< <
10 / total: 18

Kafatası fosillerinden bazı örnekler -8-

KIRMIZI PANDA KAFATASI

Yaş: 66 milyon yıl
Dönem: Kretase
Bölge: Gan Su, Çin

Paleontolojik bulguların ortaya koyduğu gibi, kızıl pandalar değişmemiştir. Ayılar değişmemiştir. Kaplanlar değişmemiştir. Kurtlar değişmemiştir. Balıklar, sürüngenler, kuşlar, böcekler değişmemiştir. Bulunan tüm fosiller tüm canlı türlerinin değişmediğini gösterirken, maymunların değişerek insana dönüştüğünü iddia etmenin bilimsel anlamı yoktur. Eğer maymunlar değişime uğruyorsa, o zaman kızıl pandaların da günün birinde değişmeye karar verip iki ayak üzerinde yürümeleri, kafataslarını genişletip beyin hacimlerini büyütmeleri, ellerini ve ayaklarını uygun şekilde geliştirmeleri gerekirdi. Ancak kızıl pandalar da maymunlar da böyle bir değişim sürecinden geçmemiş, yani evrimleşmemişlerdir.

KURT KAFATASI

Yaş: 73 milyon yıl
Dönem: Kretase
Bölge: Quing Hai, Çin

Resimde fosilin diş detayları görülmektedir.

Günümüzde gördüğümüz ve geçmişte yaşayıp fosil kayıtlarında bulduğumuz tüm canlıların çok kusursuz, pürüzsüz, simetrik, hiçbir deformasyonu olmayan kafatasları vardır. Oysa evrimcilerin iddialarına göre ilk kusursuz kafatası oluşana kadar, kafatası birçok bozuk aşamadan geçmiş olmalıdır. Örneğin simetrik bir görünüm alana kadar birçok asimetrik şekil almalıdır; çenesi sağa veya sola doğru kayık, burnu sağ yanağına yakın, göz çukurlarının biri daha üstte gibi milyonlarca bozuk form oluşmuş olmalıdır. Oysa fosil kayıtlarında hiç böyle canlılar yoktur. Hepsinin kafatasları günümüzdeki canlıların kafatasları gibi düzgün, simetriktir.

Resimde görülen 73 milyon yıllık kurt kafatası fosili de bu kusursuz yapılardan biridir ve evrimin iddialarına meydan okumaktadır.

SIRTLAN KAFATASI

Yaş: 82 milyon yıl
Dönem: Kretase
Bölge: Çin

Allah tüm canlıları birbirinden kompleks özelliklerle yaratmıştır. Son derece donanımlı bir vücut sistemine sahip olan memeliler, bu kompleksliği bütün özellikleriyle sergilemektedir. Memelilerin sahip oldukları bu özellikerin sözde evrimsel bir süreç neticesinde ortaya çıktığını gösteren bir tane dahi somut bulgu yoktur. Öte yandan sayısız fosil, canlıların hiç değişmediğini, yani evrimsel bir süreçten geçmediğini ispatlamıştır. Tüm canlı türlerindeki durağanlığa rağmen, insan için ayrı bir evrim senaryosu oluşturmak büyük bir mantık çöküntüsüdür. İlkel, hırıltılar çıkararak anlaşmaya çalışan, her tarafı tüylerle kaplı, yavaş yavaş insana dönüşen yarı maymun varlıklar Darwinistlerin hayal ürünlerinden ibarettir. İnsan hep insan olarak var olmuş, Allah'ın ilham ettiği aklı ve vicdanıyla insanca yaşam sürmüştür.

KARAYİP KEŞİŞ FOKU KAFATASI

Yaş: 36 milyon yıl
Dönem: Eosen
Bölge: Guang Zhou, Çin

En son olarak 1952 yılında Jamaika'da görüldüğü kaydedilen Karayip keşiş foku, 36 milyon yıl öncesinden 1900'lü yılların ortasına kadar varlığını aynı şekilde sürdürmüştür. Diğer fok türlerine göre daha küçük olan bu canlının kendine has özellikleri, fosil kafatasında tüm detaylarıyla görülebilmektedir. Fosil, günümüzden yaklaşık 60 yıl önce var olan türdeşlerinden tam anlamıyla farksızdır. Canlının 36 milyon yıl boyunca değişmemiş olduğu gerçeği karşısında Darwinizm büyük ve engellenemez bir çöküş içindedir.

KURT KAFATASI

Yaş: 72 milyon yıllık
Dönem: Kretase
Bölge: Yun Nan, Çin

Darwinistler, kurtların sözde evrimini gösteren bir tane bile somut delil sunamamışlardır. Evrimci yayınları incelediğinizde, birtakım varsayımlardan, tahminlerden, senaryolardan bahsedildiğini görürsünüz. Ama kurtların sözde ortak atasını, bu atadan hangi aşamalardan geçerek günümüzdeki kurt halini aldıklarını gösteren hiçbir somut bulgu bulamazsınız. Diğer taraftan, sayısız fosil örneği kurtların hep kurt olarak var olduklarını, herhangi bir evrim geçirmediklerini açık ve net olarak göstermektedir. Resimdeki 72 milyon yıllık kurt kafatası bu fosillerden biridir.

SİYAH AYI KAFATASI

Yaş: 55 milyon yıl
Dönem: Paleosen
Bölge: Si Chuan, Çin

Canlıların hayali gelişimi için akıl almaz senaryolar kurgulayan Darwin, denizde yaşayan dev memeli balina için bir hikaye oluşturmakta oldukça zorlanmıştı. Bu canlı, onun belirlediği sahte evrim ağacının hiçbir yerine yerleşmiyordu. İşte bu yüzden Darwin, bir başka akıl almaz teori öne sürdü ve balinaların, deniz kenarında avlanmakta olan ayılardan türemiş olduğunu iddia etti. Kendi taraftarları açısından bile bir utanç vesilesi olan bu iddia gerçek anlamda bir mantık hezimetiydi.

Bugün milyonlarca yıllık fosilleri bulunan günümüz ayıları, Darwin'in bu iddiasını kesin olarak ortadan kaldırmıştır. 55 milyon yıl önce de ayılar aynı görünümdedirler; yüzgeçlere dönüşmeye başlayan kolları, balinanınkine benzer uzayan kuyrukları yoktur. Ayılar, milyonlarca yıllık tarih boyunca hep ayı olarak kalmışlardır.

ASLAN KAFATASI

Yaş: 65 milyon yıl
Dönem: Kretase
Bölge: Gan Su, Çin

Fosil kayıtları o kadar kesin ve ele geçen kalıntılar o kadar belirleyicidir ki, bir aslanın tüm özelliklerini tespit edebilmek, kaç yaşında olduğunu, nasıl yaşadığını anlayabilmek mümkündür. Nitekim resimdeki aslan kafatasının tüm detayları anlaşılırdır ve canlının günümüzde yaşayan aslanlarla farklı olup olmadığını söylemek paleontologlar için kolaydır. Ele geçen bu fosil, 65 milyon yıldan beri aslanların hiçbir şekilde değişmediğini gözler önüne sermektedir. Şu anda var olan aslanlar, yaratıldıkları ilk andaki gibidirler; Darwinistlerin iddia ettikleri şekilde bir evrimleşme yaşamamışlardır. Fosil kayıtları bunu ispat etmektedir.

BOZAYI KAFATASI

Yaş: 8,9 milyon yıl
Dönem: Miosen
Bölge: Yun Nan, Çin

Allah'ın yarattığı canlı çeşitliliği o kadar muhteşemdir ki, yeryüzünün her parçasında bunu görüp izleyebilmek mümkündür. Tek bir türün sayısız alt türü vardır ve hepsi kendilerine özgü özellikler sergilerler. Ve bu türlerin neredeyse tamamı kendilerine has özelliklerle fosil kayıtlarında vardır. Evrime göre olması gereken ara formları yoktur, yarı gelişmiş yeni türler oluşmamıştır, her birinin türediği varsayılan ortak atadan iz yoktur. Fakat türler ve onların alt türleri, en mükemmel halleriyle, günümüzdeki türdeşlerinden hiçbir farkları olmadan fosil kayıtlarında kendilerini göstermektedir. Onlardan biri de bozayıdır. 8,9 milyon yıl öncesinden kalmış olan bu kusursuz kafatası fosili örneği, canlının hiçbir değişime uğramamış olduğunun, yani evrim geçirmediğinin ispatıdır.

GRİZLY AYISI KAFATASI

Yaş: 7,5 milyon yıl
Dönem: Miosen
Bölge: Gan Su, Çin

Ayı, kaplan, kurt, tilki, gergedan, panda, aslan, leopar, sırtlan gibi sayısız hayvanın yaratıldıkları ilk andan beri on milyonlarca yıl boyunca kafatasları aynıdır. Ve bu aynılık, canlıların evrimi iddiasını yalanlamaktadır.

Tüm bu canlı türleri için geçerli olan değişmezlik, insan için de geçerlidir. Nasıl ki on binlerce canlı türünün, milyonlarca yıl boyunca kafatası yapılarında bir değişiklik olmamışsa, insanların da kafataslarında evrimsel bir değişiklik olmamıştır. Balıkların hep balık, kuşların hep kuş, sürüngenlerin hep sürüngen olması gibi insanlar da hep insan olarak var olmuştur. Hiçbir canlının hiçbir organ ve yapısında, evrimcilerin iddia ettiği gibi "ilkelden gelişmişe doğru ilerleme" diye birşey söz konusu değildir. Resimdeki 7,5 milyon yıllık girzly ayısı kafatası fosili de bu gerçeğin ispatlarındandır.

BOZAYI KAFATASI

Yaş: 8,9 milyon yıl
Dönem: Miosen
Bölge: Yun Nan, Çin

Amerikalı paleontolog R. Wesson, 1991'de yayınlanan Beyond Natural Selection (Doğal Seleksiyonun Ötesinde) adlı kitabında fosil kayıtlarının canlılığın oluşumu hakkında verdiği bilgiyi şöyle aktarır:

"Ne var ki, fosil kayıtlarındaki boşluklar gerçektir. Herhangi bir (evrimsel) soy oluşumunu gösterecek kayıtların yokluğu, açıkça görülmektedir. Türler genellikle çok uzun zaman dilimleri boyunca sabit kalırlar. Türler ve özellikle cinsler hiçbir zaman yeni bir türe ya da cinse doğru evrim göstermezler..."23

Sayısız bulguyla ispatlanan bu gerçek karşısında, Darwinistlerin propagandalarının, telkinlerinin, masallarının bir anlamı kalmamıştır. Resimdeki 8,9 milyon yıllık bozayı kafatası fosili gibi, tüm fosiller evrimin içi boş bir teori olduğunu söylemektedir.

SİBİRYA KURDU KAFATASI

Yaş: 42 milyon yıl
Dönem: Eosen
Bölge: Qing Hai, Çin

Darwinistlerin yaklaşık 150 yıldır anlattıkları hikayelerin doğruluğunu ispatlayabilmeleri için, örneğin Sibirya kurtlarının bugünkü hallerini alana kadar geçtikleri sözde evrimsel aşamaların izlerini gösterebilmeleri şarttır. Sibirya kurtlarının gözlerini, dişlerini, burunlarını nasıl kazandıklarını, kafatası yapılarının nasıl günümüzdeki haline geldiğini net bulgularla açıklayabilmeleri gerekir. Üstelik bunu tüm canlılar için yapabilmeleri lazımdır. Ne var ki, Darwinistler Sibirya kurtları veya herhangi bir başka canlı için böyle bilimsel bir açıklama hiçbir zaman yapamazlar. Hayali şemalar, varsayımsal çizimler, gerçeği yansıtmayan rekonstrüksiyonlar dışında bir şey sunamazlar.

Fosiller gibi somut bulgular ise, Sibirya kurtlarının hep Sibirya kurdu olarak var olduklarını göstermiştir.

STEP KEDİSİ KAFATASI

Yaş: 73 milyon yıl
Dönem: Kretase
Bölge: Xian, Shan Xi, Çin

Resimde fosilin çene ve diş yapısı yakından görülmektedir.

Step kedisi, kedigiller ailesinden bir türdür. Bir ev kedisi büyüklüğündedir. 73 milyon yıllık step kedisi kafatası fosili üzerinde tespit edilen özellikler, günümüzde yaşayan step kedilerinin on milyonlarca yıl boyunca hiç değişmediklerini ortaya koymuştur. Kafatası üzerinde canlının evrim geçirdiğini gösteren tek bir delil bile bulmak mümkün değildir. Step kedileri evrim teorisini yalanlayan sayısız türden bir tanesidir.

SIRTLAN KAFATASI

Yaş: 42 milyon yıl
Dönem: Eosen
Bölge: Gui Lin, Gui Zhou, Çin

Sırtlanların fosil kayıtlarında çok eskilere dayanan bir geçmişi vardır. Ele geçirilen fosillerin hiçbiri, bugünkü sırtlanlardan farklı değildir. Evrim teorisi, iddiasını doğrulamak için en azından tek bir örnekle bu canlıların başka canlılardan türediğine dair bir alamet ortaya koymalı, bir ara fosil sunabilmelidir. Fakat bu hiçbir şekilde mümkün olmamaktadır ve olması da imkansızdır. Paleontolojinin ortaya koyduğu deliller, yalnızca değişmemiş günümüz canlılarına ait fosillerdir ve her yeni delil evrim aleyhine önemli bir kanıt teşkil etmektedir. Resimde görülen 42 milyon yıllık sırtlan kafatası da evrimi yok eden delillerden bir tanesidir, sırtlanların hiçbir şekilde değişmediklerini göstermektedir.

PANDA KAFATASI

Yaş: 73 milyon yıl
Dönem: Kretase
Bölge: Çin

Darwinistler bilimi tesadüf olarak tanımlarlar. Tesadüflerin mucizeler meydana getirdiğine ve tesadüfler dışında hiçbir şeyin bilimsel olmadığına inanırlar. Karşılaştıkları mükemmelliklere, üstün canlılara, güçlü medeniyetlere tesadüf açıklaması yaparlar. Bunun dışındaki açıklamalara da kendilerince bilimsellikten uzak damgası vurmaya çalışırlar. İşte canlılara, tesadüfi bir gelişim şeması çizmelerinin ve bunun kanıtlarını fosil kayıtlarında aramalarının sebebi budur.

Ancak bu büyük bir mantık açmazıdır. Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması ise yüzyılın utancıdır. Bilimsel deliller, resimde görülen 73 milyon yıllık panda kafatasında olduğu gibi, değişmeden kalmış canlıların örneklerini vermektedir.

DİPNOTLAR

23. R. Wesson, Beyond Natural Selection, MIT Press, Cambridge, MA, 1991, s. 45

10 / total 18
Harun Yahya'nın Darwin'i Yıkan Kafatasları kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top