Zuhruf Suresi 57-63 (Hz. İsa (as) ölmedi)

Meryem oğlu (İsa) bir örnek olarak verilince, senin kavmin hemen ondan (keyifle söz edip) kahkahalarla gülüyorlar. (Zuhruf Suresi, 57)

 

Hz. İsa (as) gelecek diyorsun mesela, adam sırıtıyor. İlginç buluyor yani.

 

Dediler ki: "Bizim ilahlarımız mı daha hayırlı, yoksa o mu?" Onu yalnızca bir tartışma-konusu olsun diye (örnek) verdiler. Hayır, onlar 'tartışmacı ve düşman' bir kavimdir. (Zuhruf Suresi, 58)

 

Şu anki ilahları nedir? Darwinizm, materyalizm. Şu anda mesela yoğun olarak tartışıyorlar. Hz. İsa (as) gelecek mi, gelmeyecek mi, neden gelmeyecek? Tartışılacak birşey yok, Allah’ın hükmü açık. Ehl-i Sünnet inancı da açık. Tartışmacı ve düşman bir kavimdirler, cedelden hoşlanırlar. Sürekli tartışmak isterler. Demogoji. Tartışmaya eğilimlidirler diyor Allah. Düşman bir kavimdirler derken Allah tabii burada direk küfürü kastediyor, ama cahiller de bunu yapıyorlar. Gaflet içinde olanlar da yapıyorlar, kalplerinde hastalık bulunanlar da yapıyorlar, münafıklar da yapıyorlar.

 

O, yalnızca bir kuldur; kendisine nimet verdik ve onu İsrailoğullarına bir örnek kıldık. (Zuhruf Suresi, 59)

 

Samimiyetsiz değerlendirilirse burada “Hz. İsa (as)'dan bahsedilmiyor o devirde bir insandan bahsediliyor” diyebilirsin. Ama samimiyetle bakarsan, buraya kadar Hz. İsa (as)'dan bahsedildiğine gire burada da ondan bahsediliyor demektir. Samimi bakarsın, üsteki ayette de devamında da Hz. İsa (as)’dan bahsedildiğine göre bu açıktır. Kendini kurnaz zannedenler “o yalnızca bir kuldur” ifadesi için, “burada Müslümanlardan herhangi birinden bahsediliyor” diyorlar. “İsrailoğullarına örnek kıldık” ifadesi için “Hz. Musa (as)’ı da kastediyor olabilir” derler. Çok çeşitli teviller yapabilirler.

 

 

Eğer biz dilemiş olsaydık, elbette sizden melekler kılardık; yeryüzünde (size) halef (yerinize geçenler) olurlardı. (Zuhruf Suresi, 60)

 

Diyorlar ya Hz. Mehdi (as)’ın üzerinde melekler olacak, açıkça görünecek, Allah öyle bir durumda “direk onu halef kılardım” diyor. Hz. Mehdi (as)’ın yanında melek varsa Hz. Mehdi (as)’a gerek yok, melek idare ederdi diyor Allah. Hz. Mehdi (as) direk meleğe “sen idare et” der. Melek masum çünkü. Doğrudan Allah’tan alıyor vahyi.

 

Şüphesiz o, kıyamet-saati için bir alamettir. Öyleyse ondan (kıyametten) yana hiç bir kuşkuya kapılmayın ve bana uyun. Dosdoğru yol budur. (Zuhruf Suresi, 61)

 

Burada tevilci kardeşlerimiz “o” kelimesinden kasıt Hz. İsa (as) olduğu nereden belli diyor? Hep öyle devam etmiyor mu? Başka hiç bir peygamber gelmediğine göre, Peygamberimiz (sav) de son peygamber olduğuna göre, eğer alamet olması gerekiyorsa, bizim Peygamberimiz (sav) olması gerekiyor. Ama bizim Peygamberimiz (sav) son peygamber olmasına rağmen, Allah kitaplı olmamak şartıyla Hz. İsa (as)’ı peygamber olarak gönderiyor. Allah Peygamberimiz (sav)’i alamet olarak göstermediğine göre, demek ki kıyametin alameti İsa Mesih’tir. Kuşkuyu da yasaklıyor Allah.

 

 Şeytan sakın sizi (Allah'ın yolundan) alıkoymasın. Gerçekten o, sizin için açıkça bir düşmandır. (Zuhruf Suresi, 62)

 

Şeytan sizi anormal düşüncelere, anormal hareketlere yöneltmesin, şeytana uymayın diyor Allah. Deccal kastediliyor aynı zamanda. İsa Mesih’in de mücadele edeceği odur zaten. İnsan şekline bürünmüş, şeytandır.

                      

İsa, açık belgelerle gelince, dedi ki: "Ben size bir hikmetle geldim ve hakkında ihtilafa düştüklerinizin bir kısmını size açıklamak için de. Öyleyse Allah'tan sakının ve bana itaat edin." (Zuhruf Suresi, 63)

 

Bakın hep Hz. İsa (as) diye devam ediyor. “Ben size hikmetle geldim” diyor, Kuran’la gelmiş oluyor. Gerçekten de hikmettir Kuran. (Allah'ı tenzih ederiz) Hz. İsa (as) Allah diyorlar, ihtilafa düşmüşler burada. Teslis inancı konusunda ihtilafa düşmüşler. Birçok konuda ihtilafa düşmüşler, mezheplere ayrılmışlar.


2010-09-15 17:11:44

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top