Hz. Mehdi'nin Özellikleri 11

Mücadeleci ve Cesur Olması

Fitneleri önlemenin kendisine zor gelmeyeceği ve öldürmenin de onu vazgeçirmeyeceği Ehl-i Beytime (soyuma) mensup birisi sahip olmadan günler ve geceler bitmeyecektir. (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, sf. 13)

Mehdi işi sıkı tutacak. (Kıyamet Alametleri, Berzenci, sf. 175)

İnsanlar hakka dönünceye kadar (fikri) mücadelesine devam edecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 23)

Mehdi hesabını çok seri bir şekilde görecek ve vaadinden dönmeyecektir.(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 24)

Karşısına dağlar bile dikilse onları ezip geçecek, o dağlarda kendisine yol bulacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 39)

Allah Kuran'da pek çok ayette elçilerinin güzel ahlakı ve cesur karakterlerinden bahsetmektedir. Elçiler kavimlerinin tüm inkarlarına, alaylarına, tuzaklarına ve saldırılarına en güzel şekilde karşılık vermişler ve her zaman Allah'ın yardımıyla galip gelmişlerdir:

"Öyleyse sen emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve müşriklere aldırış etme." (Hicr Suresi, 94)

"Öyleyse kafirlere itaat etme ve onlara (Kur'an'la) büyük bir cehd et." (Furkan Suresi, 52)

"Kendilerine yara isabet ettikten sonra, Allah ve elçisinin çağrısına icabet edenler, içlerinden iyilik yapanlar ve sakınanlar için büyük bir ecir vardır." (Al-i İmran Suresi, 172)

Hz.Mehdi`nin Allah`tan Çok Korkması

Mehdi, gerges kuşunun kanadı ile titremesi gibi Allah`tan çok korkan bir kimsedir. (Nuaym b. Hammad, vr 91a)

Allah`a karşı son derece boyun eğicidir. (Kıyamet Alametleri, sf.163)

İslam`ı Koruma Hissinin Güçlü Olması

Hz. Mehdi'nin hamiyet duygularının çok güçlü olacağı hadislerde bildirilmiştir. İslam aleyhinde yapılacak her sözü tam olarak cevaplandıracak, her türlü hareketi tamamen etkisiz hale getirecektir.

İslam'ın aleyhine söylenecek bir söz bile ona ağır gelir. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf.30)

Kimseye Tenezzül Etmemesi

O, benim ümmetimden, tenezzül etmeyen (Allah'tan başka hiçbir varlığa minnet duymayan) bir adamdır. (Suyuti, el-havi, 2/24)

İhtiyaçlarını İnsanlara Bildirmez

Hz.Hüseyin (ra) soruldu: ``İmam Mehdi hangi alametlerle bilinir?`` Şöyle cevap verdi : ``... İnsanlar ona muhtaç olurlar. O, ise insanlara ihtiyacını bildirmez.`` (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi ``Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar``)

2008-05-26 00:00:00

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top