİ
AĞAÇ
26 kere
26 kere

"Ceza (karşılık)" kelimesi 117 kere yer alırken, Kuran'ın temel ahlak özelliklerinden olan "mağfiret (bağışlama) " ifadesi, bu sayının tam 2 katı kadar yani 234 kere tekrarlanır.

CEZA
AFFETMEK
117 kere
2x117=234 kere

"De" kelimelerini saydığımızda çıkan sonuç 332'dir. "Dediler" kelimesini saydığımızda da aynı rakamı elde ederiz.

DE
DEDİLER
332 kere
332 kere

"Dünya" kelimesi ve "ahiret" kelimesinin tekrarlanış sayıları da aynıdır: 115

DÜNYA
AHİRET
115 kere
115 kere

"Şeytan" kelimesi Kuran'da 88 kere geçer. "Melek" kelimesinin tekrar sayısı da 88'dir.

ŞEYTAN
MELEK
88 kere
88 kere

"İman" (tamlama almadan) ve "küfür" kelimeleri Kuran boyunca 25 kere tekrarlanır.

İMAN
KÜFÜR
25 kere
25 kere

"Cennet" kelimesi ve "cehennem" kelimesi de aynı sayıda tekrarlanır: 77.

CENNET
CEHENNEM
77 kere
77 kere

"Zekat" kelimesi Kuran'da 32 kere tekrarlanırken, "bereket" kelimesinin tekrarlanış sayısı da 32'dir.

ZEKAT
BEREKET
32 kere
32 kere

"İyiler (ebrar)" 6 kere tekrarlanırken, "kötüler (fuccar)" kelimesi ise tam yarısı kadar yani 3 kere geçer.

İYİLER
KÖTÜLER
6 kere
3 kere

"Yaz-sıcak" kelimeleri ile "kış-soğuk" kelimelerinin geçiş sayıları da aynıdır: 5

YAZ-SICAK
KIŞ-SOĞUK
1+4=5 kere
1+4=5 kere

"Şarap (hımr)" ve "sarhoşluk (sekere)" kelimeleri de Kuran'da aynı sayıda tekrarlanır: 6

ŞARAP
SARHOŞLUK
hımr
sekere
6 kere
6 kere

"Akletmek" ve "nur" kelimelerinin tekrar sayısı da aynıdır: 49

AKLETMEK
NUR
49 kere
49 kere

"Dil" ve "vaaz" kelimeleri eşit sayıda -25 kere- tekrar edilir:

DİL
VAAZ
25 kere
25 kere

"Yarar" kelimesi 50, "bozma" kelimesi de 50 kere tekrarlanır.

YARAR
BOZMA
50 kere
50 kere

"Ecir" ve "fail" kelimelerinin tekrar sayısı da aynıdır: 108

ECİR
FAİL
108 kere
108 kere

"Sevgi" ve "itaat" kelimelerinin tekrar sayısı aynıdır: 83

SEVGİ
İTAAT
83 kere
83 kere

"Dönüş" ve "sonsuz" kelimeleri, eşit sayıda yer almaktadır: 28

DÖNÜŞ
SONSUZ
75 kere
75 kere

"Musibet" kelimesi ve "şükür" kelimesi, Kuran'da aynı sayıda geçmektedir: 75 kere

MUSİBET
ŞÜKÜR
75 kere
75 kere

"Güneş (şems)" ve "ışık (nur)" kelimeleri Kuran'da 33'er kez geçmektedir.

GÜNEŞ
IŞIK
şems
nur
33 kere
33 kere

* Sayımda “nur” kelimesinin sadece yalın halleri dikkate alınmıştır.

Doğru yola ileten (Elhuda)" ve "rahmet" kelimelerinin tekrar sayısı eşittir: 79

DOĞRU YOLA İLETEN
RAHMET
79 kere
79 kere

Kuran'da "sıkıntı" kelimesi 13 kere yer alırken, "huzur" kelimesi de 13 kere tekrarlanmaktadır.

SIKINTI
HUZUR
13 kere
13 kere

"Kadın" ve "erkek" kelimelerinin tekrar sayısı da aynıdır: 23
Kadın-erkek kelimelerinin Kuran'da tekrar sayısı olan 23, aynı zamanda insan embriyosunun oluşumunda yumurta ve spermden gelen kromozom sayısıdır. İnsanın kromozom sayısı da anne ve babadan gelen 23'er kromozomun toplamı olarak 46'dır.

KADIN
ERKEK
23 kere
23 kere

"Hıyanet" kelimesi 16 kere geçerken, "habis" kelimesinin tekrar sayısı da 16'dır.

HIYANET
HABİS
16 kere
16 kere
 

Onlar hala Kuran'ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o, Allah'tan başkasının Katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok ayrılıklar (çelişkiler, ihtilaflar) bulacaklardı.
(Nisa Suresi, 82)

 

"İnsan" kelimesi Kuran'da 65 kere geçer; insanın yaratılış safhalarının sayısının toplamı da aynıdır:

İNSAN
 
65
TOPRAK
NUTFE
EMBRİYO
BİR ÇİĞNEMLİK ET
KEMİK
ET
turabun
nutfun
alak
meda'a
ızamun
lehmun
17
12
6
3
15
12
TOPLAM
 
65

Salavat kelimesi bütün Kuran'da 5 kere geçer ve Allah insanlara günde beş defa namaz kılmalarını bildirmiştir.

"Kara" kelimesi Kuran'da 13 kere geçerken, "deniz" kelimesi 32 kere geçmektedir. Bu sayıların toplamı bize 45 sayısını verir. Eğer karaların Kuran'da bahsediliş sayısı olan 13'ü 45'e bölersek, %28,888888888889 sayısını buluruz. Denizlerin Kuran'da bahsediliş sayısı olan 32'yi 45'e böldüğümüz zaman ise, %71,111111111111 sayısını buluruz. Bu oranlar ise, gezegenimizdeki su ve kara parçalarının gerçek oranıdır.238

KARA
DENİZ
TOPLAM
13 kere
32 kere
45 kere
13/45=%28,88888889
32/45=%71,11111111
%100
 

238. http://monak2.tripod.com/Peaceonline/id1.html

2010-06-23 00:11:09

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top