Hz. Mehdi'nin Özellikleri 10

Hz.Mehdi`nin Az Kardeşi Olacaktır

``Kardeşi az olandır...`` (Risalet ül Mehdi s.161)

İki Defa Kaybolacaktır

``Ebu Abdullah Hüseyin bin Ali aleyhi`s-selâm`dan şöyle buyurduğu rivayet edilir: Bu işi yapacak olanın (yani Mehdi`nin) iki gaybeti vardır. Bu iki gaybetin biri o kadar uzayacak ki, bazıları: ``O öldü``, bazıları da: ``O gitti`` diyeceklerdir. Ne onu sevenler, ne de başkaları onun yerini bilemeyecekler, sadece ona çok yakın hizmetçisi onun yerini bilir.(``el-Saa Fi Eşrat-is Saa`` sf.93 Mısır bas.)

Helalleri ve Haramları Bilir

Hz. Hüseyin (r.a.) soruldu: ``İmam Mehdi hangi alametlerle bilinir?`` Şöyle cevap verdi : ``Gönül rahatlığı ve vekar sahibi oluşu ile, helal ve haramı çok iyi bilmesi ile tanınır. (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi ``Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar``)

Hz.Mehdi Tabut-u Sekine`yi Çıkaracaktır

Antakya denilen bir yerden Tabut`u (kutsal emanetler sandığını) ortaya çıkaracaktır. (Suyuti, el- Havi li`l Feteva, II. 82)

O, Tabut-u Sekine`yi Antakya mağarasından çıkarır.(Nuaym bin Hammad, Kitab-ül Fiten)

Hz. Mehdi, Tabut-u Sekine`yi Antakya mağarasından çıkaracaktır.(El-Kavlu`l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 54)

Hz. Mehdi`nin Üstün Ahlakı

Ahlakının Peygamberimiz (SAV)`e Benzemesi

Mehdi Allah'a karşı son derece boyun eğicidir. Ahlak bakımından Peygamber (sav)'e benzer.(Kıyamet Alametleri, Berzenci, sf.163)

Ahlakı benim ahlakım olan bir evladım çıkacak. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 21)

Peygamberimiz (sav)'in üstün ahlakı Kuran'da şöyle haber verilmiştir:

"Şüphesiz sen üstün ve pek yüce bir ahlak üzerindesin." (Kalem Suresi, 4)

Ahlakının İnananlara Örnek Olması

İlahi feyz ona ulaşır. Dini ilimleri ve örnek ahlakı telakki eder. (Allah'tan alır.)(Konavi Risalet-ül Mehdi, sf. 161 B)

Kuran'da Peygamber Efendimiz (sav)'in de samimi olarak iman edenler için en güzel örnek olduğu bildirilmiştir:

"Andolsun, sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resûlü`nde güzel bir örnek vardır." (Ahzab Suresi, 21)

2008-05-21 00:00:00

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top