< <
3 / total: 18

Kafatası fosillerinden bazı örnekler -1-

MAYMUN KAFATASI

Yaş: 32 milyon yıllık
Dönem: Oligosen
Bölge: Qing Dao, Çin

Darwinistlerin, sözde insanın evrimi için sayısız senaryoları vardır. Hiçbir bilimsel delile dayanmayan bu senaryolar, insanların kendilerini maymundan gelen tesadüfi varlıklar olarak görmeleri için kurgulanmış spekülasyonlardır. Darwinistlerin insanın hayali evriminde ara fosil olduğunu iddia ettikleri tüm fosillerin ya maymun türlerine ya da insan ırklarına ait oldukları ortaya çıkmıştır. Maymunların hep maymun olarak var olduğu, bir başka canlıya dönüşmedikleri bilimsel gerçektir. Bunu belgeleyen delillerden biri de resimde görülen 32 milyon yıllık maymun kafatasıdır. Fosil örneği, günümüz maymunlarıyla aynıdır. İnsana doğru değişme gösteren hiçbir iz bulunmamaktadır.

KURT KAFATASI

Yaş: 4,9 milyon yıllık
Dönem: Pliosen
Bölge: Gan Su, Çin

Ön yargılardan uzak, samimi ve hür düşünen hiç kimse, şuursuz atomların tesadüfler sonucunda biraraya gelip, kendi kendilerine organize olup, düşünen, akleden, hisseden, gören, işiten, keşiflerde bulunan, sanat eserleri yapan insanları meydana getirdiğine inanmaz. Fakat Darwin'in evrim teorisi, insanlara bu akıl dışı inancı dayatır.

Ancak, onlarca bilim dalının ortaya koyduğu sayısız bulgu, Darwinizm'in batıl inançlarının devam etmesinin mümkün olmadığını göstermiştir. Bu delillerden biri de resimde görülen 4,9 milyon yıllık kurt kafatasıdır. Diğer tüm canlıların olduğu gibi, kurtların da evrim geçirmediğinin ispatı olan bu fosil karşısında Darwinistler çaresizdir.

PANDA KAFATASI

Yaş: 40 milyon yıl
Dönem: Eosen
Bölge: Si Chuan, Çin

Pandaların 90 milyon yıl öncesine ait kalıntıları da, 73 milyon yıllık kalıntıları da ve resimde görülen 40 milyon yıllık kalıntısı da günümüz pandalarıyla aynıdır. Pandalara ait hangi fosil kalıntısına baksak, günümüz pandalarından hiçbir farkı olmadığını görürüz. Fosil kayıtlarında, pandaların hayali atalarına dair hiçbir iz yoktur. Darwinistlerin, pandaların ve diğer canlıların sözde evrimine dair tüm spekülasyonları anlamsızdır. Bilimsel deliller, hikaye ve varsayımlarla örtülemeyecek durumdadır. Evrim teorisi, 20. yüzyılın büyük bir aldatmacası olarak rafa kaldırılmaya mahkumdur.

SIRTLAN KAFATASI

Yaş: 4,6 milyon yıl
Dönem: Pliosen
Bölge: An Hui, Çin

Darwin döneminin ilkel bilimsel ortamında geliştirilen ve bilgi yetersizliği ortamında hayal gücü, ön yargı, spekülasyon, göz boyama ve demogoji taktikleriyle ayakta tutulan evrim teorisi, modern bilimin bulguları karşısında artık çökmüş durumdadır. Fosil kayıtları, ara formların ancak evrimcilerin hayallerinde var olduğunu, türlerin ayrı ayrı yaratıldıklarını göstermiştir. Buna önemli bir örnek, 4,6 milyon yıllık sırtlan kafatasıdır. Canlının milyonlarca yıl önceki haliyle bugünkü hali tamamen aynıdır.

AT KAFATASI

Yaş: 4,3 milyon yıllık
Dönem: Pliosen
Bölge: Ji Lin, Çin

Darwinizm tarihi, evrimi geçersiz kılan fosillerin saklandığı, yıllar boyunca müze depolarında insanlardan gizlendiği örneklerle doludur. Kambriyen fosillerinin keşfedilmiş ilk örneklerinin resimleri, evrimi temelinden çökerten önemli birer buluş olduğu için 70 yıl boyunca Smithsonian müzesinin deposunda gizlenmişti. Böyle bir tarihe sahip olan evrim teorisi, elbette sonraki dönemlerde ele geçecek sayısız yaşayan fosil örneğini de aynı sebeple gizleme çabasına girişecekti. Ama durum Darwinistler için beklenenden daha farklı oldu.

Darwinistler, yaşayan fosil örneklerinin bu kadar fazla olacağını beklememişlerdi. Şu anda yapılan kazılardan ele geçirilen fosil örnekleri oldukça fazla sayıdadır. Bunlara bir örnek de 4,3 milyon yıl öncesine ait at kafatasıdır. Canlının, günümüz atlarından hiçbir farkı yoktur.

KAR LEOPARI KAFATASI

Yaş: 67 milyon yıllık
Dönem: Kretase
Bölge: Yun Nan, Çin

Muhteşem görünümleri, kusursuz tüyleri, olağanüstü donanımları ile kar leoparları, günümüzden 67 milyon yıl önce de yaşamaktaydılar. Canlının günümüz kar leoparlarından hiçbir farkı olmayan 67 milyon yıllık kafatası fosili bu gerçeği gözler önüne sermektedir. Evrim teorisine göre hayali gelişim süreci uzunca bir zaman alması gereken bu canlı, Darwinistlerin beklentilerinin aksine hiçbir ara forma, hiçbir ortak ataya sahip olmadan fosil kayıtlarında aniden ortaya çıkmakta ve en mükemmel formda bulunmaktadır. Evrimcilerin, fosil kayıtlarındaki bu ani ve kusursuz ortaya çıkışın sebebini açıklamaları gerekmektedir. Fakat evrimciler, bu konuda suskundurlar, çaresizdirler. Çünkü geçmişe ait bu izlerin, Yaratılış'ın delili olduğunu bilmektedirler. ortak ataya sahip olmadan fosil kayıtlarında aniden ortaya çıkmakta ve en mükemmel formda bulunmaktadır. Evrimcilerin, fosil kayıtlarındaki bu ani ve kusursuz ortaya çıkışın sebebini açıklamaları gerekmektedir. Fakat evrimciler, bu konuda suskundurlar, çaresizdirler. Çünkü geçmişe ait bu izlerin, Yaratılış'ın delili olduğunu bilmektedirler.

AYI KAFATASI

Yaş: 48 milyon yıl
Dönem: Eosen
Bölge: Shan Dong, Çin

Evrimci Stephen Jay Gould, fosillerin evrim teorisini hiçbir zaman desteklemediğini şöyle ifade eder:

"Fosil kayıtlarında ara geçiş formlarına neredeyse yok denecek kadar az rastlanması, paleontolojinin en önemli sırlarındandır. Bizler kendimizi canlılık tarihinin tek gerçek öğrencileri olarak nitelendiriyoruz. Ancak favori tezimiz olan "evrimin doğal seleksiyon yoluyla gerçekleştiği" iddiasını koruyabilmek için verilerimiz o kadar kötü ki, ortada çalışılabilecek bir süreç kalmıyor." 6

Gould'un da itiraf ettiği gibi, evrimsel bir sürecin yaşandığına dair hiçbir veri yoktur. Bilimsel bulguların hepsi canlılığın Yüce Allah'ın eseri olduğunu gözler önüne sermektedir. Bunlardan biri de resimdeki 48 milyon yıllık ayı kafatası fosilidir.

ASLAN KAFATASI

Yaş: 3,5 milyon yıllık
Dönem: Pliosen
Bölge: Yun Nan, Çin

"Tüm deliller, fosil kayıtlarının ortaya koyduğu sonucun doğru olduğunu göstermektedir: (Fosil kayıtlarında) gördüğümüz boşluklar, hayatın tarihindeki gerçek olayları yansıtmaktadır, bunlar yetersiz bir fosil birikiminin sonucu değildir." 7 (Evrimci Niles Eldredge)

Evrimci Niles Eldredge'nin bu sözlerle anlatmak istediği şudur: Canlılık tarihinin nasıl geliştiğini görebilecek kadar bol miktarda fosil örneği vardır. Ancak bu örnekler sözde evrimsel süreç açısından büyük boşluklarla doludur. Ne var ki bu boşluğun sebebi fosillerin yetersiz olması değil, fosillerin evrim senaryosuyla uyumlu olmamasıdır. Fosil kayıtları canlıların evrim geçirmediklerinin belgesidir.

ALTIN MAYMUN KAFATASI

Yaş: 36 milyon yıllık
Dönem: Eosen
Bölge: Si Chuan, Çin

Darwinistlerin, insanların sözde maymunlardan türedikleri iddialarına dayanak göstermeye çalıştıkları bilgilerden biri de, bazı maymun türlerinin taklit kabiliyetleridir. Maymunlar, karşılarında gördükleri hareket ve tavırları taklit edebilme yeteneğine sahiptirler. Ama bu, günün birinde insana dönüşmelerini sağlamaz. Eğer böyle olsaydı zeki olduğu bilinen diğer hayvan türlerinin de zamanla insan olmaları gerekirdi. Örneğin papağanların maymunlara ek olarak bir de, sesleri taklit ederek konuşma yetenekleri vardır. Bu durumda, Darwinistlerin mantıksız iddialarına göre, papağanların insana dönüşme ihtimali çok daha yüksek olmalıdır.

Resimdeki 36 milyon yıllık maymun kafatası fosili gibi, sayısız bulgu canlıların hep aynı kaldıklarını, hiç değişmediklerini ve bir başka canlıya dönüşmediklerini ispatlamışken, mantık dışı iddialarda ısrar etmek anlamsızdır.

PONY KAFATASI

Yaş: 53 milyon yıllık
Dönem: Eosen
Bölge: Gui Zhou, Çin

Evrimcilerin mantıkları geçerli olsaydı, ponylerin çoktan gelişip iri yapılı atlara dönüşmeleri gerekirdi. Ancak fosil kayıtlarının da ortaya koyduğu gibi ponyler, on milyonlarca yıldır en ufak bir değişiklik dahi geçirmeden varlıklarını devam ettirmektedirler.

Canlı türlerinin hepsine hakim olan bu değişmezlik, Darwinizm'in en ciddi sorunlarından biridir. Çünkü evrimin temel iddiası olan canlıların sözde ortak bir atadan geldikleri, ve birbirlerinden türeyerek geliştikleri tezini yerle bir etmektedir.

KARAYİP KEŞİŞ FOKU KAFATASI

Yaş: 3,1 milyon yıllık
Dönem: Pliosen
Bölge: Yun Nan, Çin

Darwinistler, 530 milyon yıl önce var olmuş bir trilobit gözünü açıklayamazlar. Darwinistler, denizdeki, karadaki, havadaki canlıların nasıl aniden ortaya çıktıklarını ve soyları devam ettiği müddetçe değişmediklerini açıklayamazlar. Darwinistler, türlerin birbirine dönüştüğünü iddia eder, fakat bu hayali dönüşümde tek bir hücrenin nasıl farklı fonksiyonlar üstlenebilecek şekilde değişebileceğini açıklayamazlar. Darwinizm açmaz içinde bir teoridir ve yeni fosil delilleriyle her geçen gün bir kademe daha yok olmaktadır. Resimde görülen 3,1 milyon yıllık Karayip keşiş foku kafatası fosili, bu yok oluşu hızlandıran delillerden biridir.

GRİ KURT KAFATASI

Yaş: 69 milyon yıllık
Dönem: Kretase
Bölge: Shan Dong, Çin

İnsanın hayali evrimine dair Darwinistler tarafından ortaya atılan sayısı belli birkaç kafatası fosili bulunmaktadır. Darwinistler bunları onlarca yıl boyunca en önemli ara formlar olarak kullanmışlardır. Fakat zamanla bilimsel gelişmeler iddia edilen söz konusu fosillerin ya maymunlara ya geçmişte yaşamış insan ırklarına ait olduğunu, bunların arasındaki hayali bir ara formu temsil etmediğini göstermiştir. Dolayısıyla insanın hayali evrimine dair tüm sözde deliller birer birer literatürden çıkarılmıştır. Şu an halen bazı Darwinist yayınlarda gündeme getirilmelerinin sebebi yalnızca spekülasyon amaçlıdır. Bilimsel bir değer taşımamaktadırlar.

İnsanın evrimi yalanını ortaya çıkaran bir başka bilimsel kanıt ise, diğer canlıların evrimleşmediğine dair ortaya çıkan sayısız fosil delilidir. 69 milyon yıllık gri kurt kafatası, bu örneklerden biridir ve canlının milyonlarca yıl boyunca değişmediğini gösterir. Kuşkusuz tüm canlılar için geçerli olan bu durum, maymunlar için de geçerlidir.

RAKUN KAFATASI

Yaş: 4,3 milyon yıllık
Dönem: Pliosen
Bölge: Gan Su, Çin

Günümüz canlılarının milyonlarca yıllık fosil örnekleri, canlıların tarihinde bir dönüşüm, türden türe bir evrim yaşanmadığını ortaya koymaktadır. Bu gerçek, karıncadan kelebeğe, bozayıdan kertenkeleye, meyve sineğinden zürafalara kadar geçerlidir. Darwin'in evrim teorisi, bilimsel bulgularla desteklenen bir teori değildir. Darwin'den beri hiçbir delil ortaya koyamamıştır. Ve fosil kayıtları gün geçtikçe Darwinizm'in delilsizliğini tüm açıklığıyla gözler önüne sermektedir. Resimde görülen 4,3 milyon yıllık rakun kafatası fosili, Darwinistlerin büyük bir yanılgı içinde olduklarını açıkça ilan etmektedir.

ZEBRA KAFATASI

Yaş: 3,4 milyon yıllık
Dönem: Pliosen
Bölge: Quing Hai, Çin

Tıpkı diğer canlılar gibi bir zebrayı da muhteşem donanımlarla yaratan Allah'tır. Üzerinde belirleyici ve son derece estetik çizgiler var eden, onun için bir yaşam belirleyen, onu diğer canlılardan farklı kılan Allah'tır. İşte Darwinistlerin kavrayamadığı, görmekte zorlandıkları, hatta pek çoğunun görmeyi reddettiği gerçek budur. Fosil bilimi de, sayısız örnekle, bu gerçeği gözler önüne sermektedir. Resimdeki 3,4 milyon yıllık zebra kafatası fosili de, evrimin geçersizliğini, Yaratılış'ın gerçek olduğunu söylemektedir.

DİPNOTLAR

6. Stephen Jay Gould, Natural History, Vol. 86 (5), Mayıs 1977, s.14

7. N. Eldredge and I. Tattersall, The Myths of Human Evolution, Columbia University Press, 1982, s.59

3 / total 18
Harun Yahya'nın Darwin'i Yıkan Kafatasları kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top