< <
6 / total: 18

Kafatası fosillerinden bazı örnekler -4-

VAŞAK KAFATASI

Yaş: 65 milyon yıllık
Dönem: Paleosen
Bölge: Ma Ling Dağı,Çin

65 milyon yıllık bu kafatası fosilinde, canlının dişleri de dahil olmak üzere tüm önemli detaylar görülmektedir.

Allah'ın yarattığı evren kusursuz yaratılış harikalarının bulunduğu eşsiz bir evrendir. Burada yaratılmış olan her güzellik, Allah'ın üstün aklının ve sanatının birer tecellisidir. Allah yoktan var eder ve O'nun yaratmasında sınır yoktur.

Darwinizm insanlara, kusursuz detayların bulunduğu bir evrende yaşadığımız gerçeğini unutturmaya çalışır. Oysa sayısız canlıya bakan ve bu canlıların, resimde görülen 65 milyon yıllık vaşak kafatasında olduğu gibi, milyonlarca yıl önce de aynı şekilde yaşadıklarını gören bir insan, bu telkinden kurtulup bir harikalığın içinde yaşamakta olduğuna kesin kanaat getirecektir. Tüm varlıklar Yüce Rabbimiz'in eseridir.

KUTUP TİLKİSİ KAFATASI

Yaş: 59 milyon yıllık
Dönem: Paleosen
Bölge: He Zheng, Gan Su, Çin

Köpekgiller familyasına ait kutup tilkisi kafatası 59 milyon yıl öncesine aittir. Bu canlı, günümüz kutup tilkileriyle tam olarak aynı özelliklere sahiptir. Bir başka deyişle milyonlarca yıl boyunca değişmemiştir. Darwinist iddiaların doğru kabul edilebilmesi için bir kutup tilkisi tam teşekküllü özellikleriyle var olana kadar sayısız ara aşamadan geçmeli ve bu aşamaların izlerinin fosil kayıtlarında görülmesi gerekmektedir. Ama, sadece kutup tilkilerine değil, hiçbir canlıya ait tek bir ara fosil bile bulunmamaktadır. 59 milyon yıl öncesine ait bu fosil ise, kutup tilkilerinin evrimcilerin iddia ettiği gibi aşama aşama oluşmadığının, sahip olduğu tüm özelliklerle bir anda var olduğunun, yani yaratıldığının ispatıdır.

ÇAKAL KAFATASI

Yaş: 51 milyon yıllık
Dönem: Paleosen
Bölge: Gao Xiong, Tayvan

Bugüne kadar canlı türlerinin ortak atalarını gösteren bir fosil bulunamamıştır. Canlıların sürekli değiştiklerine dair de fosil kayıtlarında hiçbir iz yoktur. Peki neden Darwinistler teorilerinde bu kadar ısrarcıdırları Acaba neden canlıları Allah'ın yarattığına dair bu kadar delil varken, onlar canlıların evrimleştikleri iddiasını savunmaya devam ederlerı Bunun nedeni ideolojiktir. Evrim teorisini savunmak, materyalist ve ateist ideolojiler için hayati bir önem taşır.

Darwinistler evrim teorisinde ısrarcı davranadursunlar, fosil kayıtları sürekli yeni delillerle evrimi yıkmaya devam etmektedir. Resimde görülen 51 milyon yıllık çakal kafatası bu durumun örneklerindendir. Resimdeki fosil, tıpkı kaplanların, kaplumbağaların, tilkilerin, vaşakların, aslanların, gergedanların ve diğer tüm canlıların olduğu gibi, çakalların da hiçbir değişim geçirmediğini ortaya koymaktadır.

ÇAYIR KURDU KAFATASI

Yaş: 65 milyon yıllık
Dönem: Kretase
Bölge: Qing Hai, Çin

Resimde fosilin dişleri detaylı olarak görülmektedir. Bu detay, 65 milyon yıl önceki çayır kurtlarıyla, günümüzde yaşayanların hiçbir farkının olmadığını gösteren delillerden biridir.

Bir canlı türü, fosil kayıtlarında hangi özellikleriyle ortaya çıktıysa, milyonlarca yıl boyunca o özelliklerini devam ettirmektedir. Resimde görülen 65 milyon yıllık çayır kurdu gibi kitap boyunca gördüğümüz tüm fosiller bu örneklerin sadece bir kısmıdır. Çayır kurtları, tıpkı diğer canlılar gibi, 65 milyon yıl önce de bugünkü görünümlerine ve yapılarına sahiptirler. Bu bilgi, evrim iddiasını açıkça yerle bir etmektedir.

Canlıların tümü için geçerli olan bu durum, kuşkusuz insan için de geçerlidir. İnsan da yaratıldığı andan itibaren insan olarak kalmış, hiçbir değişime uğramamıştır. Bu kadar canlı evrim iddiasını açıkça reddederken Darwinistlerin insanın sözde evrimi hakkında senaryolar yazmalarının bilimsel hiçbir geçerliliği yoktur.

FOK KAFATASI

Yaş: 48 milyon yıllık
Dönem: Eosen
Bölge: Guang Xi, Çin

Foklar, büyük göz çukurlarına, özel burun sistemine sahip canlılardır. Bu canlının 48 milyon yıl önceki haliyle günümüzdeki halinin aynı olduğunu, milyonlarca yıl boyunca hiç değişmediğini görmek, Yaratılış gerçeğini gösteren büyük bir delildir. Nitekim canlının fosili detaylı incelendiğinde, günümüzde var olan aynı fokların, 48 milyon yıl öncesinin ortamında bulunduğunu, 48 milyon yıl öncesinin denizlerinde var olduğunu görürüz. İşte bu ve bunun gibi sayısız delil, evrim teorisinin tarihin tozlu sayfalarına gömülmekte olduğunu belgelemektedir.

LEOPAR KAFATASI

Yaş: 73 milyon yıllık
Dönem: Kretase
Bölge: Qi Pan, Yun Nan, Çin

Resimde fosilin çene yapısı ve dişleri detaylı olarak görülmektedir.

Darwinistlerin tuzakları, insanları aldatma yöntemleri, artık bir anlam taşımamaktadır. İnsanlar, Yaratılış gerçeğini açıkça gösteren atlaslar, canlıların hiçbir değişim geçirmediklerini belgeleyen sayısız fosil örneği karşısında tüm varlıkların yoktan yaratılmış olduklarını net olarak görmüşlerdir. Darwinist aldatmaca deşifre olmuş, etkisini yitirmiştir.

73 milyon yıllık bu leopar kafatası fosili, canlıların değiştiğine dair hikayelerin tümüyle geçersiz olduğunu görmek için yeterli bir delildir. Bize, leoparların 73 milyon yıl önce de aynı özelliklerle yaşamış olduğunu göstermektedir.

YABANİ KEDİ KAFATASI

Yaş: 80 milyon yıllık
Dönem: Kretase
Bölge: Qing Dao, Shan Dong, Çin

80 milyon yıl önce yaşamış yabani kedilerin diş yapılarıyla, günümüzde yaşamakta olanların yapıları arasında hiçbir fark yoktur.

Darwinizm'in sahte ilahı kör tesadüflerdir. Darwinistler, kör tesadüflerin cansız maddeleri canlı varlıklara çevirebileceğine, canlı türlerini birbirine dönüştüreceğine inanırlar. Bu batıl inanç, tam 150 yıl boyunca bir gerçek gibi sunulmuş, adeta bir din gibi anlatılmıştır. Şimdi artık batıl olanın ortadan kalkma vakti gelmiştir. Ele geçirilen sayısız fosil, canlıların yoktan var olduklarını ve hiçbir şekilde evrim geçirmediklerini kanıtlamaktadır. Evrim teorisinin yaşama alanı kalmamıştır.

Resimde görülen yabani kedi kafatası fosili, Allah'ın yarattığı sayısız delilden bir tanesidir. 80 milyon yıllık bu fosil, canlının milyonlarca yıl değişmediğini, dolayısıyla Darwinist iddiaların tümünün yalan olduğunu ilan etmektedir.

KIZIL KURT KAFATASI

Yaş: 51 milyon yıllık
Dönem: Eosen
Found: Gao Xiong, Tayvan

51 milyon yıl öncesine ait resimdeki kızıl kurt kafatası, sahip olduğu mükemmel detaylarla bu canlılara ait özellikleri olduğu gibi yansıtmaktadır.

Eğer böyle bir fosil örneği ortaya çıkmamış olsaydı, Darwinistler hiç kuşkusuz kızıl kurtların hayali evrimi üzerinde de sayısız senaryolar üretmeye devam ederlerdi. Sayısız sahte ara form öne sürer, sayısız masallar anlatırlardı. Fakat bu fosil örneği, Darwinist masallara geçit vermemektedir. Bu durum, diğer tüm canlılar ve insan için de geçerlidir. Darwinistler tarafından üretilen her senaryo, tümüyle yalan üzerine kuruludur.

Kızıl kurtların, diğer tüm fiziksel özellikleri gibi, diş ve çene yapıları da on milyonlarca yıldır hiçbir değişikliğe uğramamıştır.

ASLAN KAFATASI

Yaş: 82 milyon yıllık
Dönem: Kretase
Bölge: He Zheng, Gan Su, Çin

Fosilin dişleri en ince detayına kadar milyonlarca yıldır muhafaza olmuştur.

Darwinistlerin iddiasına göre, 82 milyon yıl öncesine ait bu fosilin, eksikliklerle, yarı gelişmiş organlarla dolu olması gerekirdi. Fosilin göz çukurlarında, çene yapısında, kulak yerlerinde pek çok pataloji olması lazımdı. Fakat durum hiç de böyle değildir. Resimdeki milyonlarca yıllık aslan kafatası mükemmel bir şekilde korunmuştur ve sahip olduğu detaylar, canlının kusursuz görünümde, tıpkı günümüzdekiler gibi bir aslan olduğunu göstermektedir.

Darwinistlerin insanın hayali evrimine dair iddialarının tek sebebi, ellerinde üzerinde spekülasyon yapabilecekleri maymun fosillerinin fazla oluşudur. Oysa fosil kayıtlarının verdiği sonuç, spekülasyon değil, hiç kimsenin inkar edemeyeceği kesin bilimsel sonuçlardır. Buna göre canlılık hiçbir değişim geçirmemiş, ara aşamalardan geçmemiştir. Bilim, evrim teorisini inkar etmektedir.

BOZAYI KAFATASI

Yaş: 74 milyon yıllık
Dönem: Kretase
Bölge: Liao Yang, Liaoning, Çin

Tıpkı 82 milyon yıllık aslan kafatası, 51 milyon yıllık kızıl kurt kafatası, 78 milyon yıllık benekli geyik kafatası, 90 milyon yıllık sırtlan kafatası ve daha bunlar gibi pek çok kafatası gibi resimde görülen 74 milyon yıllık bu bozayı kafatası da mükemmel şekli ve detaylarıyla kusursuz görünümdedir. Darwinizm'e göre milyonlarca yıl öncesine ait bu fosiller yarı gelişmiş olmalı, çeneleri farklı yerde, göz çukurları başka yerde bulunmalıdır. Burunları daha oluşmamış olmalı, beyni içine alan kafatası boşluğunda derin bozukluklar bulunmalıdır. Ama bu kafatasları mükemmel yapıda oldukları gibi, günümüz canlılarının anatomik özelliklerinin de aynısını barındırmaktadırlar.

Aslında tek bir delil, yalnızca 74 milyon yıllık bu bozayı kafatası bile, evrimi çürütmeye yeterlidir.

ASYA SİYAH AYISI KAFATASI

Yaş: 74 milyon yıllık
Dönem: Kretase
Bölge: Xin Jiang, Çin

Darwinistlerin "Kayıp halka bulundu", "Evrim devam ediyor", "İnsanın ilk atası" gibi başlıklarla duyurdukları haberler tümüyle hayal ürünüdür. Darwinistler tarafından adeta "reddedilmez gerçek" ilan edilen evrim teorisi, bilimsel kanıtlar karşısında reddedilmiştir. Sürekli olarak, olmayan kayıp halkanın bulunduğunu iddia eden evrimcilerin, bu iddialarını ispat edebilmek için getirdikleri veya getirebilecekleri tek bir delil bile bulunmamaktadır.

Deliller sürekli olarak evrimi çürütmektedir. Resimde görülen 74 milyon yıllık Asya siyah ayısı kafatası fosili tüm özellikleriyle günümüz türdeşlerinin aynısıdır. Bu önemli gerçekler karşısında evrimcilerin spekülasyonlarının bir anlamı ve bilimsel değeri yoktur.

KUTUP TİLKİSİ KAFATASI

Yaş: 59 milyon yıllık
Dönem: Paleosen
Bölge: He Zheng, Gan Su, Çin

Fosil kayıtları, Darwinistlerin bilimsel ve akılcı cevap vermelerinin mümkün olmadığı pek çok bilgi ortaya koymuştur:

- Tüm canlı örnekleri gibi, kutup tilkisinin de sözde aşama aşama gelişerek, yani evrimleşerek bugünkü halini aldığını gösteren bir tane bile ara form fosili yoktur.

- On milyonlarca yıl önce yaşamış olan kutup tilkileri, tıpkı bugünküler gibi tam ve kusursuz yapıya sahiptirler. Herhangi bir sözde ilkel görünümleri veya yapıları yoktur.

- Bugün yaşayan kutup tilkilerinin 59 milyon yıl önce yaşamış olanlardan en küçüj bir farklılığı yoktur. Bu da söz konusu canlıların on milyonlarca yıldır hiç değimediğini göstermektedir.

Tüm bu bilgiler, Darwinistlerin büyük bir açmazın içine sürüklemektedir. Evrimi desteklemesini umut ettikleri fosiller, teorilerini yalanlamış, canlılığın kökeninin Yaratılış olduğunu ortaya koymuştur.

BENEKLİ FOK KAFATASI

Yaş: 84 milyon yıllık
Dönem: Kretase
Bölge: Xi Ma La Ya Dağı, Çin

1859 yılında Darwin'in keşfettiği, ilk örnekleri 250 milyon yıl öncesine kadar giden ginkgo yaprağı fosili, Darwin'i büyük bir paniğe sürüklemişti. Darwin, keşfettiği bu bulguyu "yaşayan fosil" olarak isimlendirmiş ve bunu teorisi için bir problem olarak görmüştü. Eğer Darwin şu anda yaşasaydı, problemlerin büyüklüğü karşısında teorisinden tümüylü vazgeçebilirdi. Darwin yaşamı boyunca teorisini destekleyen bir fosil bulunamaması karşısında, bu sorunu takipçilerine devretmiş ve günün birinde ara form bulunabileceğini ummuştu.

Darwin de takipçileri de umduklarını bulamadılar. Buna karşılık resimdeki 84 milyon yıllık benekli fok kafatası fosilinde de görüldüğü gibi, her geçen gün yeni bir günümüz canlısının milyonlarca yıllık fosil örneği ortaya çıkmaktadır. Fosil kayıtları Darwin'i yalancı çıkarmış, Yaratılış'ın reddedilemez bir gerçek olduğunu ortaya koymuştur.

GRİ TİLKİ KAFATASI

Yaş: 78 milyon yıllık
Dönem: Kretase
Bölge: Lan Zhou, Gan Su Bölgesi

Hakkında sayısız sahte delil üretilen, olmayacak senaryolarla ayakta tutulmaya çalışılan evrim teorisi artık yolun sonuna gelmiştir. İnsanlar, büyük bir aldatmaca ile karşı karşıya olduklarını anlamışlardır. Bu noktadan sonra Darwinistlerin üretecekleri hiçbir senaryonun bir etkisi yoktur; bu çöküş durmayacaktır. Çünkü bilim evrimi tam anlamıyla reddetmiştir.

78 milyon yıllık gri tilki kafatası bu çöküşün gerçekleşmesini hızlandıran sayısız delilden biridir. Darwinizm, yaşayan fosiller karşısında tam anlamıyla yok olmuştur.

6 / total 18
Harun Yahya'nın Darwin'i Yıkan Kafatasları kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top